Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Recepty pro auctore i pro familia po nowemu

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Recepty pro auctore i pro familia po nowemu

Recepty pro auctore i pro familia po nowemu

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

Wprowadza ono przepisy dotyczące dokumentowania wystawiania przez lekarzy recept dla siebie, małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (recepty pro auctore i pro familia).

Dotąd kwestia ta nie była uregulowana jednoznacznie i budziła wątpliwości.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej wystawianie recept pro auctore i pro familia nie wymaga prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej, zgodnej z wymaganiami rozporządzenia.

Ponadto obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wystawiania recept przez lekarza, który ma prawo wykonywania zawodu i stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale nie wykonuje zawodu w podmiocie leczniczym ani w ramach praktyki lekarskiej. Rozporządzenie MZ z 21 grudnia 2010 r. nie reguluje również tej kwestiii.

Resort zaproponował, by lekarz wystawiający recepty pro auctore i pro familia prowadził wykaz zawierający: imię i nazwisko pacjenta, międzynarodową lub własną nazwę przepisanego leku, postać, w jakiej lek ma być wydany, jeśli występuje w obrocie w większej niż jedna postaci, dawkę leku, jeżeli występuje w więcej niż jedna dawce, ilość leku lub nazwę i ilość surowców farmaceutycznych do jego sporządzenia oraz sposób dawkowania.

W stosunku do propozycji NRL resort rozszerzył zakres informacji o postać, ilość, dawkę i sposób dawkowania leku, tłumacząc, że rozwiązanie to pozwoli na uzyskanie pełnej informacji o przepisanych pacjentowi lekach w razie konieczności kontynuowania jego leczenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

inf.wł.

Zobacz w portalu Dentowizja.pl: Apel do lekarzy w sprawie recept


POWIĄZANE ARTYKUŁY

recepta - Dentonet.pl
Recepty bez identyfikacji OW NFZ – co z refundacją? Lekarz

Ministerstwo zdrowia przypomina, że w związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ n...

recepta - Dentonet.pl
Recepty bez obowiązku umieszczania identyfikatora OW NFZ Lekarz

Od 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego...

e-recepta - Dentonet.pl
Elektroniczne recepty obowiązkowe już od 8 stycznia 2020 r. Lekarz

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W określonych przypadkach będzie można również wystawić recepty w postaci papierowej. Możliwość wystawiania recept w postaci papierowej po 8 stycznia 2020 r. do...

ROZWIŃ WIĘCEJ
e-recepta - Dentonet.pl
Obowiązkowe e-recepty? "Nie ma szans, żeby się udało" Lekarz

Eksperci twierdzą, że nie ma szans na to, aby każdy lekarz i lekarz dentysta od 8 stycznia 2020 r. wystawiał jedynie recepty elektroniczne – informuje portal Money.pl. Przypomnijmy – od 8 stycznia 2020 r. – poza ściśle określonymi wyjątkami – w Polsc...

e-recepty - Dentonet.pl
Papierowe recepty w pewnych przypadkach wciąż będą ważne Lekarz

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie po 7 stycznia 2020 r. – w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej – recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjent...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres