Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Samorząd chce rozmów o stosowaniu amalgamatu stomatologicznego

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Samorząd chce rozmów o stosowaniu amalgamatu stomatologicznego

Samorząd chce rozmów o stosowaniu amalgamatu stomatologicznego

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się z prośbą do wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla o zorganizowanie spotkania, którego tematem miałoby być omówienie zasad wprowadzania wymogów unijnych związanych ze stosowaniem amalgamatu stomatologicznego.

Przypomnijmy – w czerwcu br. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o zaskarżenie przez Polskę unijnego rozporządzenia, które określa warunki stosowania amalgamatu stomatologicznego. W dokumencie na gabinety, w których stosowany jest amalgamat lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu bądź zęby zawierające takie wypełnienia, nałożono obowiązek wyposażenia w separatory amalgamatu. Dodatkowo, do 2030 r. wypełnienia amalgamatowe mają zupełnie zniknąć z gabinetów stomatologicznych. Kilka tygodni temu wiceminister zdrowia Zbigniew Król odpowiedział samorządowi, że zaskarżenie powyższego rozporządzenia jest niemożliwe, gdyż nie ma do tego podstaw prawnych.

Prezes NRL zwrócił się więc do ministerstwa z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w celu omówienia zasad wprowadzania wymogów unijnych związanych ze stosowaniem amalgamatu stomatologicznego. Jak podkreślono w wystosowanym do resortu piśmie, zadaniem samorządu lekarskiego jest działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy. – Wobec przyjęcia przez ministerstwo zdrowia stanowiska, iż brak jest podstaw do zaskarżenia przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE przepisów przedmiotowego rozporządzenia, konieczne jest zatem podjęcie działań związanych z właściwym wdrożeniem regulacji, uwzględniając przy tym uzasadnione potrzeby lekarzy dentystów oraz ich pacjentów – zaznaczono.

Maciej Hamankiewicz zauważył, że – zgodnie z unijnymi przepisami – stosowanie amalgamatu stomatologicznego zostanie poddane daleko idącym ograniczeniom, mającym bezpośredni wpływ na warunki wykonywania zawodu lekarza dentysty, a także na koszty świadczeń stomatologicznych, w szczególności świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym władze państwowe (w tym resort zdrowia i resort ochrony środowiska) powinny zapewnić, że:

  • obowiązek stosowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych w Polsce znajdzie odzwierciedlenie w regulacjach zapewniających świadczeniodawcom uzyskanie pokrycia kosztów z tym związanych poprzez sfinansowanie dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów, stawianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci w drodze refundacji poniesionych kosztów ze środków publicznych,
  • ograniczenie stosowania amalgamatu, a docelowo odstąpienie od jego stosowania, zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględnione w ramach regulacji dotyczących zasad udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych (wyeliminowanie amalgamatu z użytku jako wypełnienia standardowego na rzecz wypełnień alternatywnych np. kompozytowych czy glassionmerowych) oraz ich właściwej wyceny,
  • zmiany w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego zostaną we właściwy sposób uwzględnione w programach kształcenia przed- oraz podyplomowego lekarzy dentystów.

– Realizacja powyższych postulatów jest w naszej ocenie niezbędna, aby wprowadzane zmiany nie odbiły się negatywnie na polskim systemie opieki stomatologicznej. Dla lekarzy dentystów nowe przepisy dotyczące stosowania amalgamatu będą miały bardzo istotny wpływ na wykonywanie zawodu – podsumowano.

Opary rtęci wydostające się z dentystycznych amalgamatów są przyczyną wielu chorób. – Nie pozwólcie sobie tego umieszczać w ustach – przekonuje pacjentów dr Huggins podczas swoich seminariów, które wygłasza na całym świecie. Film ukazuje przeciwników i zwolenników stosowania plomb z amalgamatu.

AF
Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

miejsce zdawania LDEK - Dentonet.pl
Miejsce zdawania LDEK – dyrektor CEM odpowiada samorządowi Lekarz

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych Mariusz Klencki w zaadresowanym do Naczelnej Rady Lekarskiej piśmie stwierdził, że podczas egzaminów LEK i LDEK brane są pod uwagę preferencje lekarzy co do miejsca ich zdawania. Samorząd lekarski jest jednak inn...

amalgamat - Dentonet.pl
Międzynarodowe rozmowy o amalgamacie stomatologicznym Lekarz

Pod koniec września w Genewie odbyło się pierwsze spotkanie państw i instytucji, które ratyfikowały tzw. konwencję z Minamaty. Ma ona na celu ochronę społeczeństwa i środowiska przed zanieczyszczeniami z rtęci. Podczas spotkania nie zabrakło wątków s...

oddawanie krwi
2 października "poleje się krew" lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

2 października lekarze rezydenci przystąpią do protestu głodowego, połączonego z akcją "Poleje się krew", w ramach której będą oddawać krew dla potrzebujących. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz wezwał lekarzy i lekarzy dentystów...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rtęć w stomatologii - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia nie zaskarży unijnych przepisów o rtęci Lekarz

Ministerstwo zdrowia w specjalnym piśmie poinformowało, że nie zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości UE unijnych przepisów o stosowaniu rtęci w stomatologii, gdyż nie ma do tego przesłanek prawnych. O zaskarżenie rozporządzenia apelowała Naczelna Rad...

amalgamat
Nie ustają dyskusje o stosowaniu amalgamatu stomatologicznego Lekarz

W siedzibie Instytutu Stomatologicznego King’s College w Londynie kilka dni temu odbyła się specjalna konferencja naukowa, poświęcona stosowaniu amalgamatu we współczesnej stomatologii. Jej wszyscy uczestniczy zgodzili się z założeniem, że wykorzysta...

amalgamat - Dentonet.pl
NRL nie ustępuje w sprawie amalgamatu stomatologicznego Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się z apelem do premier Beaty Szydło, aby polski rząd zaskarżył przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rtęci oraz amalgamatu stomatologicznego.NRL w szczególności sprzeciwia się art. 10 rozporządzen...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres