Dentonet
E-mail

Warunki umieszczenia ogłoszenia

1. Niedozwolona jest sprzedaż jakichkolwiek leków, zarówno na receptę jak i bez recepty.

2. Ogłoszenia opisane jako „Zamienię” powinny dotyczyć faktycznego oddania przedmiotu za inny. Jeśli spodziewana jest jakaś gratyfikacja materialna ogłoszenie powinno być oznaczone jako „Sprzedam”.

3. W treści ogłoszenia nie można podawać danych kontaktowych takich, jak adres e-mail. Miejscem na umieszczanie danych kontaktowych są odpowiednie rubryki formularza dodawania ogłoszenia.

4. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego produktu.

5. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego. 6. Cena powinna odpowiadać sprzedawanemu produktowi!

7. Każda oferta pracy musi zawierać dokładny i nie budzący wątpliwości opis stanowiska (wymagania, zakres obowiązków, branża, miejsce wykonywania pracy itd.). Jeśli opis jest lakoniczny lub budzi wątpliwości, ogłoszenie może zostać usunięte. Dodatkowo, w tytule ogłoszenia powinna znajdować się nazwa stanowiska.

8. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, w których wymaga się od kandydatów przesłania pieniędzy lub zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat oferty pracy.

9. Niedozwolone są oferty pracy: z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w marketingu wielopoziomowym (MLM), związane z branżą erotyczną, niezwiązanej z faktycznym zatrudnieniem.

10. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych z pracą (np. apeli lub ostrzeżeń). Dodając ogłoszenie pamiętaj o zdjęciu! Dzięki zdjęciom możesz zyskać nawet 3 razy więcej odpowiedzi Pamiętaj o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.