Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia?

Publikacja:
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia?

Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia?

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznych, a ostatnio również epidemiologicznych, coraz częściej pojawiają się roszczenia pacjentów związane z błędami w sztuce. Roszczenia te mogą dotyczyć każdego lekarza dentysty, niezależnie od jego specjalizacji, zaangażowania czy doświadczenia. Błędy po prostu się zdarzają.

Zagrożenia w pracy lekarza dentysty a ryzyko pozwu

Najczęstsze przyczyny powstania odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty to m.in. brak świadomej zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna, nieprawidłowe wykonanie prac protetycznych, brak diagnozy lub leczenia chorób przyzębia, guzów i nowotworów jamy ustnej, ekstrakcja niewłaściwego zęba lub przeprowadzenie ekstrakcji w sposób niewłaściwy, komplikacje związane ze stosowaniem znieczulenia.

Inne typowe problemy skutkujące roszczeniami pacjentów to niepożądane reakcje na lek czy urazy spowodowane wierceniem. W gabinecie dentystycznym pojawia się także odpowiedzialność za urazy pacjentów nie związane z procesem leczenia, takie jak poślizgnięcie, upadek, skaleczenie lub inne obrażenia odniesione przez pacjenta podczas wizyty. W zależności od rozmiarów obrażeń poniesionych przez pacjentów składających pozew, konsekwencje finansowe dla lekarzy dentystów mogą być znaczące. Warto jest więc zadbać o odpowiednią ochronę swoich finansów.

Jakie ubezpieczenie wybrać?

Kiedy ciężko pracujesz, musisz mieć pewność, że w razie problemów Twoja ochrona ubezpieczeniowa okaże się odpowiednia. Każdy lekarz dentysta prowadzący własną praktykę ma oczywiście prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednak jak pokazuje praktyka, obowiązkowe OC nie zawsze jest wystarczające, a suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, może okazać się niewystarczająca na pokrycie roszczeń pacjentów.

Prowadząc gabinet dentystyczny warto pomyśleć także o ubezpieczeniu sprzętu medycznego, wartego setki tysięcy złotych. Przyda się wsparcie prawne, które można uzyskać dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej. To doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pozwalające na szybką pomoc w trudnych sytuacjach związanych z roszczeniami czy innymi problemami natury prawnej.

Własna działalność gospodarcza uzależnia przychody od dobrego stanu zdrowia lekarza dentysty. Co jednak się stanie, jeśli zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi i nie będziemy mogli przez jakiś czas pracować? Warto pomyśleć o ciągłości przychodów i wykupić specjalistyczne ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewniające wysokie świadczenia dzienne na czas dłuższej niezdolności do pracy.

Pakiet INTER Lekarz – ubezpieczenie dla lekarzy i lekarzy dentystów

Medycyna i ubezpieczenia to nierozłączna para. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie zakresu ochrony tak, by zapewnić sobie i pacjentom poczucie bezpieczeństwa. INTER od prawie 30 lat doskonali i rozwija profesjonalne pakiety INTER dla Lekarza. W ramach polisy pakietowej otrzymasz:

• bezpieczeństwo finansowe i komfort psychiczny, na wypadek ewentualnych błędów medycznych (OC zawodowe),
• pokrycie kosztów ochrony prawnej w życiu zawodowym i prywatnym, porady prawne.
• wypłatę odszkodowania w przypadku zakażenia wirusem HIV/WZW oraz szybkie sfinansowanie koniecznych badań.
• odszkodowanie w przypadku agresji fizycznej ze strony pacjenta
• kompleksową ochronę mieszkania, domu i sprzętu medycznego
• pokrycie kosztów leczenia za granicą dla całej rodziny – roczna polisa turystyczna

Ubezpieczenia polecane przez Ekspertów INTER

OC Obowiązkowe
Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC [Obowiązkowe] z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb. Polisa odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania pracy i pozwala pokryć roszczenia finansowe pacjentów do wysokości sum gwarancyjnych.

OC Dobrowolne
Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, mieć pewność że sumy gwarancyjne oferowane w ramach Twojego ubezpieczenia zapewnią Ci bezpieczeństwo i ochronę, proponujemy ubezpieczenie OC [Dobrowolne] z wysokimi sumami gwarancyjnymi i zakresem dostosowanym do Twoich potrzeb.

INTER Ochrona Prawna
Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
W ramach ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna otrzymujesz dwa rodzaje świadczeń: Ochronę Prawną i Asystę Prawną. Ochrona Prawna to pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata niezależnie od wyniku sporu, kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków, mediatora, tłumaczenia dokumentów czy też poręczenia majątkowego. Asysta Prawna gwarantuje szybką pomoc w przypadku konieczności skorzystania z fachowej porady adwokata w konkretnej sprawie obejmującej wszystkie gałęzie prawa polskiego (wariant pełny ochrony) lub z wyłączeniem prawa podatkowego (wariant podstawowy ochrony). Ubezpieczony w ramach asysty prawnej może skorzystać również z infolinii prawnej 24h/ 7 dni w tygodniu.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to jedyna polisa na rynku gwarantująca porady prawne na piśmie sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego, wideo konsultacje prawne z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną, a także pokrycie kosztów wizyty z adwokatem w prokuraturze. Kompleksowe ubezpieczenie zapewnia ochronę nie tylko w razie sporów związanych z wykonywanym zawodem, ale także problemów w życiu prywatnym. Polisa pomoże m.in. w przypadków sporów z pacjentem dotyczących naruszenia jego praw, sporów z NFZ i ZUS, spraw karnych związanych z zarzutami o błąd medyczny, dochodzeniu odszkodowania od pacjenta, który zniszczył sprzęt w gabinecie czy też spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych.

INTER Ochrona HIV/WZW
W INTER Polska zapewniamy także ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.

INTER Medyk Life
Szukając odpowiedniego ubezpieczenia warto też rozważyć zakup ubezpieczenia na życie, które zabezpiecza finansowo na wypadek śmierci, choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także naszej niezdolności do pracy. To gwarancja stabilności finansowej dla nas i rodziny w trudnych chwilach.

We współpracy z przedstawicielami branży medycznej TU INTER-ŻYCIE Polska przygotowało pakiet ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life. Opracowany z myślą o pracownikach medycznych oferuje ochronę specjalnie dostosowaną do specyfiki pracy medyka, dzięki m.in. wypracowanemu dedykowanemu zestawowi ryzyk medycznych.

INTER Medyk Life – ubezpieczenie na życie i na wypadek niezdolności do pracy
INTER Medyk Life to pakiet ochronny obejmujący ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie lub wraz ze współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi. Wypłata świadczeń z polisy uruchamiana jest m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku, a także w związku z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby.

Dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach własnej działalności gospodarczej niezdolność do pracy, wynikająca z wypadku czy dłuższej choroby wiąże się zwykle z utratą przychodu. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenie pieniężne, które wypełni lukę w przychodach i pozwoli spokojnie wrócić do zdrowia. W sytuacji niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby, ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewnia dodatkowe środki finansowe (do 18 000 zł miesięcznie, nawet przez rok).

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

HPV2
Lekarze dentyści potrzebują więcej wiedzy o wirusie HPV Lekarz

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Southern Florida wynika, że aż 72% przypadków nowotworów jamy ustnej jest pochodną zakażeń wirusem HPV. Tymczasem amerykańscy lekarze dentyści, którzy w przypadkach raka jamy ustnej są lekarzam...

stomatologia COVID
Lekarze dentyści skutecznie bronili się przed COVID-19 Lekarz

Lekarze stomatolodzy i inni pracownicy kliniczni gabinetów dentystycznych uniknęli zwiększonego ryzyka zakażenia chorobą COVID-19 podczas pandemii. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Harvarda, których wyniki zostały opub...

dentysci
Lekarze dentyści w składzie prezydium łódzkiej OIL Lekarz

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi po raz drugi został wybrany dr Paweł Czekalski, specjalista chirurgii ogólnej. W prezydium łódzkiej OIL znalazły się natomiast trzy lekarki dentystki. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi wybrała swoje władze na ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Łowicz: potrzebni lekarze dentyści dla 3 tys. uczniów Lekarz

Zarząd powiatu łowickiego poszukuje dentystów z terenu powiatu, którzy obejmą opieką stomatologiczną blisko 3 tys. uczniów uczęszczających do prowadzonych szkół prowadzonych przez powiat łowicki. Zarząd powiatu łowickiego zaprosił lekarzy dentystów ...

NHS
UK: lekarze dentyści coraz częściej odchodzą z NHS Lekarz

Choć funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych na Wyspach pod pewnymi względami różni się od tego, jak wygląda to w Polsce, są i pewne podobieństwa. Brytyjscy lekarze dentyści coraz powszechniej myślą o rezygnacji ze współpracy z Narodową Służbą Zdr...

bezpieczenstwo pacjenta
Dlaczego medycy potrzebują ustawy o bezpieczeństwie leczenia? Lekarz

Stworzenie odpowiedniej kultury pracy, wprowadzenie bezpieczeństwa leczenia pacjenta, wyeliminowanie z pracy lekarzy poczucia napięcia oraz strachu – temu, według Naczelnej Izby Lekarskiej, służyć będzie samorządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie l...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Dentyści potrzebują dostępu do dokumentacji ogólnomedycznej Lekarz

Powiązanie dokumentacji stomatologicznej i ogólnomedycznej może mieć znaczny wpływ na poprawę zarówno bezpieczeństwa pacjenta, jak i wyników przeprowadzanego leczenia. Jest to zgodne z coraz powszechniej stosowanym holistycznym podejściem do terapii,...

opieka stomatologiczna
Potrzebni lekarze dentyści do hospicjum w Chorzowie Lekarz

Śląska Izba Lekarska w Katowicach umieściła na swojej stronie internetowej prośbę do lekarzy dentystów o objęcie opieką stomatologiczną pacjentów przebywających w hospicjum w Chorzowie. Z prośbą o pomoc zwróciła się do śląskiego samorządu lek. Barba...

Tomasz Dzieciątkowski
Szczególnie odporni na zagrożenia wirusowe lekarze dentyści? Lekarz

Jak informowaliśmy TUTAJ, w Polsce od początku pandemii zakażenie SARS-CoV-2 wykryto m.in u 23 699 lekarzy, 2108 diagnostów laboratoryjnych, 61 661 pielęgniarek, 6175 położnych, 4288 ratowników medycznych, 2584 dentystów i 3165 farmaceutów. Czy leka...

ksiazki2
Co czytają młodzi lekarze dentyści? Lekarz

Dziś, 9 sierpnia, odchodzimy Światowy Dzień Miłośników Książki – nawet jeśli przy stanie czytelnictwa w naszym kraju należałoby go przypisać raczej do kategorii świąt nietypowych. Na szczęście są i tacy, którzy dramatyczne statystyki w tym względzie ...