Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Co na NFZ?

Publikacja:

Co na NFZ?

Pacjenci otrzymają świadczenie refundowane, jeśli tylko dana klinika stomatologiczna ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. Wówczas część świadczeń finansowana jest ze składek płaconych przez obywateli.

Wszystkim ubezpieczonym przysługuje prawo do gwarantowanych usług i materiałów stomatologicznych. Wyboru specjalisty można dokonać spośród wszystkich, którzy podpisali stosowna umowę z NFZ.

W każdym przypadku gdy zdecydujemy się na zabieg inny niż refundowany lub wykonany przy użyciu innego materiału niż ten z listy gwarantowanych, musimy ponieść jego koszty.

Szczególną opieką objęte są dzieci i młodzież do momentu ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i okresie połogu. Te grupy pacjentów mają prawo do bezpłatnych gwarantowanych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz podstawowych i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

Najważniejsze świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach ubezpieczenia to:

– Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji, badanie lekarskie kontrolne 3 razy w roku,

– Wykonanie zdjęć radiologicznych – do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy,

– Znieczulenie, które przysługuje w powiązaniu wraz ze świadczeniami stomatologicznymi,

– Leczenie próchnicy zębów: opatrunek leczniczy w zębie stałym, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku,

– Leczenie kanałowe zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych: czasowe i ostateczne wypełnienie 1 kanału,

– Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia: usunięcie złogów nazębnych raz w roku w obrębie całego uzębienia, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,

– Usunięcie zęba i operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego,

– Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych,

– Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej np. wycięcie małego guzka, zmiany guzkopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego, wyłuszczenie torbieli zębopochodnej, wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki,

– Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej w zakresie 5 – 8 oraz powyżej 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym,

– Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce i żuchwie,

– Leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki w połączeniu z pozostałymi świadczeniami z zakresu protetyki stosowanymi bez ograniczeń czasowych.

na podstawie: NFZ