Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

TK zajmie się znowelizowanymi przepisami o tajemnicy lekarskiej

1 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
TK zajmie się znowelizowanymi przepisami o tajemnicy lekarskiej

TK zajmie się znowelizowanymi przepisami o tajemnicy lekarskiej

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ograniczających ochronę tajemnicy lekarskiej oraz uniemożliwiających pacjentowi decydowanie o osobach uprawnionych do dostępu do tajemnicy lekarskiej po jego śmierci.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 11 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawach o kodeksie postępowania karnego, o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian w tajemnicy lekarskiej. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta może nastąpić również poprzez wyrażenie zgody przez osoby bliskie zmarłego, a nie jedynie decyzją sądu. Naczelna Rada Lekarska już w trakcie prac legislacyjnych negatywnie oceniła proponowane rozwiązania. Zastrzeżenia NRL nie zostały jednak uwzględnione, podobnie jak negatywne opinie ministra zdrowia, Sądu Najwyższego oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w tajemnicy lekarskiej trafią do TK

W związku NRL uznała za stosowne wystąpić z wnioskiem do TK o zbadanie zgodności z konstytucją nowych przepisów.Zaskarżone przepisy nałożyły na lekarza obowiązek udzielenia osobie bliskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, informacji dotyczących zmarłego pacjenta, objętych tajemnicą lekarską, o ile sprzeciwu w tym zakresie nie wyrazi inna osoba bliska. Naczelna Rada Lekarska wskazała we wniosku, że przewidziane dotychczas rozwiązania prawne umożliwiały pacjentowi wskazanie osób uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską tak za życia pacjenta, jak i na wypadek jego śmierci – poinformowano.

Naczelna Rada Lekarska uznała za niezgodne z konstytucją pozbawienie pacjenta możliwości decydowania o kręgu osób uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską po jego śmierci. – W świetle kwestionowanych przepisów, wyrażona pisemnie wola pacjenta, aby osobie należącej do kręgu osób bliskich w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie udostępniać informacji objętych tajemnicą lekarską po śmierci pacjenta, nie jest dla lekarza w żaden sposób wiążąca. Kwestionowanymi przepisami ustawodawca zdecydował za wszystkich pacjentów o tym, kto po ich śmierci będzie uprawniony do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską, bez możliwości odmiennego uregulowania tej kwestii przez samego pacjenta – dodano.

Rząd ograniczył wolność obywateli

Zdaniem NRL, ograniczenie prawa pacjenta do prywatności oraz nałożenie na lekarzy obowiązku łamania tego prawa, poprzez ujawnienie tajemnicy lekarskiej nawet wbrew jednoznaczniej woli zmarłego pacjenta nie znajduje uzasadnienia w konstytucji i stanowi zbyt daleko idącą, nieuzasadnioną i nieproporcjonalną ingerencję ustawodawcy w sferę praw i wolności obywateli. – W ocenie NRL, brak możliwości określenia przez pacjenta kręgu osób uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską po jego śmierci oznacza zerwanie więzi zaufania łączącej pacjenta z lekarzem, która jest niezbędna dla prawidłowego leczenia – podsumowano.

28 października prezes NRL Maciej Hamankiewicz złożył do TK wniosek o zbadanie nowych przepisów z konstytucją.

Blisko 100% 40-latków i ponad 90% 7-latków ma próchnicę – alarmują lekarze dentyści z Naczelnej Rady Lekarskiej. To efekt utrzymującej się od 20 lat epidemii próchnicy w Polsce, której państwowy system leczenia stomatologicznego nie jest w stanie zahamować. 

AF

Fot. Unsplash, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wyniki badań - Dentonet.pl
RPP: dostęp do wyników nie tylko podczas wizyty lekarskiej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta w specjalnym komunikacie przypomniał, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekaz...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r. Lekarz

NFZ podał wyniki kontroli ordynacji lekarskich w I kwartale 2019 r. Najczęstsze uchybienia występujące w kontrolowanych podmiotach dotyczyły wystawiania recept niezgodnie z przepisami oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. W I kwartale 2019 r. oddz...

Dodaj komentarz (1 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

ZOBACZ KOMENTARZE
Oceń komentarz:     0: : 0 Odpowiedz
Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres