Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dofinansowanie informatyzacji nie dla lekarzy dentystów?

Publikacja:
Dofinansowanie informatyzacji nie dla lekarzy dentystów?

Dofinansowanie informatyzacji nie dla lekarzy dentystów?

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje, by możliwość dofinansowania zakupu urządzeń i/lub oprogramowania informatycznego obowiązywała dla wszystkich jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, a nie jedynie placówek POZ.

Zgodnie z projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2020 r. o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych / oprogramowania / usług przechowywania / obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej – do 80% poniesionych wydatków, nie więcej niż 6504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – będą mogły się starać właśnie tylko jednostki POZ.

Prezydium NRL w specjalnym komunikacie stwierdziło, że w obliczu postępującej informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce i nakładania na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych kolejnych obowiązków i wymogów w tym zakresie, z form wsparcia finansowego dla realizacji tego kosztownego przedsięwzięcia powinny móc korzystać różne jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych.

Samorząd lekarski uważa, że prawo do skorzystania z dofinansowania zakupu rozwiązań informatycznych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej powinno być przyznane wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom wdrażającym rozwiązania informatyczne w tym obszarze, a nie tylko świadczeniodawcom realizującym umowę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ubiegłych latach otrzymali możliwość dofinansowania procesu informatyzacji w stopniu, który nie był dostępny dla innych lekarzy i lekarzy dentystów. W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, prawo do dofinansowania kosztów wprowadzania rozwiązań informatycznych w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej powinno przysługiwać wszystkim na równych prawach, ponieważ zarówno obecne, jak i planowane (np. w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej) oczekiwania co do stosowania rozwiązań informatycznych przy prowadzeniu dokumentacji medycznej są jednakowe dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przy dysponowaniu środkami publicznymi na ten cel nie można zatem pomijać potrzeb podmiotów realizujących inne rodzaje świadczeń zdrowotnych niż POZ – podkreślono w komunikacie.

Zastrzeżenia samorządu lekarskiego budzi także niezwykle lakoniczne uzasadnienie do projektu zarządzenia prezesa NFZ-u, w którym nie wyjaśniono rzeczywistej podstawy prawnej takiego rozdziału pieniędzy na dofinansowanie. – W szczególności nie określono, dlaczego tylko jedna grupa świadczeniodawców miałaby korzystać z możliwości dofinansowania, zwłaszcza że wobec nieokreślenia w projekcie zarządzenia prezesa NFZ-u górnej granicy wydatków z tytułu projektowanego zarządzenia przyjąć należy, że mogą one sięgnąć całej zapisanej w poz.B.6 planu finansowego NFZ-u na 2020 r. kwoty 100 mln zł – zaznaczono.

Wątpliwości budzi także to, na jakie konkretnie cele będzie mogło być wykorzystane dofinansowanie. – W projekcie zarządzenia wskazano, że dofinansowanie dotyczy nabycia i sfinansowania w 2020 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Rodzi się wobec tego pytanie, czy w określeniu „usługi przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej” mieszczą się także usługi chmurowe, wynagrodzenie dla informatyków za obsługę w ramach umowy zlecenia systemu informatycznego dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz czy dofinansowaniem może być objęty koszt rocznej opłaty licencyjnej. Byłoby to ważne, ponieważ koszt pozyskania programu informatycznego to koszt instalacji, ale i odnawianej corocznie licencji – dodano.

Zwolnienia lekarskie czy recepty w wersji online, coraz więcej cyfrowego sprzętu medycznego w gabinetach. Odwrotu już nie ma – cyfryzacja zadomowiła się w polskich praktykach stomatologicznych. Jak oceniają ją lekarze dentyści? Jakie widzą korzyści, a jakie trudności?

Źródło: nil.org.pl

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

dentysta - Dentonet.pl
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów do poprawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponowiła swój apel o pilne uregulowanie przez ministra zdrowia kwestii, które w dobie pandemii koronawirusa poprawią warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 20 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekar...

medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna – tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że resort prowadzi prace nad uregulowaniem zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Wykonywanie ich związane jest ze stosowaniem zasad aseptyki i a...

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 chorobą zawodową lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia uznało Covid-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynni...