Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Zapobieganie próchnicy u dzieci niepełnosprawnych – wytyczne ekspertów

Brak komentarzy | Publikacja:
Zapobieganie próchnicy u dzieci niepełnosprawnych – wytyczne ekspertów

Zapobieganie próchnicy u dzieci niepełnosprawnych – wytyczne ekspertów

Prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka oraz dr n. med. Karolina Gerreth – na podstawie badań klinicznych prowadzonych w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” – opracowały zalecenia dotyczące zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych.

Zalecenia dotyczące zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych powstały na podstawie badań klinicznych prowadzonych w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Badania wykonano w okresie styczeń-marzec 2017 r. w Poznaniu i Białymstoku. Objęły one populację osób niepełnosprawnych i/lub z chorobami przewlekłymi, w wieku rozwojowym, uczęszczających do placówek nauczania i wychowania (przedszkola, szkoły, stowarzyszenia), a także znajdujących się na oddziale rehabilitacji. Podobne badania kwestionariuszowe przeprowadzono w wymienionych instytucjach wśród rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców.

Opracowania zaleceń dokonała prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka oraz dr n. med. Karolina Gerreth. Rekomendacje obejmują charakterystykę stanu jamy ustnej osób niepełnosprawnych w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenie kliniczne, przyczyny złego stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z niepełnosprawnością i rekomendacje działań profilaktycznych, które mają na celu poprawę sytuacji.

Charakterystyka stanu jamy ustnej osób niepełnosprawnych w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenie kliniczne:

• większe potrzeby lecznicze w porównaniu z populacją osób zdrowych,
• większa liczba zębów z próchnicą, więcej zębów usuniętych, gorsza higiena jamy ustnej,
• większa frekwencja wad zębowo-twarzowych oraz upośledzenie funkcji jamy ustnej,
• różnice u poszczególnych osób w zależności od współistnienia choroby ogólnoustrojowej oraz stopnia niepełnosprawności.

Przyczyny złego stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z niepełnosprawnością:

• skupienie rodziców i opiekunów na chorobie ogólnoustrojowej – nie doceniają lub/i nie mają możliwości wykonywania zabiegów profilaktycznych i leczenia stomatologicznego,
• mała świadomość problemu u rodziców i opiekunów – niewystarczający poziom edukacji prozdrowotnej,
• często występujące mniejsze zdolności intelektualne i/lub manualne u chorych, nie zezwalające na prawidłowe samodzielne przeprowadzenie codziennych zabiegów profilaktyczno-higienicznych,
• lęk pacjenta i opiekuna przed wizytą w gabinecie,
• brak wystarczającej liczby jednostek przeprowadzających zabiegi leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym,
• brak wiedzy oraz mała praktyka personelu medycznego w zakresie leczenia stomatologicznego osób o obniżonej sprawności,
• niechęć lekarzy i/lub nieprzystosowanie gabinetu stomatologicznego do leczenia osób z tej populacji,
• brak postrzegania przez lekarzy różnych specjalności związku pomiędzy stanem jamy ustnej oraz chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością i związanych z tym komplikacji w leczeniu,
• bariery w dostępie do opieki stomatologicznej (architektoniczne, transportowe, sprzętowe, ekonomiczne, informacyjne, w porozumiewaniu się itp.)

Działania profilaktyczne u osób niepełnosprawnych, do których należy dążyć, powinny obejmować:

• systematyczne i dokładne wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych w domu z czynnym udziałem rodzica lub opiekuna,
• systematyczne kontrole stanu zdrowia jamy ustnej i profesjonalne zabiegi profilaktyczne przeprowadzane w gabinecie stomatologicznym,
• stosowanie zapobiegawczo i leczniczo preparatów fluorkowych (past do zębów oraz preparatów aplikowanych w gabinecie),
• sterowanie dietą w kierunku unikania jej kariogennego wpływu,
• regularne wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym celem kontroli rozwoju narządu żucia oraz wykrywanie chorób jamy ustnej w ich wczesnej postaci,
• istotna jest rola lekarza stomatologa i higienistki dentystycznej w doborze odpowiedniej szczoteczki, a także pasty do zębów oraz ewentualnie innych przyborów i środków pomocnych w utrzymaniu higieny jamy ustnej na właściwym poziomie.

Ustalenie planu leczenia i przeprowadzenie działań terapeutycznych:

• adaptacja dziecka do warunków gabinetu stomatologicznego oraz zapoznanie się z personelem medycznym,
• wyczerpujący wywiad z rodzicami i opiekunami dziecka na temat jego zdrowia (w tym zebranie informacji o ograniczeniach w funkcjonowaniu dziecka, sposobach komunikowania się, współpracy),
• szczegółowe badanie jamy ustnej i rejestracja jego wyników,
• badania dodatkowe (w tym badanie RTG) oraz informacje od lekarza ogólnego (rodzinnego, specjalisty),
• przygotowanie historii choroby i zebranie informacji dotyczących dotychczasowego leczenia stomatologicznego,
• działania profilaktyczne – zależne od oceny ryzyka chorób jamy ustnej (zalecenia do realizacji w domu oraz profesjonalne w gabinecie stomatologicznym),
• leczenie zabiegowe i terapeutyczne (zależnie od potrzeb w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych w znieczuleniu ogólnym),
• ponawianie oceny stanu zdrowia pacjenta w określonych przez lekarza okresach czasu,
• przeciwdziałanie powstawaniu i leczenie wad zgryzu sprzężonych z niepełnosprawnością (w tym terapia nawyków okołoustnych, takich jak ssanie palca, ślinienie się itp.),
• kompleksowa opieka nad ogólnym stanem zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem terminów kontroli wyznaczonych przez stomatologa w zależności od potrzeb pacjenta

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sensoryczną powinny przejść badanie oceniające stopień zagrożenia chorobami jamy ustnej, skutkiem czego będą kwalifikowane do określonych grup ryzyka i objęte wskazanymi działaniami zapobiegawczymi. Ważna jest rola lekarza stomatologa w zespole specjalistów opiekujących się niepełnosprawnym oraz rola doradcza personelu medycznego w doborze metod i środków stosowanych do codziennej higieny jamy ustnej w kontekście możliwości i potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta

Planując wybór środka znieczulającego u małego pacjenta powinniśmy przede wszystkim kierować się jego wiekiem oraz wywiadem ogólnomedycznym, w którym nie powinno być przeciwwskazań do stosowania tych leków – mówi dr Michał Sobczak, prezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

AF
Fot. collusor, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Whitepress
Profilaktyka próchnicy u dzieci i dorosłych - jak wygląda? Pacjent

Próchnica zębów jest chorobą bakteryjną, która prowadzi do demineralizacji szkliwa, ubytków, zakażenia tkanek miękkich i stanów zapalnych. Niekiedy jej skutkiem jest konieczność usunięcia zęba. Na szczęście można temu zapobiec. Zobacz, jak wygląda pr...

fotel
Wymiana powietrza w gabinecie - wytyczne ekspertów PTS-u Lekarz

Temat wymiany powietrza i technik dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych w dobie pandemii jest tym, który budzi szczególne zainteresowanie właścicieli gabinetów. Wiele pytań podczas wirtualnego spotkania z Prezydium PTS dotyczyło kwestii ozonowan...

Prawidłowa higiena jamy ustnej u dzieci - Dentonet.pl
Nowe technologie w diagnostyce próchnicy u dzieci Lekarz

O tym, dlaczego profilaktyka w stomatologii dziecięcej jest tak ważna i nowych rozwiązaniach w diagnostyce próchnicy opowiada w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Maciej Mikołajczyk. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
nic dentystyczna
4 skuteczne sposoby na zapobieganie próchnicy Pacjent

Ubytki w zębach to coś, czego za wszelką cenę chcemy uniknąć. Nie są one w stanie naturalnie się zregenerować, a duża dziura może być bardzo bolesna. Jej konsekwencja to zazwyczaj drogie wypełnienie lub usunięcie całego zęba. A za to wszystko odpowi...

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
Poznań - program profilaktyki próchnicy dla dzieci Lekarz

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej – informuje oficjalna strona miasta...

złe nawyki żywieniowe
Złe nawyki żywieniowe jedną z przyczyn próchnicy u dzieci Asysta

Ministerstwo zdrowia szacuje, że ponad 50% polskich dzieci w wieku 3 lat oraz 85% 6-latków ma zmiany próchnicowe w jamie ustnej. Liczba dzieci z chorymi zębami zwiększa się wraz z wiekiem. Statystyczny 12-latek ma co najmniej 3 chore zęby. Przyczyną ...

Kraków program profilaktyki
Kraków: 1,3 mln zł na profilktykę próchnicy wśród dzieci Lekarz

Do środy 31 lipca można składać oferty w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Krakowa na realizację badań profilaktycznych, szczepień oraz programów prewencyjnych dla mieszkańców Krakowa. Na realizację 13 programów zdrowotnych miasto przeznaczy ni...

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
Profilaktyka próchnicy dla dzieci w gminie Nowy Duninów Asysta

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała "Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021" pod warunkiem uwzględnienia kilku drobnych uwag. Celem głównym programu jest zwiększenie o co najmniej 40% liczby dzieci objętej progra...

Świdnica - Dentonet.pl
Dzieci ze Świdnicy bez próchnicy! Miasto rusza z programem Asysta

Miasto wybrało realizatora programu zdrowotnego "W Świdnicy bez próchnicy". Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii PROXIMA już od września br. do czerwca 2020 r. przeprowadzi szereg działań informacyjno-edukacyjnych i profilakty...

waiting room 548136 960 720
Jeden pacjent na godzinę - wytyczne ekspertów PTS-u Lekarz

Taki czas przyjmowania pacjentów sprawi, że nie będzie tłoku w poczekalni, co w dobie pandemii ma szczególne znaczenie. Pozwoli też na przygotowanie gabinetu po wizycie na przyjęcie kolejnego pacjenta. To wytyczne przedstawione przez Prezydium Polski...

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
Profilaktyka próchnicy dla dzieci w gminie Aleksandrów Lekarz

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała projekt programu profilaktyki próchnicy u dzieci zamieszkujących gminę Aleksandrów. Planowany koszt całkowity realizacji programu to 30 000 zł. Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęsz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji