Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Kolejne ważne dla dentystów zmiany w prawie atomowym

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Kolejne ważne dla dentystów zmiany w prawie atomowym

Kolejne ważne dla dentystów zmiany w prawie atomowym

Jak poinformowała komisja stomatologiczna NRL w specjalnym komunikacie, w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe zmienia się zakres zwolnienia placówek medycznych z obowiązku uzyskiwania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na wykonywanie procedur medycznych przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego.

Według dotychczasowych przepisów wszystkie „stomatologiczne aparaty rentgenowskie” były zwolnione z obowiązku posiadania zgody inspektora sanitarnego na działanie. Po nowelizacji zwolnienie dotyczyć będzie tylko procedury wykonania zdjęcia wewnątrzustnego – inne procedury radiologii stomatologicznej z tego zwolnienia już nie skorzystają. – Należy przy tym zwrócić baczną uwagę na rozróżnienie pomiędzy zezwoleniem na uruchomienie pracowni rentgenowskich i stosowanie urządzeń z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, a wspomnianymi zgodami. Są to dwie różne kategorie decyzji administracyjnych. W dużym uproszczeniu, zezwolenia dotyczą uruchamiania sprzętu, a zgody dotyczą wykonywania procedur medycznych. Zgodnie z ustawą nowelizującą Prawo atomowe, wydane dotąd zezwolenia zachowują swoją ważność na czas, na który zostały wydane – podkreślono w komunikacie.

Aby uzyskać zgodę inspektora sanitarnego, trzeba złożyć dość obszerny wniosek. Jak wskazuje komisja stomatologiczna NRL, jednym z jego elementów jest wykazanie zgodności z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych. – Rozporządzenie to nie zawiera jednak minimalnych wymagań dla stomatologii w zakresie wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze ani liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych, wobec czego złożenie wspomnianego wniosku o wydanie zgody jest niewykonalne. Stąd ze składaniem wniosków należy wstrzymać się do momentu nowelizacji tego rozporządzenia. Naczelna Rada Lekarska nie posiada żadnej informacji o zamierzeniach legislacyjnych wobec tego aktu prawnego. Ustawa określa termin jego obowiązywania na 24 miesiące od wejścia w życie nowelizacji ustawy – dodano.

Jak zdecydowano na posiedzeniu komisji stomatologicznej NRL 6 grudnia, samorząd lekarski wystąpi do władz z wnioskiem, by uznać, że wszystkie pracownie RTG wykonujące zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne oraz badania CBCT posiadające na 23 września 2019 r. ważne i bezterminowe zezwolenia na stosowanie aparatów posiadają równocześnie zgodę na wykonywanie procedur medycznych wykonywanych przy ich użyciu. Za możliwością zastosowania takiej interpretacji przemawiają niektóre zapisy ustawy.

Inne ważne zmiany dotyczącą m.in. wykazywania przez pracownie CBCT zgodności wykonywanych procedur z procedurą wzorcową z obwieszenia ministerstwa zdrowia z 10 listopada 2015 r. – Chodzi o brak w wykazie osób uprawnionych do jej wykonywania lekarza dentysty. Naczelna Rada Lekarska wystąpi o pilne uaktualnienie procedur wzorcowych w tym zakresie – poinformowano.

Dodatkowo, 5 grudnia na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ukazał się komunikat dotyczący nowych form kształcenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta. – Zwracamy uwagę na podane w komunikacie przedłużenie z mocy ustawy uprawnień ochrony radiologicznej pacjenta do 22 września 2024 r. dla tych, którzy posiadali ważne uprawnienia w tym zakresie w dniu 23 września 2019 r. oraz termin uzyskania 20 pkt. szkoleniowych przez tych, którzy w dniu 23 września 2019 r. takich uprawnień nie posiadali, a podlegają obowiązkowi ich posiadania – podkreślono w komunikacie.

– W ostatnich latach zmieniło się moje spojrzenie na stosowanie skanerów wewnątrzustnych – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Piotr Okoński, wykładowca wielu krajowych i międzynarodowych kongresów. Rozmawiamy po wykładzie dotyczącym m.in. planowania leczenia.

Oprac. Aleksandra Filipiak-Graczykowska na podst. https://nil.org.pl

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

stomatologia - Dentonet.pl
Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii? Lekarz

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia prz...

inspektor ochrony radiologicznej - Dentonet.pl
Przedłużenie uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej Lekarz

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jednym z jej zapisów jest przedłużenie okresu obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, nadanych m...

koronawirus - Dentonet.pl
NRL: "Zawieszenie przyjęć indywidualną decyzją dentysty" Lekarz

W związku z pandemią koronawirusa specjalny komunikat skierowany do lekarzy dentystów wystosowała komisja stomatologiczna NRL. Podkreślono w nim, że w obecnej sytuacji zawieszenie przyjęć pacjentów lub ich ograniczenie należy traktować jako prawo do ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Co lekarz może powiedzieć ubezpieczycielowi o zdrowiu pacjenta? Lekarz

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. – W projekcie rozporząd...

RTG zębów - Dentonet.pl
Przepisy ochrony radiologicznej w gabinetach stomatologicznych Lekarz

Jak przypomina komisja stomatologiczna NRL, zgodnie ze znowelizowanym Prawem atomowym, w każdym gabinecie, którym wykorzystywane są aparaty rentgenowskie, konieczne jest utworzenie stanowiska inspektora ochrony radiologicznej. Osoba taka musi posiada...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres