Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jest projekt zarządzenia w sprawie szkolnych gabinetów

Brak komentarzy | Publikacja:
Jest projekt zarządzenia w sprawie szkolnych gabinetów

Jest projekt zarządzenia w sprawie szkolnych gabinetów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniało projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Za istotną i korzystną zmianę uznało zwłaszcza określenie preferencji i dodatkowej punktacji dla stomatologów, którzy ubiegają się o zawarcie umowy na świadczenia dla najmłodszych, a jednocześnie dysponują gabinetem stomatologicznym na terenie danej placówki oświatowej i posiadają zawarte z jej dyrektorem porozumienie o współpracy w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej podkreśliło, iż konieczne jest wprowadzenie do projektu dodatkowych zapisów, które sprawią, że zarządzenie faktycznie spełni swoją rolę. Bowiem w ocenie Prezydium NRL nie sam fakt zawarcia porozumienia z dyrektorem placówki szkolnej czy dysponowanie gabinetem na jej terenie wpłynie na poprawę jakości stanu uzębienia wśród uczniów, tylko realna możliwość skorzystania ze świadczeń stomatologicznych.

Aby tak się stało, projekt powinien uwzględnić następujące postulaty:
1. Zwiększenie nakładów na na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Zdaniem Prezydium proponowany obecnie sposób finansowania procedur dla dzieci i młodzieży spowoduje ograniczenie i tak szczupłej puli świadczeń dla dorosłych poprzez przesunięcie tych samych środków między różnymi częściami budżetu.

2. Likwidację wymogu zapewnienia pracy poradni w godzinach popołudniowych. Praca gabinetu usytuowanego w szkole w godzinach popołudniowych jest wymogiem nadmiarowym i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania gabinetu w ramach szkoły.

3. Sprecyzowanie zwrotu „objęcie opieką stomatologiczną”. Projekt nie wyjaśnia, czy uczniowie objęci opieką stomatologiczną będą korzystać z preferencji w kolejności przyjęć, a jeśli tak – to w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej.

4. Sprecyzowanie określenia „placówka oświatowa”. Zarządzenie powinno dokładnie wskazywać podmioty, w ramach których byłaby sprawowana opieka stomatologiczna, i uwzględniać w swej definicji poza szkołami, takie podmioty jak przedszkola, żłobki i zakłady opiekuńcze.

5. Wprowadzenie rozwiązania, które pogodziłoby obowiązek świadczenia doraźnej opieki stomatologicznej nad uczniami z koniecznością każdorazowego uzyskania zgody na ich leczenie, wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego. Według NRL opieka stomatologiczna nad uczniami danej placówki często obejmuje swym zakresem przypadki nagłe, doraźne, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy dentystycznej. Jednak zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, w takiej sytuacji zgodę na leczenie pacjenta małoletniego musi wyrazić jego przedstawiciel ustawowy. Ponieważ planowana zmiana nie rozstrzyga kwestii współistnienia obu tych wymogów, konieczne jest jej dokładne doprecyzowanie.

6. Doprecyzowanie zasad zawierania porozumień. Obecnie projekty zarządzeń nie rozstrzygają, czy jeden lekarz ma możliwość zawarcia kilku porozumień z różnymi placówkami i jakie – w takiej sytuacji – byłyby kryteria punktowania tego rodzaju działalności. Projekt nie daje także jednoznacznej odpowiedzi, czy dopuszczalne jest zawarcie przez dyrektora placówki oświatowej kilku porozumień z kilkoma świadczeniodawcami.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej każda placówka powinna mieć możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą, a każdy świadczeniodawca możliwość zawarcia porozumienia z kilkoma placówkami oświatowymi.

7. Zmianę kryteriów oceny gabinetów szkolnych. W opinii Prezydium takie kryteria oceny, jak konieczność pracy w godzinach popołudniowych, posiadanie aparatu RTG, podjazdu dla niepełnosprawnych czy windy powinny zostać zmienione w sposób uwzględniający specyfikę szkolnego gabinetu stomatologicznego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla również, iż zwiększenie liczby świadczeń udzielanych pacjentom do 18. roku życia. nie może doprowadzić do ograniczenia dostępności świadczeń dla osób dorosłych. Tym samym projektowane zmiany wymagają zwiększenia finansowania świadczeń stomatologicznych.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentobus
Praca w dentobusie z wyższą wyceną. Projekt zarządzenia NFZ-u Lekarz

Prezes NFZ przygotował projekt zarządzenia zwiększającego współczynnik wyceny świadczeń stomatologicznych udzielanych w dentobusie z 1,3 na 1,5.Jak podkreślono w uzasadnieniu, zwiększenie współczynnika ma na celu poprawę dostępności do świadczeń udzi...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
RPO: tragiczna sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W piśmie do ministra zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że na skutek pandemii koronawirusa szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Wiele z nich powstało dzięki zaangażowaniu dentystów, którzy niejednokrotnie wyło...

ROZWIŃ WIĘCEJ
the university 2795200 1280
Kolejne gminy chcą szkolnych gabinetów stomatologicznych Asysta

O złożeniu do ministerstwa zdrowia wniosków o doposażenie szkolnych gabinetów stomatologicznych poinformowały władze gmin Świlcza oraz Ostrów Mazowiecka. Jak poinformowano na stronie internetowej gminy Świlcza, wniosek do ministerstwa został złożony...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
W 2018 r. utworzono 41 szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w 2018 r. w ramach programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą wytyczne w sprawie pracy szkolnych gabinetów Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos ministerstwo zdrowia poinformowało, że planowane jest opublikowanie ogólnych zaleceń dotyczących funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych w nowym roku szkolnym. Przypomnijmy – posłanka...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Malbork: szkolnych gabinetów stomatologicznych nie będzie Lekarz

Malborscy stomatolodzy nie byli zainteresowani współpracą z samorządem w zakresie realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Burmistrz będzie więc musiał postarać się o to, by do tamtejszych szkół zaglądały dentobusy – informuje portal malbo...

cdc gsRi9cWCIB0 unsplash
Witnica chce u siebie szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski chce stworzyć gabinety dentystyczne w szkołach. Gmina złożyła już wniosek do ministerstwa zdrowia o dofinansowanie uruchomienia w tym roku trzech gabinetów stomatologicznych dla dzieci w gminie. – Gabinety w szkoła...

szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Wrocław: działa 10 szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W 10 gabinetach dentystycznych zlokalizowanych we wrocławskich szkołach podstawowych realizowany jest program profilaktyki próchnicy dla uczniów. Co ważne, do dentysty może zgłosić się także uczeń szkoły, w której nie ma gabinetu. Szkolne gabinety de...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
MZ o pracy szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej w sprawie szkolnych gabinetów stomatologicznych. Poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom świadczeniodawców, planowane jest elastyczne kształtowanie...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
NIL: tarcza 2.0 dla szkolnych gabinetów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do premiera o objęcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mogą udzielać świadczeń zdrowotnych, wsparciem finansowym w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. W szczególności pomocy potrzebują szko...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji