Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Stan zapalny jamy ustnej a ryzyko chorób układu krążenia

Publikacja:
Stan zapalny jamy ustnej a ryzyko chorób układu krążenia

Stan zapalny jamy ustnej a ryzyko chorób układu krążenia

Relacja, jaka zachodzi pomiędzy zapaleniem przyzębia a chorobami układu krążenia, jest już od dawna dobrze zbadana. Większość badań w tej dziedzinie dotyczy jednak pacjentów w starszym wieku, a niewiele wiadomo na temat tego, czy łagodny stan zapalny jamy ustnej – występujący powszechnie u młodych i pozornie zdrowych osób – ma wpływ na rozwój chorób sercowo-naczyniowych.

Za pomocą prostego testu śliny zespół badaczy reprezentujących kilka instytucji naukowych w Kanadzie podjął się ustalenia, czy także łagodny stan zapalny jamy ustnej może mieć kliniczne znaczenie dla funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

Badanie z udziałem 28 młodych, zdrowych osób

Wcześniejsze badania nad zapaleniem jamy ustnej poprzedzającym rozwój periodontitis wykazały, że cięższy stan zapalny, objawiający się wyższym stężeniem białych krwinek w ślinie, wiąże się ze zmniejszeniem liczby zdrowych tętnic, a tym samym potencjalnie większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Nawet u młodych, zdrowych dorosłych łagodny stan zapalny w jamie ustnej może mieć wpływ na stan zdrowia układu krążenia, co jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Ameryce Północnej – powiedział współautor artykułu dr Trevor King z McMaster University w Hamilton oraz Mount Royal University w Calgary.

W badaniu uczestniczyło 28 osób w wieku 18–30 lat, które nie paliły, nie wykazywały czynników ryzyka dla zdrowia układu krążenia, a także nie zgłaszały występowania chorób przyzębia. Naukowcy posłużyli się standardowym płynem do płukania jamy ustnej, aby ustalić, czy stężenie białych krwinek w ślinie może mieć związek z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie w oparciu o ocenę FMD i PWV

Jako kluczowe wskaźniki ryzyka sercowo-naczyniowego zespół badaczy wybrał rozszerzenie zależne od przepływu (ang. flow-mediated dilation; FMD), czyli miarę tego, na ile tętnice mogą się rozszerzać, aby umożliwić zwiększony przepływ krwi, oraz prędkość fali tętna (ang. pulse wave velocity; PWV), która ocenia sztywność tętnic.

Naukowcy odkryli, że zapalenie jamy ustnej jest czynnikiem prognostycznym ograniczonego FMD, co wskazuje na potencjalne ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zasugerowali, że stan zapalny z jamy ustnej, który obejmuje także układ krwionośny, może mieć wpływ na produkcję tlenku azotu, który pozwala tętnicom reagować na zmiany przepływu krwi.

Kanadyjscy badacze nie zaobserwowali jednak związku pomiędzy stanem zapalnym jamy ustnej a PWV, co oznacza, że nie nastąpił długotrwały wpływ zapalenia jamy ustnej na strukturę tętnic. Obserwacja ta jest zgodna z wynikami poprzednich badań, w których uczestniczyły osoby w starszym wieku.

– Zaczynamy dostrzegać więcej powiązań pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Jeśli widzimy, że stan jamy ustnej może przekładać się na ryzyko chorób układu krążenia nawet u młodych, zdrowych osób, to wcześniej możemy wdrożyć holistyczne leczenie pacjenta – powiedział główny autor artykułu, dr Ker-Yung Hong z Uniwersytetu McMastera.

Choć autorzy uznali, że ich badanie dowodzi wpływu zdrowia jamy ustnej na układ krążenia (także u młodych i ogólnie zdrowych osób), zamierzają przeprowadzić dalsze badania z udziałem większej liczby uczestników, w tym większej liczby osób z bardziej zaawansowanym zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia, aby lepiej zrozumieć zależność między różnymi poziomami stanu zapalnego jamy ustnej a układem sercowo-naczyniowym.

Artykuł zatytułowany „Oral inflammatory load predicts vascular function in a young adult population: A pilot study” został opublikowany na stronie internetowej czasopisma naukowego „Frontiers in Oral Health”.

U pacjentów, którzy przyjeżdżają na oddziały kardiologiczne z ostrymi zespołami wieńcowymi, czyli zawałami, stan zdrowia jamy ustnej bywa dramatyczny. Po udzieleniu pierwszej pomocy kardiologicznej wielu z nich jest kierowanych na sanację jamy ustnej – mówi dr hab. n. med. Maciej Czerniuk, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii, adiunkt Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM. Jakie są związki między chorobami kardiologicznymi a zdrowiem jamy ustnej? Czy u pacjentów po rozpoznaniu choroby sercowo-naczyniowej świadomość dotycząca roli prawidłowej higieny jamy ustnej się zmienia? Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego!

T.H.

Źródła: https://ca.dental-tribune.com/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/froh.2023.1233881/full


POWIĄZANE ARTYKUŁY

narzedzia
Menopauza a stan zdrowia jamy ustnej wśród kobiet Lekarz

Kobiety po menopauzie częściej zapadają na chorobę dziąseł, znacznie częściej zagrożone są również utratą zębów. Przeprowadzone w ostatnim czasie wspólne badanie szwedzkich i tureckich naukowców ujawniło powiązania pomiędzy gorszym samopoczuciem emoc...

zdrowie jamy ustnej
Jak zdrowie jamy ustnej wpływa na ogólny stan zdrowia? Asysta

Nie brakuje osób, które myśląc o zdrowiu, zakładają, że jama ustna jest niemal odizolowana od reszty organizmu. Może to wynikać z faktu, że leczeniem zębów zajmuje się specjalnie do tego przygotowany lekarz. Prawda jest jednak taka, że jama ustna nie...

nieswoiste zapalenie jelit
Zły stan zdrowia jamy ustnej a ryzyko rozwoju NZJ Lekarz

Wyniki kilku przeprowadzonych w ostatnim czasie badań potwierdzają związek, jaki zachodzi pomiędzy złym stanem zdrowia jamy ustnej a rozwojem nieswoistego zapalenia jelit (NZJ). Terminem tym określa się takie schorzenia, jak choroba Leśniowskiego i C...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Dorota Olczak Kowalczyk
Wpływ pandemii COVID-19 na stan zdrowia jamy ustnej u dzieci Lekarz

– W trakcie pandemii wiele gabinetów stomatologicznych było niedostępnych albo miało ograniczoną dostępność. W tym czasie dzieci przebywały w domach, bo szkoły były zamknięte, więc doszły do tego niekorzystne nawyki, takie jak oglądanie filmów, gry k...

USA
Stan USA a stan zdrowia jamy ustnej - są duże dysproporcje Lekarz

Nikogo nie trzeba przekonywać, że stan zdrowia jamy ustnej zależny jest od wielu czynników – począwszy od dostępu do fluorowanej wody, przez poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców, a skończywszy na zasobności ich portfeli. W USA przeprowadzono w o...

migrena1
Migreny a stan zdrowia jamy ustnej – jakie są związki? Lekarz

Wiele osób zmaga się z uporczywymi migrenami, które mogą nie tylko utrudniać wykonywanie obowiązków, ale nawet uniemożliwiać codzienne funkcjonowanie. Z jednej strony, dolegliwości związane z migreną zwykle skutkują tym, że chory mniej uwagi poświęca...

stan zdrowia jamy ustnej seniorow
Stan psychiczny seniorów związany ze zdrowiem jamy ustnej Lekarz

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z New Jersey, choroby zębów i dziąseł, a także kserostomia u osób po 60. roku życia wiążą się ze zwiększonym ryzykiem depresji i pogorszenia funkcji poznawczych. Badacze z Rutgers University w New Jersey...

choroby jamy ustnej
Jednorazowy depresor języka a diagnoza chorób jamy ustnej Lekarz

Z opublikowanego badania greckich naukowców wynika, że wykonany z drewna, przyjazny dla środowiska jednorazowy depresor języka może być pomocny w ocenie poziomu glukozy oraz innych biomarkerów w ślinie. Zespół badaczy kierowany przez dr. Christosa ...

Wielka Brytania
Stan zdrowia jamy ustnej Brytyjczyków - raport 2022 Lekarz

Opublikowany 17 stycznia Brytyjski Raport nt. Stanu Zdrowia Jamy Ustnej (The Great British Oral Health Report) wskazuje na pilną potrzebę zwiększenia dostępu do leczenia stomatologicznego w ramach NHS. Dokument potwierdza też nie najlepszy stan zdrow...

stan zdrowia jamy ustnej
Wielka Brytania: „Szokujący stan zdrowia jamy ustnej uczniów” Lekarz

Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli szkół średnich w Wielkiej Brytanii, zlecona przez Brytyjskie Towarzystwo Stomatologiczne (BDA), ujawniła – jak to określono – „szokujący stan zdrowia jamy ustnej dzieci”, na który negatywny wpływ ma dodatkowo ...

niedozywienie
Stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na niedożywienie u seniorów Asysta

Badacze z University of North Carolina udowodnili, że problem niedożywienia u seniorów ma olbrzymi związek ze stanem zdrowia ich jamy ustnej. Zaapelowano więc o wprowadzenie zarówno programów leczenia stomatologicznego dla osób starszych, jak i pomoc...