Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Kształcenie podyplomowe lekarzy: będą zmiany w przepisach

Brak komentarzy | Publikacja:
Kształcenie podyplomowe lekarzy: będą zmiany w przepisach

Kształcenie podyplomowe lekarzy: będą zmiany w przepisach

Zespół ekspertów powołany przez ministerstwo zdrowia przygotował projekt, zgodnie z którym kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów ulegnie gruntownym zmianom. Przygotowanie projektu bez konsultacji ze środowiskiem lekarskim, jak i jego treść wzbudziły jednak zastrzeżenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jak poinformował portal Termedia, gotowe są już założenia dotyczące zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zadaniem zespołu ekspertów było przygotowanie rekomendacji kompleksowej reformy w tym zakresie. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów powinno się opierać na trzech zasadach: równości, przejrzystości i jawności. Eksperci zalecają, aby podyplomowe szkolenie specjalizacyjne odbywało się pod postacią specjalizacji, specjalizacji (podspecjalności) w węższych dziedzinach lub umiejętności. Zasugerowano m.in. zmniejszenie liczby dostępnych specjalizacji. Jeśli chodzi o staż podyplomowy, to zalecono modyfikacje jego programu. Staż podyplomowy lekarza dentysty powinien wynosić 52 tygodnie. Jego program powinien zaś obejmować staż w zakresie chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii, protetyki, stomatologii zachowawczej z endodoncją i w dziedzinie medycyny ratunkowej (bez zmian). Dodatkowo w programie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty przewidziane powinno być odbycie kursów z orzecznictwa medycznego, zdrowia publicznego, prawa medycznego, kursu ALS/BLS, transfuzjologii oraz obowiązkowe wprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich i profilaktyki onkologicznej. Raport przygotowany przez ekspertów ma stanowić wstęp do dalszych prac legislacyjnych.

Kształcenie podyplomowe lekarzy: NRL apeluje o ponowną analizę raportu

Po zapoznaniu się z projektem, Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o jego wszechstronną analizę i uwzględnienie w dalszym toku prac opinii środowiska lekarskiego. – Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w pełni docenia fakt, że minister zdrowia podjął potrzebną i od dawna wyczekiwaną próbę całościowego, krytycznego spojrzenia na aktualnie obowiązujący model kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Od dawna bowiem wiemy, że kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów wymaga reformy, a jej przygotowanie wymaga czasu i wysiłku wielu środowisk, w tym oczywiście także zajmujących się na co dzień kształceniem lekarzy – poinformowano.

NRL z zadowoleniem przyjęła fakt, że do przygotowania wstępnej analizy i wytyczenia kierunków zmian minister powołał zespół ekspertów reprezentujących różne środowiska. Taki model pracy nad założeniami do przyszłych regulacji prawnych jest właściwy. – Nie budzi jednak zaufania przyjęty przez ministerstwo model pracy nad tworzeniem raportu, w którym wyłączona została jawność procedowania nad raportem. Brak oficjalnej publikacji raportu przez ministerstwo zdrowia tuż po jego przegłosowaniu przez zespół spowodował, że o treści raportu wszystkie zainteresowane środowiska, w tym samorząd lekarski, dowiedziały się z mediów, gdy tymczasem powinien być on przedmiotem publicznej debaty już w chwili jego powstania – zaznaczono.

Odrębne zdanie zespołu NRL

NRL podkreśliła, że w pracach nad analizą kierunków zmian systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów brało udział wielu przedstawicieli samorządu lekarskiego, dobrze zaznajomionych z aktualnymi problemami kształcenia podyplomowego. – Celowe jest uwzględnienie ich uwag przedstawionych w zdaniu odrębnym do raportu końcowego. Konieczne jest również uwzględnienie szeregu uwag ogólnych i szczegółowych dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów przedstawianych w ostatnich latach przez samorząd lekarski w uchwałach, apelach i stanowiskach – podkreślono.

Na szczególną uwagę ministerstwa zasługuje – zdaniem NRL – odrębne zdanie zespołu ds. opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Pełną treść tego stanowiska można znaleźć na stronie internetowej NRL.

Jakie są opinie lekarzy dentystów na temat obowiązku zbierania punktów edukacyjnych? Sprawdźcie w naszym materiale filmowym.

AF

Fot. pexels.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą wytyczne w sprawie pracy szkolnych gabinetów Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos ministerstwo zdrowia poinformowało, że planowane jest opublikowanie ogólnych zaleceń dotyczących funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych w nowym roku szkolnym. Przypomnijmy – posłanka...

zmiany w kodeksie karnym - Dentonet.pl
Zmiany w kodeksie karnym wchodzą w życie. Co to oznacza dla lekarzy? Lekarz

W życie wchodzi nowelizacja art. 37a kodeksu karnego, która wprowadza duże zmiany w karaniu lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzona w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 budzi olbrzymie kontrower...

ROZWIŃ WIĘCEJ
współczynnik korygujący - Dentonet.pl
Dentyści będą masowo wypowiadać umowy z NFZ-em? Lekarz

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło uważa, że ze strony lekarzy dentystów niepokojąco rośnie liczba zapowiedzi wypowiedzenia umowy z NFZ-em z powodu braku należytej wyceny świadczeń. – Żaden z lekarzy dentystów nie chce rezygnować z leczenia pacjentów w ram...

stomatologia - Dentonet.pl
Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii? Lekarz

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia prz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji