Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Sądy lekarskie: senatorowie za apelacją, lekarze za kasacją

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Sądy lekarskie: senatorowie za apelacją, lekarze za kasacją

Sądy lekarskie: senatorowie za apelacją, lekarze za kasacją

Senatorowie z komisji zdrowia i komisji ustawodawczej, którzy pracują nad zmianą ustawy o izbach lekarskich i niektórych innych ustaw, uważają że od orzeczeń sądu lekarskiego powinna przysługiwać apelacja, a nie jak obecnie kasacja, gdyż w ich ocenie zapewni to odwołującym się lekarzom łatwiejszy dostęp do sądu.

Nowelizacja tej ustawy weszła w życie na początku 2010 r. przyznaje ona ukaranym przez sąd lekarski lekarzom prawo do kasacji bez względu na rodzaj orzeczonej kary. Zgodnie z tymi przepisami kasacja wnoszona jest do Sądu Najwyższego i rozpatrywana w trybie Kodeksu postępowania karnego.

Teraz senatorowie proponują, żeby kasację wnoszoną do SN zastąpiła apelacja wnoszona do sądu okręgowego.

Powołują się na orzeczenie Trybunał Konstytucyjny w 2010 r., który stwierdził, że "ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw".

Jednakże ze zmianami przyjętymi 28 marca przez połączone komisje senackie nie zgadza się Naczelna Rada Lekarska.

Podnosi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt P 28/09) nie zawiera zobowiązania do podejmowania takiej inicjatywy ustawodawczej.

”Co więcej, Trybunał zauważył, że obowiązująca obecnie nowa ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. zawiera regulacje odpowiadające standardom konstytucyjnym” – czytamy w stanowisku NRL, która stwierdza, że ”przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz innych ustaw jest bezzasadny i wnosi o zaprzestanie prac nad nim”.

Samorząd lekarski przypomina argumenty, jakie padały w Sejmie i Senacie w trakcie dyskusji nad nową ustawą o izbach lekarskich. Mówiono wtedy, że w odniesieniu do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów nadzór sądowy wykonywany w formie prawa wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego jest zasadny i wypełnia słuszny postulat nadzoru sądowego nad tym postępowaniem.

Ponadto NRL zwraca uwagę, że specyfika spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową lekarzy i lekarzy dentystów, którzy odpowiadają przed sądami lekarskimi przede wszystkim za naruszenie zasad etyki zawodowej, a nie za naruszenia prawa (czym zajmują się inne organy), nie przemawia za poddaniem ich orzecznictwa postępowaniu sądowemu sądów powszechnych, a więc apelacyjnego sądu karnego.

Przepisy zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o izbach lekarskich i niektórych innych ustaw, miałoby dotyczyć także ukaranych przez sądy zawodowe pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.

Projektem komisji zajmie się izba wyższa parlamentu.

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Lekarze chcą rozmawiać z rządem o wynagrodzeniach Lekarz

30 września 2020 r. przedstawiciele zawodów medycznych skierowali wniosek do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o uwzględnienie w pracach zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadn...

Lekarze dentyści wsparli akcję „Pajacyk” Lekarz

Lekarze dentyści z całej Polski – uczestnicy I Konferencji Dentonet Online – poprzez kupno biletu na konferencję wsparli program „Pajacyk” prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną kwotą 6500 zł. Pieniądze trafiły już na konto PAH. Zorganizowana w d...

nagi protest - Dentonet.pl
Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni protestowali w Warszawie Lekarz

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni wzięli udział w manifestacji, która odbyła się wczoraj w Warszawie. Głównym postulatem protestujących było wycofanie zmian związanych z tarczą 4.0, według których za nieumyślny błąd medyczny medykom grozi ka...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Marzena Dominiak - Dentonet.pl
Wrocław: lekarze dentyści w kolegium Uniwersytetu Medycznego Lekarz

Prof. Marzena Dominiak – prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – znalazła się w zaproponowanym składzie kolegium rektorsko-dziekańskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w kadencji 2020-2024. Ma pełnić funkcję prorektora ds. strategii...

ubezpieczenie dla dentystów - Dentonet.pl
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia? Lekarz

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznyc...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres