Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co lekarz może powiedzieć ubezpieczycielowi o zdrowiu pacjenta?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Co lekarz może powiedzieć ubezpieczycielowi o zdrowiu pacjenta?

Co lekarz może powiedzieć ubezpieczycielowi o zdrowiu pacjenta?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby do wystąpienia zakładu ubezpieczeń o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, dołączać informację o wyrażeniu zgody przez ww. osoby do uzyskania takiej informacji, zamiast kopii pisemnej zgody – jak jest w obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1754) – czytamy.

Proponowane zmiany – zwłaszcza w zakresie planowanego obowiązku przekazywania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia pacjenta/ubezpieczonego bez uzyskania pisemnej zgody ubezpieczonego i przekazania jej kopii, a jedynie na podstawie informacji o wyrażeniu przez tego pacjenta zgody – zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej osłabiają tajemnicę zawodową lekarzy i lekarzy dentystów, a także rodzą poważne zastrzeżenia dotyczące wykonania obowiązku jej zachowania.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej co do informacji związanych z leczeniem jest jednym z fundamentów, na których bazuje wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Istnienie etycznego i prawnego obowiązku w tym zakresie buduje zaufanie niezbędne w procesie leczniczym pomiędzy lekarzem a pacjentem – podkreśla NRL w opublikowanym na swojej stronie oficjalnym stanowisku w tej sprawie.

Prawo do bycia zapomnianym, a więc prawo do zażądania usunięcia danych z bazy – to jeden z licznych przywilejów, jakie pacjentom daje RODO. Jakie są pozostałe?

Oprac. AF na podst. NIL

Fot. Wikipedia.org


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zgoda małoletniego pacjenta na leczenie - Dentonet.pl
RPP o prawie małoletniego pacjenta do wyrażenia zgody na leczenie Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że w przypadku pacjentów małoletnich po ukończeniu 16. roku życia wymagana jest podwójna zgoda na leczenie – zarówno małoletniego pacjenta, jak i jego rodzica (przedstawiciela ustawowego). Jak czytamy w komunikacie...

COVID-19 - Dentonet.pl
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 do pilnej zmiany Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o zmiany w zasadach prowadzenia Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych. Rządo...

ochrona danych pacjentów - Dentonet.pl
Ochrona danych osobowych w gabinecie stomatologicznym Lekarz

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Przy tej okazji przypominamy, w jaki sposób należy chronić dane pacjentów w gabinecie stomatologicznym.Do maja 2018 r. gabinety stomatologiczne obowiązywała w zakresie ochrony danych osobowych pa...

ROZWIŃ WIĘCEJ
paragon - Dentonet.pl
Nazwa usługi medycznej na paragonie łamie prawa pacjenta? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w specjalnym stanowisku wyraziło wątpliwość, czy umieszczanie na paragonie dokładnej nazwy świadczenia udzielonego pacjentowi nie będzie oznaczało złamania jego praw. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało s...

RTG - Dentonet.pl
Ministerstwo o szkoleniach z ochrony radiologicznej pacjenta Lekarz

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczącego ochrony radiologicznej pacjenta. Okazuje się, że zakres godzin obowiązkowych szkolenia dla lekarzy dentystów ma wzrosnąć z siedmiu do dwunastu godzin.W proj...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres