Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Na jakich warunkach do Unii Europejskiej?

Publikacja:

Na jakich warunkach do Unii Europejskiej?

 

Leczenie za granicą

 

Wraz z przystąpieniem do Unii koszty leczenia Polaków w krajach UE będą na zasadzie wzajemności zwracane przez kasy chorych (czy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma je zastąpić). Dotyczy to jednak tylko nagłych wypadków i szczególnych zabiegów. Koszty leczenia w krajach Unii są bowiem znacznie wyższe niż u nas, nie stać nas więc na finansowanie szerokiego zakresu leczenia obywateli za granicą.

 

Leki a prawo autorskie

 

Polska będzie z dniem członkostwa honorować unijne prawo autorskie. Najtrudniej będzie na rynku leków, bo dwie trzecie naszej produkcji to tzw. leki pochodne, wytwarzane dzięki ściągnięciu cudzych pomysłów. Tymczasem Unia chroni patenty na lekarstwa przez 25 lat. Wynegocjowaliśmy jednak, że jeśli wejdziemy do UE, ten czas zacznie się liczyć od 1 stycznia 2000 roku. "Podróbki" będą stopniowo wycofywane z rynku, aż do 2013 roku.

 

Nasz przemysł farmaceutyczny zapewne zostanie przejęty przez zachodni kapitał, bo opracowanie nowego leku kosztuje średnio 250 mln euro. Wyzwaniem będzie także egzekwowanie praw autorskich programów komputerowych i nagrań muzycznych. Bruksela uważa, że bazar na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia jest z tego punktu widzenia prawdziwą prowokacją.

 

Uznawanie dyplomów polskich specjalistów po wejściu do Unii?

 

Jednym z najważniejszych dokumentów negocjacji dotyczących swobodnego przepływu osób jest dyrektywa o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych. System uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej ma dwa aspekty – ogólny, regulowany przez rozporządzenia, określający ramy i procedury uznawania kwalifikacji np. techników laboratoryjnych, dentystycznych, rehabilitacji itp., oraz szczegółowy, który dotyczy ośmiu zawodów opisanych w Unii Europejskiej dyrektywami sektorowymi, wśród których znajdują się również lekarze. Dyrektywy sektorowe zawierają zapisy, w jaki sposób uznawać kwalifikacje, koordynować przepisy umożliwiające swobodne przemieszczanie się i wykonywanie zawodu na terenie całej Unii. Może to się dziać albo na zasadzie swobody wykonywania działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa), czy też na zasadzie swobody świadczenia usług. W tej chwili uznawanie dyplomów regulują umowy dwustronne. Jedyną wiążącą Polskę umową wielostronną jest tzw. konwencja praska, która dyplomy wyższych uczelni z krajów byłej demokracji ludowej automatycznie uznawała. W umowach dwustronnych dyplomy polskich specjalistów też są uznawane, tylko trzeba przejść całą procedurę nostryfikowania.

 

Po wejściu do Unii to się zmieni. Konieczne jest dostosowanie prawa, które zrównuje w prawach naszych obywateli z obywatelami innych krajów członkowskich. Nie będzie nostryfikacji, a na podstawie tej dyrektywy państwa członkowskie będą uznawały dyplomy ukończenia szkół medycznych i dyplomy specjalizacyjne w sposób bardzo uproszczony, prawie automatycznie.

 

Źródło: www.emedyk.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 jest chorobą zawodową – w jakich sytuacjach? Asysta

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, choroba COVID-19 wywoływana przez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 po spełnieniu określonych warunków może być uznawana za chorobę zawodową. Z treści pisma wystosowanego przez ministerstwo zdrowia do Naczel...

plastik
Koniec z jednorazowym plastikiem w całej Unii Europejskiej Lekarz

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę, która wprowadza nowe restrykcje wobec niektórych produktów plastikowych jednorazowego użytku, takich jak słomki, jednorazowe sztućce czy patyczki kosmetyczne.Nowa dyrektywa nawiązuje do obowiązujących unijny...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Tomasz Konopka
Bezzębie? Polska w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej Lekarz

Średnia liczba zębów u Polaków w wieku 65-74 lata to… 14. To jeden z najniższych wyników w Europie. Odsetek bezzębia w naszym kraju to aż 29%. - To pokazuje, że zupełnie inaczej niż np. w Norwegii powinniśmy prowadzić kształcenie studentów stomatolog...

plastik
Do 2021 r. koniec z jednorazowym plastikiem w Unii Europejskiej Lekarz

Reprezentanci Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE doszli do porozumienia w sprawie nowych przepisów, które mają ograniczyć liczbę plastikowych śmieci trafiających do mórz. W UE najpóźniej do 2021 r. zakazane będą m.in. plastikowe taler...

Bartosz Troczyński - Dnetonet.pl
Jakich szkoleń potrzebują technicy dentystyczni? Lekarz

Tech. dent. Bartosz Troczyński od lat prowadzi autorskie szkolenia dla techników dentystycznych. W jakich obszarach pracy dostrzega największą potrzebę uzupełniania lub aktualizowania wiedzy? ...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Co z zatrudnianiem dentystów spoza Unii Europejskiej? Lekarz

Jak czytamy na stronie internetowej NRL, 25 lutego 2020 r. odbyło się drugie – i ostatnie – posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych u...