Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
26 kwietnia 2023 r. kolejne zmiany w Kodeksie pracy

26 kwietnia 2023 r. kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Już 26 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie już 26 kwietnia, to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw – tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Tzw. dyrektywa rodzicielska […]

0 Komentarze |
Dwa nowe urlopy w prawie pracy już od początku sierpnia

Dwa nowe urlopy w prawie pracy już od początku sierpnia

– Nowelizacja Kodeksu pracy będzie oznaczać dla pracodawców małą rewolucję. Firmy będą musiały się zastanowić nad nową organizacją pracy, ponieważ pracownikom zostaną wydłużone urlopy rodzicielskie i nadane nowe uprawnienia. Problem może się pojawić w dużych zakładach pracy, które muszą organizować pracę na wiele miesięcy z góry – mówi dr Katarzyna Kalata, wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej […]

0 Komentarze |
Lekarzu, za 12 listopada 2018 r. odbierz dzień wolny od pracy

Lekarzu, za 12 listopada 2018 r. odbierz dzień wolny od pracy

Naczelna Izba Lekarska, która ustanowienie w ekspresowym tempie 12. listopada dniem wolnym od pracy już wcześniej nazywała „nierównym traktowaniem lekarzy”, informuje teraz w specjalnym komunikacie o opinii prawnej dotyczącej zasad rozliczania pracy lekarzy w tym dniu. Jak już informowaliśmy, z treści projektu ustawy wynika, że prawa do wypoczynku nie będzie w tym dniu przysługiwało lekarzom i lekarzom dentystom pracującym w […]

0 Komentarze |
Od 1 września 2016 r. poważne zmiany w umowach o pracę

Od 1 września 2016 r. poważne zmiany w umowach o pracę

1 września wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, zgodnie z którą pracodawca oraz pracownik będą musieli posiadać podpisaną umowę o pracę lub choćby pisemne potwierdzenie jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zmiany te dotyczą również lekarzy stomatologów, którzy w swoich gabinetach zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczały możliwość […]

0 Komentarze |
Nadchodzą kolejne zmiany w kodeksie pracy

Nadchodzą kolejne zmiany w kodeksie pracy

1 września br. w życie wejdą kolejne zmiany w kodeksie pracy. Będą one dotyczyły wszystkich pracodawców, w tym dentystów-przedsiębiorców, planujących zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie będzie już możliwości wręczenia nowemu pracownikowi umowy o pracę po faktycznym rozpoczęciu wykonywania obowiązków. Za złamanie zasad pracodawcy będzie groziła kara w wysokości nawet 30 tys. zł. […]

0 Komentarze |
Kodeks pracy także dla asysty stomatologicznej

Kodeks pracy także dla asysty stomatologicznej

Każda asystentka lub higienistka stomatologiczna zatrudniona w klinice bądź gabinecie na podstawie umowy o pracę jest pracownikiem chronionym przez kodeks pracy. Dotyczą one m.in. minimalnego wynagrodzenia, wymiaru urlopu lub obowiązkowych przerw w trakcie pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mianem pracownika określa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Nieistotne jest, czy umowa dotyczy całego […]

0 Komentarze |