Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Czym jest reklama gabinetu medycznego?

Brak komentarzy | Publikacja:
Czym jest reklama gabinetu medycznego?

Czym jest reklama gabinetu medycznego?

W obecnych czasach dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, że w prowadzonych przez nas gabinetach coraz większe znaczenie mają działania marketingowe. Można powiedzieć, że są one wręcz niezbędne, by utrzymać się na rynku. Działania te mają na celu zarówno zwiększenie liczby świadczonych przez nas usług i zadowolenie pacjentów, jak i budowanie wizerunku gabinetu. Aby tak się stało, możemy używać różnego rodzaju instrumentów. Możemy do nich zaliczyć m.in.:
– reklamę,
– promocję osobistą (sprzedaż osobistą),
– promocję sprzedaży,
– PR (public relations),
– promocję bezpośrednią (marketing bezpośredni).
Zwykle w praktyce medycznej stosuje się narzędzia promocji bezpośredniej oraz reklamę drukowaną i internetową.

Jakie ma to przełożenie na przepisy prawne? Czy są działania marketingowe, które nie są legalne?
Art. 56 ustawy z 5 grudnia 1995 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty określał, że lekarz, który prowadzi swój gabinet ma prawo upubliczniać informacje o prowadzonej przez siebie działalności. Jednak – sposób przekazywania informacji nie mógł mieć znamion reklamy. Przepis ten umożliwiał Naczelnej Radzie Lekarskiej ustalenie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji, które dotyczyły udzielanych świadczeń. Stąd – NRL wydała uchwałę (nr 18/98/III z 25 kwietnia 1998 r.), w której uregulowała te zasady. Jednocześnie NRL upoważniła okręgowe rady lekarskie do ustalenia wzoru tablicy informacyjnej.
Zgodnie z uchwałą NRL nie wolno było informować:
– o metodach leczenia (np. o zabiegach laserowych),
– o przewidywanym czasie trwania leczenia,
– kwalifikacjach personelu medycznego,
– jakości sprzętu, materiałów czy medykamentów stosowanych podczas zabiegu.

Jednakże 1 lipca 2011 r. uchylono art. 56. W zamian został wprowadzony do ustawy o działalności leczniczej art. 14. Jego treść w dużym stopniu pokrywała się z poprzednimi przepisami. Jednak nowe regulacje przewidywały, że podmiot, który wykonuje działalność medyczną może upubliczniać informacje o zakresie i rodzaju świadczonych usług medycznych. A zatem zostało sprecyzowane, co w praktyce oznacza informowanie o udzielanych świadczeniach. Ustawa wręcz nakazuje informować o w/w świadczeniach wszystkich aktualnych, ale i potencjalnych pacjentów. Zwykle dane te zawarte są też w regulaminach organizacyjnych placówek.

Znaczący w tym zakresie jest jednak fakt, że treść i forma przekazywanych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Obecne przepisy nie upoważniają także NRL do ustalenia zasad podawania do publicznej wiadomości informacji z zakresu udzielanych świadczeń medycznych. Jednak – ustawa nie definiuje, czym jest reklama.
Generalnie reklama to upublicznianie informacji o świadczeniach i usługach, zachwalanie ich, przedstawianie ich pozytywnych cech w taki sposób, by ludzie chcieli za nie zapłacić. Słownik języka polskiego określa reklamę jako rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki takie jak: plakaty, napisy, ogłoszenia itp.
Zakłada się przy tym, że określone informacje powinny być podane publicznie, by mogły dotrzeć do pewnej grupy osób (np. na ulotkach, przez internet, na billboardach). Publiczną reklamę cechuje:
1. powszechność
2. jawność
3. ogólna dostępność

Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) zakazuje lekarzom jakiejkolwiek reklamy, ale też zgody na używanie ich nazwiska lub wizerunku w celach komercyjnych i pozyskiwania pacjentów w sposób, który kolidowałby z zasadami deontologii, etyki lekarskiej i lojalności wobec kolegów.
Art. 63 KEL podkreśla, że lekarz powinien kreować swoje zawodowe opinie na podstawie wyników swojej pracy, dlatego zabrania się mu używać w tym celu przekazów reklamowych. Nie wolno też lekarzom stosować zasad nieuczciwej konkurencji, a zwłaszcza w dziedzinie nierzetelnego informowania o świadczonych przez siebie usługach oraz kosztach leczenia. Mówi o tym art. 66 KEL.

Jeżeli lekarz ma podpisany kontrakt z NFZ, jego obowiązki związane z przekazywaniem informacji są wymienione także w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych.

Źródło: prawo.mp.pl

BZ
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

czym jest zdrowie calej jamy ustnej
Czym jest zdrowie całej jamy ustnej? Lekarz

Dzięki naszej ciężkiej pracy jako stomatologów wielu pacjentów rozumie potrzebę postępowania profilaktycznego. Są przyzwyczajeni do czyszczenia i kontroli zębów u stomatologa pod kątem obecności próchnicy czy chorób przyzębia. Jednak personel dentyst...

PUM 1
Ponad 590 mln zł na rozwój dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Lekarz

Minister zdrowia Łukasz Szumowski i rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński podpisali umowę o wartości 593 mln zł na rozbudowę i modernizację Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klini...

krople do zebow
KER: reklama kropli do zębów mogła wprowadzać w błąd Lekarz

Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama telewizyjna barwiących kropli do zębów dla dzieci nie jest zgodna z powszechnie przyjętymi zasadami etyki reklamowej, zaś użyte w niej sformułowania mogły wprowadzać w błąd.Od pewnego czasu w telewizji emitowa...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Drzwi Otwarte UM w Łodzi - Dentonet.pl
Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – co o stomatologii? Lekarz

7 marca odbędą się siódme już Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Część atrakcji dla przyszłych studentów dotyczyć będzie oczywiście studiów na kierunkach stomatologicznych.Drzwi Otwarte UM w Łodzi odbędą się 7 marca w Centrum Dydaktycznym...

repetitio est - Dentonet.pl
Nauka dziecinnie prosta! Czym jest program Repetitio Est? Lekarz

Dobiega końca pierwszy etap naszego programu edukacyjnego Repetitio Est. W I etapie programu – teście wiedzy online, dostępnym na stronie repetitioest.pl – można wziąć udział już tylko do końca października. 50 osób z każdej z grup (lekarze, studenci...

NWW dla pracowników medycznych - Dentonet.pl
Dodatkowe NNW dla personelu medycznego opłacane z budżetu? Asysta

Samorządy zawodów medycznych zaapelowały do premiera o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak czytamy w komunikacie, koszt ubezpieczeń mi...

Kolynos2
Pasta do zębów Kolynos, czyli reklama „na wnuczka” Lekarz

Naiwne staruszki najlepiej okrada się metodą „na wnuczka”. Domniemany „wnuczek” dzwoni do drzwi mieszkania osoby starszej i dezorientuje bajeczką o potrzebującej nagłej pomocy nieistniejącej babci, a następnie wyłudza, co się da. Dawniej metody nie b...

szczepienie na koronawirusa - Dentonet.pl
Przedłużono zapisy na szczepienia dla personelu medycznego Lekarz

Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „0” do szczepień przeciw COVID-19. Znajdują się w niej m.in. lekarze, lekarze dentyści oraz pozostali pracownicy medyczni. Termin ich zapisów na szczepienia przedłużono do 14 stycznia 2021 r. Do 14 stycznia 202...

ZUS - Dentonet.pl
Preferencyjne zasiłki chorobowe dla lekarzy i personelu medycznego Lekarz

ZUS przypomniał, że od 1 kwietnia 2020 r. zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny wypłacane są na preferencyjnych zasadach i wynoszą 100% podstawy wymiaru zasiłku. W okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemic...

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
NFZ zapewni testy na SARS-CoV-2 dla personelu medycznego Lekarz

Odpowiadając na apel prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, prezes NFZ-u podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztó...

pomoc psychologiczna - Dentonet.pl
Porady psychologiczne dla personelu medycznego w czasie epidemii Asysta

Lęk przed wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, niekontrolowane emocje, konflikty rodzinne – z takimi sytuacjami ma do czynienia w okresie epidemii koronawirusa wiele osób. Bardzo narażone na trudności psychologiczne są w tym czasie osoby związane zaw...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji