Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Dentyści i lekarze – razem czy osobno?

Brak komentarzy | Publikacja:
Dentyści i lekarze – razem czy osobno?

Dentyści i lekarze – razem czy osobno?

Czy apel Komisji Stomatologicznej w sprawie poszanowania odrębności zawodu lekarza dentysty oznacza nową falę dyskusji na temat autonomii tej grupy zawodowej? Czy zawarte w piśmie postulaty należy traktować jako próbę uzyskania większej samodzielności w obrębie istniejącej już struktury, jaką jest dwuzawodowy samorząd lekarski? A może – jak sugerują tytuły artykułów zamieszczonych na portalu rynek zdrowia.pl ("Czy samorządowi lekarskiemu grozi rozłam?”, „Spójność samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w niebezpieczeństwie”) – jest to pierwszy krok w kierunku secesji i uzyskania przez dentystów odrębnej osobowości prawnej?

Odpowiedź na te pytania jest o tyle trudna, iż komunikat cechuje duży stopień ogólnikowości. Z pisma Komisji Stomatologicznej wynika, iż w obrębie samorządu dochodzi do "powtarzających się kontrowersji przy okazji spraw dotyczących lekarzy dentystów lub będących na styku spraw lekarskich i lekarsko-dentystycznych" – jednak bez podawania konkretnych przykładów. Jednocześnie Komisja Stomatologiczna wnioskuje "o wprowadzenie takich rozwiązań legislacyjnych, które dadzą autonomię środowiska lekarzy dentystów reprezentowanego przez Komisję Stomatologiczną NRL oraz wiceprezesa NRL lekarza dentysty w sprawach dotyczących lekarzy dentystów, którymi zajmuje się nasz wspólny samorząd".

Warto w tym miejscu przypomnieć, że spór o autonomię dentystów po raz pierwszy rozgorzał w 2003 roku, kiedy to pojawiła się nieprawdziwa informacja, jakoby stomatolodzy byli zobowiązani do stworzenia osobnego samorządu na mocy wytycznych Unii Europejskiej. Wówczas to Naczelna Rada Lekarska powołała Zespół ds. Autonomii Lekarzy Stomatologów, który opracował zasady niezależności tej grupy zawodowej. Wypracowano wtedy m.in. rozwiązanie, że wyboru przedstawicieli lekarzy stomatologów do wszystkich przedstawicielstw izb (według ustalonego parytetu) będą dokonywali wyłącznie dentyści. Połowiczna realizacja tego postulatu sprawiła, że temat powrócił w 2008 r. (nowe zasady wprowadzono w życie tylko na na najniższym szczeblu, czyli na poziomie wyborów w rejonach wyborczych).

To wówczas także pojawiły się wprost formułowane zarzuty, że samorząd lekarski nie dba należycie o interesy lekarzy dentystów, a problemy tego środowiska są coraz bardziej marginalizowane. W drugiej odsłonie dyskusji o autonomii padały też propozycje różnych rozwiązań organizacyjnych, takie jak: wprowadzenie nowych zasad wyborczych; zwiększenie autonomii działania w sprawach stomatologicznych wewnątrz wspólnych organów samorządowych; rozdzielenie organów czy też powołania struktury równoległej, czyli czegoś na kształt izby w izbie.

– Samorząd lekarski dwuzawodowy w tak dużym kraju jak Polska jest eksperymentem na skalę europejską i światową – stwierdza w swoim artykule "Autonomia to nie „słowo – wytrych" Andrzej Cisło, od lat zaangażowany w propagowanie idei autonomii lekarzy dentystów – W każdym eksperymencie należy zadbać, czy nie wywołuje on skutków ubocznych w postaci naruszeń czyichś praw. Są poważne przesłanki do przypuszczeń, że obecny ustrój wewnętrzny izb lekarskich prowadzi do naruszenia niektórych praw podmiotowych lekarzy dentystów.

– Nie ma w tej chwili w izbowym środowisku stomatologicznym większości dla postulatu rozdziału izb – podkreśla Andrzej Cisło – szanując więc wspólny dorobek upominamy się jedynie o możliwość realizowania stawianych przez art. 2 ust.2 ustawy o izbach (…) zadań izb w odniesieniu do zawodu lekarza dentysty. Nie jest bowiem (w świetle w/w przepisów) zadaniem izb prezentacja władzom publicznym stanowisk będących "wypadkową zdania lekarzy i stomatologów".

– W przepisach tych chodzić może jedynie o prezentowanie poglądów zarówno lekarzy (w pełnym zakresie) jak i zarówno poglądów stomatologów (również w pełnym zakresie). W 80% daje się bez kłopotu ustalić je we wspólnym brzmieniu. Z uwagi jednak na dość głębokie różnice i specyfikę wykonywania zawodu stomatologa, poszerza się margines spraw, przy których interesy (bądź nawet tylko składowe tych interesów) obu grup zawodowych znajdują się wobec siebie na nieco kolizyjnym kursie – podsumowuje Andrzej Cisło.

Apel Komisji Stomatologicznej dowodzi, że walka o uznanie odrębności zawodu dentysty trwa nadal, a wiele istotnych dla stomatologów kwestii do tej pory nie zostało rozwiązanych. Warto więc aby przedstawiciele obu środowisk zasiedli do stołu i w rzeczowy sposób uzgodnili wspólne stanowisko, chroniące interesy zarówno dentystów, jak i lekarzy.

 

B.Sz.

Źródło: NIL, A. Cisło "Autonomia to nie „słowo – wytrych"

 

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Grafika artykul pajacyk
Lekarze dentyści wsparli akcję „Pajacyk” Lekarz

Lekarze dentyści z całej Polski – uczestnicy I Konferencji Dentonet Online – poprzez kupno biletu na konferencję wsparli program „Pajacyk” prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną kwotą 6500 zł. Pieniądze trafiły już na konto PAH. Zorganizowana w d...

koronawirus - Dentonet.pl
Lekarze dentyści w walce z COVID-19? Opinia prawnika Lekarz

Zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jeszcze wiosną zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W...

stomatologia na Antypodach - Dentonet.pl
Antypody: lekarze dentyści wrócili do standardowej pracy Lekarz

Choć pandemia SARS-CoV-2 na świecie jest wciąż daleka od opanowania, w Australii i Nowej Zelandii udało się – w dużym stopniu – kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z tego powodu władze obu państw zezwoliły na ponowne otwarcie gabinetów d...

ROZWIŃ WIĘCEJ
cyfryzacja służby zdrowia
Cyfryzacja służby zdrowia – co myślą lekarze dentyści? Lekarz

E-zwolnienia lekarskie, recepty w wersji online, coraz więcej cyfrowego sprzętu medycznego w gabinetach. Odwrotu już nie ma – cyfryzacja zadomowiła się w polskich praktykach stomatologicznych. Jak oceniają ją lekarze dentyści? Jakie widzą korzyści, a...

dentyści - Dentonet.pl
Lekarze dentyści na czele sześciu Okręgowych Izb Lekarskich Lekarz

W wyniku wyborów do Okręgowych Izb Lekarskich na czele sześciu z nich stoją lekarze dentyści. Swoje gratulacje skierowała do nich prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Marzena Dominiak.W wyniku wyborów do okręgowych izb lekarskich s...

Marzena Dominiak - Dentonet.pl
Wrocław: lekarze dentyści w kolegium Uniwersytetu Medycznego Lekarz

Prof. Marzena Dominiak – prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – znalazła się w zaproponowanym składzie kolegium rektorsko-dziekańskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w kadencji 2020-2024. Ma pełnić funkcję prorektora ds. strategii...

forum dialogu onkologicznego
Lekarze dentyści w pracach Forum Dialogu Onkologicznego Lekarz

Kilkanaście organizacji skupiających m.in. lekarzy oraz specjalistów ds. zdrowia – w tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – wyraziło chęć wzięcia udziału w pracach Forum Dialogu Onkologicznego. Ma to być przestrzeń, której przedstawiciele różnych ...

ankieta NIL
Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska opublikowała raport z badania przeprowadzonego na grupie 3290 lekarzy i lekarzy dentystów między 13 kwietnia a 6 maja 2018 r. Uczestnicy ankiety wypowiadali się m.in. na temat swojej satysfakcji z pracy zawodowej oraz ogólnej s...

ubezpieczenie dla dentystów - Dentonet.pl
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia? Lekarz

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznyc...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Co lekarze dentyści myślą o gabinetach w szkołach? [sonda] Lekarz

O nadziejach, ale i obawach związanych z ponownym wprowadzeniem do szkół publicznych gabinetów stomatologicznych rozmawiamy z lekarzami dentystami. Czy gabinety stomatologiczne w szkołach to dobry pomysł? Jakich wątpliwości stomatolodzy mają najwięce...

e-dokumentacja - Dentonet.pl
Lekarze dentyści nie chcą obowiązku elektronicznej dokumentacji Lekarz

Prezydium NRL zaapelowało do ministra zdrowia o uchylenie paragrafu 10a rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawca będzie obowiązany do prowadzenia...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji