Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej: konieczne są poprawki

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej: konieczne są poprawki

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej: konieczne są poprawki

Niektóre zapisy przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej wymagają doprecyzowania lub wykreślenia – uznało Prezydium NRL.

Wśród zaproponowanych przez samorząd lekarski poprawek wiele odnosi się do świadczeń wykonywanych w gabinecie stomatologicznym. Najwięcej zastrzeżeń NRL wzbudził wzór książeczki zdrowia dziecka, ponieważ zdaniem samorządu zawiera on sformułowania, które z jednej strony mogą wprowadzić w błąd rodziców, z drugiej – będą utrudniać lekarzom prawidłowe wypełnienie poszczególnych rubryk.

Mnożenie bytów ponad konieczność

Na przykład, projekt nowego rozporządzenia przewiduje, że podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych sporządza i prowadzi m.in. dokumentację zbiorczą w formie księgi zabiegów prowadzonej odrębnie dla każdego gabinetu zabiegowego. Zdaniem NRL spowoduje to dodatkowe, zbędne obciążenie lekarza dentysty obowiązkiem ewidencyjnym, realizowanym już dostatecznie przy pomocy innych rodzajów dokumentacji medycznej

Książeczka zdrowia dziecka niespójna z obowiązującymi rozporządzeniami

NRL podkreśla, że w części XXIV Książeczki Zdrowia Dziecka zatytułowanej „Badanie stanu uzębienia oraz zdrowia jamy ustnej dziecka do ukończenia 4 roku życia” ujęte zostało badanie stomatologiczne w 3 roku życia dziecka. Tymczasem zarówno rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych, jak i zarządzenie Prezesa NFZ nie przewidują wśród świadczeń refundowanych badania stanu uzębienia dla dzieci w tym wieku. Dlatego też należałoby usunąć ten zapis z książeczki zdrowia dziecka bądź też poczynić w niej uwagę, że badanie to nie jest wykonywane w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych,

Podobne zastrzeżenie samorządu wzbudziły rubryki dotyczące profilaktycznych badań stomatologicznych dzieci i młodzieży. NRL podkreślił, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego brak jest badań profilaktycznych w 8-9 roku życia (III klasa szkoły podstawowej), w 15-16 roku życia (I klasa ponadgimnazjalna) oraz w 18-19 roku życia (III klasa ponadgimnazjalna). W związku z powyższym należały usunąć te zapisy z książeczki zdrowia dziecka lub też poczynić w niej uwagę, że badania te wykraczają poza koszyk świadczeń gwarantowanych.

Skierowanie do lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje również, aby wprowadzić konieczność wydania skierowania w 6 miesiącu życia do lekarza dentysty w celu profilaktyki dentystycznej.

Brak wytycznych określających sposób wypełniania niektórych rubryk

W opinii NRL brak jest informacji, w jaki sposób należy wypełniać niektóre rubryki książeczki. O ile nie ma wątpliwości, że aż do wiersza „Urazy zębów" włącznie konieczne jest wpisanie liczby zębów mlecznych lub stałych, to w przypadku kolejnych wierszy brak jest jakichkolwiek wytycznych, co do sposobu ich uzupełniania. Przykładowo brak jest jakichkolwiek wytycznych odnoszących się do tego, co należy rozumieć przez „ryzyko próchnicy" i jakie są kryteria jego oceny.

Nieprecyzyjna klasyfikacja

W części XXXIII Książeczki Zdrowia Dziecka zatytułowanej „Badanie stanu uzębienia oraz zdrowia jamy ustnej” została dokonana klasyfikacja dzieci, które mają zostać poddane temu badaniu według klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Zdaniem NRL klasyfikacja ta powinna zostać dokonana według wieku badanego dziecka. Należy bowiem zauważyć, że w jednej klasie mogą znaleźć się dzieci zarówno z młodszego, jak i starszego rocznika. W tego rodzaju przypadkach może dojść do sytuacji, w których dziecko powtarzające klasę skorzysta z danego świadczenia z opóźnieniem, natomiast lekarz może mieć problem z prawidłowym wypełnieniem tej konkretnej rubryki (powstanie bowiem rozbieżność między datą urodzenia a szczeblem edukacji).

 

B.Sz.

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji medycznej w dobie pandemii Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta, odpowiadając na pytania zgłoszone do jego biura przypomina, że w dobie pandemii koronawirusa placówki, przychodnie i gabinety nie mogą nie przestrzegać praw pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej. Rzecznik P...

test na koronawirusa - Dentonet.pl
Prof. Krzysztof Książek: masowe testy na COVID są konieczne Lekarz

System opieki zdrowotnej musi iść w kierunku wykonywania masowo testów na obecność koronawirusa – powiedział PAP prof. dr hab. n. med. Krzysztof Książek z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Już od sześciu-siedmiu miesi...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Ogólna zasada mówi, że dokumentację medyczną należy udostępniać osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii Lekarz

Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, przepisy pozwalają na udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną – zarówno pacjentom, jak i przedstawicielom ustawowym czy osobom upoważnionym. Osoby, które w czasie pandemii chcą więc uzysk...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres