Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia?

Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia?

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznych, a ostatnio również epidemiologicznych, coraz częściej pojawiają się roszczenia pacjentów związane z błędami w sztuce. Roszczenia te mogą dotyczyć każdego lekarza dentysty, niezależnie od jego specjalizacji, zaangażowania czy doświadczenia. Błędy po prostu się zdarzają.

Zagrożenia w pracy lekarza dentysty a ryzyko pozwu

Najczęstsze przyczyny powstania odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty to m.in. brak świadomej zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna, nieprawidłowe wykonanie prac protetycznych, brak diagnozy lub leczenia chorób przyzębia, guzów i nowotworów jamy ustnej, ekstrakcja niewłaściwego zęba lub przeprowadzenie ekstrakcji w sposób niewłaściwy, komplikacje związane ze stosowaniem znieczulenia.

Inne typowe problemy skutkujące roszczeniami pacjentów to niepożądane reakcje na lek czy urazy spowodowane wierceniem. W gabinecie dentystycznym pojawia się także odpowiedzialność za urazy pacjentów nie związane z procesem leczenia, takie jak poślizgnięcie, upadek, skaleczenie lub inne obrażenia odniesione przez pacjenta podczas wizyty. W zależności od rozmiarów obrażeń poniesionych przez pacjentów składających pozew, konsekwencje finansowe dla lekarzy dentystów mogą być znaczące. Warto jest więc zadbać o odpowiednią ochronę swoich finansów.

Jakie ubezpieczenie wybrać?

Kiedy ciężko pracujesz, musisz mieć pewność, że w razie problemów Twoja ochrona ubezpieczeniowa okaże się odpowiednia. Każdy lekarz dentysta prowadzący własną praktykę ma oczywiście prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednak jak pokazuje praktyka, obowiązkowe OC nie zawsze jest wystarczające, a suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, może okazać się niewystarczająca na pokrycie roszczeń pacjentów.

Prowadząc gabinet dentystyczny warto pomyśleć także o ubezpieczeniu sprzętu medycznego, wartego setki tysięcy złotych. Przyda się wsparcie prawne, które można uzyskać dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej. To doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pozwalające na szybką pomoc w trudnych sytuacjach związanych z roszczeniami czy innymi problemami natury prawnej.

Własna działalność gospodarcza uzależnia przychody od dobrego stanu zdrowia lekarza dentysty. Co jednak się stanie, jeśli zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi i nie będziemy mogli przez jakiś czas pracować? Warto pomyśleć o ciągłości przychodów i wykupić specjalistyczne ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewniające wysokie świadczenia dzienne na czas dłuższej niezdolności do pracy.

Pakiet INTER Lekarz – ubezpieczenie dla lekarzy i lekarzy dentystów

Medycyna i ubezpieczenia to nierozłączna para. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie zakresu ochrony tak, by zapewnić sobie i pacjentom poczucie bezpieczeństwa. INTER od prawie 30 lat doskonali i rozwija profesjonalne pakiety INTER dla Lekarza. W ramach polisy pakietowej otrzymasz:

• bezpieczeństwo finansowe i komfort psychiczny, na wypadek ewentualnych błędów medycznych (OC zawodowe),
• pokrycie kosztów ochrony prawnej w życiu zawodowym i prywatnym, porady prawne.
• wypłatę odszkodowania w przypadku zakażenia wirusem HIV/WZW oraz szybkie sfinansowanie koniecznych badań.
• odszkodowanie w przypadku agresji fizycznej ze strony pacjenta
• kompleksową ochronę mieszkania, domu i sprzętu medycznego
• pokrycie kosztów leczenia za granicą dla całej rodziny – roczna polisa turystyczna

Ubezpieczenia polecane przez Ekspertów INTER

OC Obowiązkowe
Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC [Obowiązkowe] z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb. Polisa odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania pracy i pozwala pokryć roszczenia finansowe pacjentów do wysokości sum gwarancyjnych.

OC Dobrowolne
Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, mieć pewność że sumy gwarancyjne oferowane w ramach Twojego ubezpieczenia zapewnią Ci bezpieczeństwo i ochronę, proponujemy ubezpieczenie OC [Dobrowolne] z wysokimi sumami gwarancyjnymi i zakresem dostosowanym do Twoich potrzeb.

INTER Ochrona Prawna
Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
W ramach ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna otrzymujesz dwa rodzaje świadczeń: Ochronę Prawną i Asystę Prawną. Ochrona Prawna to pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata niezależnie od wyniku sporu, kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków, mediatora, tłumaczenia dokumentów czy też poręczenia majątkowego. Asysta Prawna gwarantuje szybką pomoc w przypadku konieczności skorzystania z fachowej porady adwokata w konkretnej sprawie obejmującej wszystkie gałęzie prawa polskiego (wariant pełny ochrony) lub z wyłączeniem prawa podatkowego (wariant podstawowy ochrony). Ubezpieczony w ramach asysty prawnej może skorzystać również z infolinii prawnej 24h/ 7 dni w tygodniu.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to jedyna polisa na rynku gwarantująca porady prawne na piśmie sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego, wideo konsultacje prawne z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną, a także pokrycie kosztów wizyty z adwokatem w prokuraturze. Kompleksowe ubezpieczenie zapewnia ochronę nie tylko w razie sporów związanych z wykonywanym zawodem, ale także problemów w życiu prywatnym. Polisa pomoże m.in. w przypadków sporów z pacjentem dotyczących naruszenia jego praw, sporów z NFZ i ZUS, spraw karnych związanych z zarzutami o błąd medyczny, dochodzeniu odszkodowania od pacjenta, który zniszczył sprzęt w gabinecie czy też spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych.

INTER Ochrona HIV/WZW
W INTER Polska zapewniamy także ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.

INTER Medyk Life
Szukając odpowiedniego ubezpieczenia warto też rozważyć zakup ubezpieczenia na życie, które zabezpiecza finansowo na wypadek śmierci, choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także naszej niezdolności do pracy. To gwarancja stabilności finansowej dla nas i rodziny w trudnych chwilach.

We współpracy z przedstawicielami branży medycznej TU INTER-ŻYCIE Polska przygotowało pakiet ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life. Opracowany z myślą o pracownikach medycznych oferuje ochronę specjalnie dostosowaną do specyfiki pracy medyka, dzięki m.in. wypracowanemu dedykowanemu zestawowi ryzyk medycznych.

INTER Medyk Life – ubezpieczenie na życie i na wypadek niezdolności do pracy
INTER Medyk Life to pakiet ochronny obejmujący ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie lub wraz ze współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi. Wypłata świadczeń z polisy uruchamiana jest m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku, a także w związku z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby.

Dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach własnej działalności gospodarczej niezdolność do pracy, wynikająca z wypadku czy dłuższej choroby wiąże się zwykle z utratą przychodu. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenie pieniężne, które wypełni lukę w przychodach i pozwoli spokojnie wrócić do zdrowia. W sytuacji niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby, ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewnia dodatkowe środki finansowe (do 18 000 zł miesięcznie, nawet przez rok).

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

powikłania po skalingu - Dentonet.pl
Powikłania po skalingu a roszczenia wobec higienistki Asysta

Każda higienistka stomatologiczna prowadząca własny gabinet higieny musi mieć świadomość, że – podobnie jak lekarz, pielęgniarka, położna czy inna osoba wykonująca zawód medyczny – jest narażona na roszczenia pacjentów, u których mogą pojawić się pow...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

uszkodzony unit - Dentonet.pl
Uszkodzony unit – czy musisz płacić z własnej kieszeni? Asysta

Unit stomatologiczny to podstawowy element wyposażenia każdego gabinetu – pracuje przy nim nie tylko lekarz dentysta, ale również np. higienistka stomatologiczna wykonująca zabiegi higienizacji. Niestety, mimo uwagi i koncentracji zdarzyć się może zn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
asystentka - Dentonet.pl
Ryzyka w pracy higienistki i asystentki a ochrona ubezpieczeniowa Asysta

Pracując bezpośrednio z pacjentem i wykonując czynności medyczne, higienistki i asystentki stomatologiczne są narażone na wiele zagrożeń – ryzyko błędu popełnionego podczas zabiegu i związane z nim roszczenia finansowe ze strony pacjenta, zniszczenie...

telestomatologia - Dentonet.pl
Telestomatologia – zalety wizyty online Lekarz

Diagnoza pacjenta w gabinecie stomatologicznym niekiedy wymaga – zwłaszcza w bardziej złożonych przypadkach – uzyskania opinii innego lekarza. Może być to jednak trudne: trzeba ponownie umówić się na wizytę, co wymaga czasu i generuje dodatkowe koszt...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres