Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Senior w gabinecie stomatologicznym – na co się przygotować?

Senior w gabinecie stomatologicznym – na co się przygotować?

– Musimy zdawać sobie sprawę, że pacjenci w wieku senioralnym często mają ograniczone funkcje poznawcze, np. niedosłyszą. Lekarz dentysta musi umieć skutecznie komunikować się z takimi pacjentami. Często wymagają oni większej empatii, dłuższego czasu poświęconego na rozmowę, przekazywanie zaleceń i instrukcji – mówi o pracy z osobami w podeszłym wieku prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan ds. […]

0 Komentarze |
Multidyscyplinarnie o stomatologii geriatrycznej

Multidyscyplinarnie o stomatologii geriatrycznej

Jedną z sesji naukowych, które odbyły się w ramach Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych 2023, była seria wykładów dotyczących gerostomatologii, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej. – Jest to młode towarzystwo naukowe, w którym staramy się multidyscyplinarnie i holistycznie podchodzić do kwestii opieki stomatologicznej nad pacjentami w wieku senioralnym – mówiła prof. dr hab. n. med. Agnieszka […]

0 Komentarze |
Pacjent w podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym

Pacjent w podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym

Seniorzy stanowią szczególną grupę pacjentów gabinetów i klinik stomatologicznych. Niekiedy mają kłopoty ze wzrokiem lub słuchem, trudniej przyswajają otrzymane informacje, mają problemy z poruszaniem się – dlatego wymagają odpowiedniego podejścia ze strony całego zespołu stomatologicznego. Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia dowodzą, że w latach 2011-2012 gabinet dentystyczny odwiedził jedynie co czwarty starszy Polak, podczas gdy w […]

0 Komentarze |