Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

„Amalgamat w Polsce wychodzi z użycia” – KS NRL o separatorach

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
„Amalgamat w Polsce wychodzi z użycia” – KS NRL o separatorach

„Amalgamat w Polsce wychodzi z użycia” – KS NRL o separatorach

Przewodniczący komisji stomatologicznej NRL Andrzej Cisło opublikował na stronie internetowej samorządu oficjalne stanowisko komisji ws. obowiązku instalowania przez lekarzy dentystów separatorów amalgamatu.

Przypomnijmy – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego od 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, mają obowiązek posiadać separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

Nadal brak stanowiska ministerstwa

Mimo wielu apeli ze strony NRL, nie udało się uzyskać od ministra zdrowia oficjalnego stanowiska w sprawie problemów związanych z wykonaniem przez lekarzy dentystów unijnego obowiązku instalacji separatorów amalgamatu. – Naczelna Rada Lekarska otrzymuje informacje o wypowiedziach prasowych ministerstwa zdrowia z ostatnich dni, z których można wnioskować o pewnej zbieżności w poglądach ministerstwa i Naczelnej Rady Lekarskiej na niezbędność określenia na poziomie krajowym szczegółowych zasad implementacji tego rozporządzenia UE. Z informacji tych wynika, że prace nad stworzeniem takiego aktu prawnego są prowadzone, jednak stan tych prac nie został Radzie przez ministerstwo zakomunikowany – poinformowano w komunikacie.

Liczne inicjatywy samorządu

Samorząd podejmował wiele inicjatyw w sprawie wprowadzania w życie rozporządzenie PE. Zaapelowano do ministrów zdrowia i środowiska o podjęcie wspólnych działań mających na celu sfinansowanie kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów rozporządzenia, zaproponowano rozłożenie wykonania obowiązku instalacji separatorów amalgamatu na najbliższe kilka lat i zwrócono się do ministra zdrowia o wydanie interpretacji pozwalającej na odstąpienie przez organy inspekcji sanitarnej lub NFZ dokonywania kontroli wynikających z braku separatorów pod warunkiem posiadania przez gabinet stomatologiczny harmonogramu dostosowania do tego wymogu do końca 2021 r. Jeszcze w niedawnej odpowiedzi na interpelację poselską nr 28276 minister zdrowia napisał: „jednocześnie minister zdrowia rozpoznaje rynek dystrybutorów separatorów amalgamatu w celu wypracowania bezpiecznego dla pacjentów, racjonalnego dla świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu stomatologii modelu wprowadzania separatorów amalgamatu do gabinetów stomatologicznych”. Wszystko to pozwalało wnioskować, że propozycje samorządu lekarskiego są przez resort zdrowia zaakceptowane.

Rozporządzenie UE z wadami?

Według NRL, rozporządzenie UE już w momencie jego wydania było dotknięte wadą wynikającą z nieproporcjonalności obowiązku instalacji separatorów wobec kosztów jego realizacji (w kontekście udziału resztek amalgamatu podlegających separacji w separatorach w ogólnym problemie skażenia środowiska rtęcią pochodzącą ze źródeł medycznych) oraz wykreowaniu obowiązku niemożliwego do jednolitego wykonania w zakreślonym terminie. Powyższe wątpliwości uzasadnia przede wszystkim brak krajowego producenta tego typu urządzeń, wąskie grono zagranicznych producentów oraz analogiczny obowiązek, wchodzący w życie w tym samym momencie we wszystkich krajach UE. – Należy przy tym podkreślić, że rozporządzenie nie wyznacza daty zaprzestania używania amalgamatu stomatologicznego w państwach UE. W motywie 21. rozporządzenia UE wskazano, że Komisja powinna dokonać oceny wykonalności stopniowego zaprzestawania stosowania amalgamatu stomatologicznego w perspektywie długoterminowej, najlepiej do 2030 r. – dodano.

„Amalgamat w Polsce wychodzi z użycia”

Jak zauważył przewodniczący komisji stomatologicznej NRL, stomatologia komercyjna w Polsce już dawno, bowiem z początkiem transformacji gospodarczej zastąpiła amalgamat kompozytami światłoutwardzalnymi. Nie jest tajemnicą, że nie we wszystkich krajach w równym stopniu amalgamat stracił na znaczeniu w sensie ilościowym. Również struktura rynku stomatologicznego w Polsce (znaczna dominacja lecznictwa komercyjnego nad świadczeniami publicznymi, w związku z niskimi nakładami publicznymi) nie jest typowa dla dużych państw europejskich. – Można więc przypuszczać, że amalgamat stomatologiczny, mając na uwadze jego wiele zalet, jest w polskich warunkach materiałem wychodzącym z użycia. W powyższej sytuacji zaprojektowanie tak kosztownego w instalacji i utrzymaniu rozwiązania bez należytej oceny skali problemu w odniesieniu do poszczególnych krajów, musi budzić zastrzeżenia. Dodatkowo w ocenie prezydium KS NRL niepokojące jest to, że ze strony ministra środowiska nie wpłynęła odpowiedź na żadne z wystąpień, jakie na przestrzeni dwóch ostatnich lat samorząd lekarski kierował do tego resortu – zaznaczono w komunikacie.

Prezydium Komisji Stomatologicznej jest świadome, że lekarze dentyści oczekują jasnych wskazówek, na podstawie których mogliby podjąć właściwe decyzje. – Wydaje się jednak, że z wielu względów najwłaściwsze będzie udzielenie takich rekomendacji przez Naczelną Radę Lekarską, której najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na dzień 25 stycznia br. – podsumowano.

Zapytaliśmy lekarzy dentystów o rządowy pomysł przywrócenia gabinetów stomatologicznych w szkołach publicznych. Co o tym myślą?

AF na podst. NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy obowiązkowe separatory amalgamatu są egzekwowane? Lekarz

Troje posłów – Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska – w interpelacji do ministra zdrowia pyta, czy obowiązek instalowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych jest egzekwowany przez polskich dentystów, a jeśli nie – ja...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy Polska przestrzega unijnych przepisów o amalgamacie? Lekarz

Poseł Grzegorz Furgo w skierowanej do ministra zdrowia interpelacji pyta, dlaczego w Polsce jako jedynym kraju Unii Europejskiej nie został wyegzekwowany obowiązek stosowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych.Minęły już ponad czte...

Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy Lekarz

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej....

ROZWIŃ WIĘCEJ
separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o obowiązkowych separatorach amalgamatu Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie obowiązku stosowania przez lekarzy dentystów separatów amalgamatu. W swojej interpelacji poseł Furgo skierował do ministerstwa kilka pytań dotyczących praktycznych asp...

Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie o separatorach Lekarz

Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie wezwała organy państwowe do natychmiastowej realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rtęci, dotyczącego m.in. posiadania przez lekarzy stomatologów separatorów amalga...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres