Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Przepisy dotyczące ubezpieczenia OC dla lekarzy do zmiany?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Przepisy dotyczące ubezpieczenia OC dla lekarzy do zmiany?

Przepisy dotyczące ubezpieczenia OC dla lekarzy do zmiany?

Naczelna Rada Lekarska oczekuje, że ministerstwo zdrowia zmieni przepisy dotyczące obowiązku zgłaszania ubezpieczenia OC do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez lekarzy – zdaniem NRL, obowiązek ten powinien spoczywać na zakładach ubezpieczeń.

W wystosowanym do resortu zdrowa apelu Naczelna Rada Lekarska podkreśliła, że wymóg posiadania przez lekarza lub lekarza dentystę obowiązkowego ubezpieczenia OC jest zasadny, gdyż chroni zarówno interesy pacjenta, jak i osobisty majątek lekarza w razie wyrządzenia szkody nienależytym wykonywaniem zawodu. Rada uważa jednak, że obowiązek zgłaszania do rejestru podmiotów wykonujących działalności leczniczej informacji o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia oraz jej corocznej aktualizacji wraz z kopią polisy nie powinien dotyczyć lekarza. – Naczelna Rada Lekarska proponuje, aby obowiązek przekazywania polis do rejestru spoczywał nie na osobach prowadzących praktykę, lecz na zakładach ubezpieczeń, które świadczą tym lekarzom ochronę ubezpieczeniową – poinformowano.

Jednocześnie podkreślono, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi – na wniosek pacjenta – udzielić mu niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia OC. Przepis ten upoważnia zatem pacjenta do pozyskania informacji o zawartej polisie OC bezpośrednio od lekarza prowadzącego praktykę lekarską.

AF
Fot. jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kwarantanna - Dentonet.pl
NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia zmiany dotyczące czasu izolacji u osób zakażonych koronawirusem oraz skrócenia czasu kwarantanny. Jednocześnie wątpliwości budzi brak objęcia tymi zasadami pracowników ochrony zdrowia – w ich przy...

zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

ubezpieczenie dentystyczne - Dentonet.pl
Połowa Amerykanów 65+ bez ubezpieczenia dentystycznego Lekarz

Zdrowie jamy ustnej jest integralną częścią dobrostanu osób w każdym wieku. Jednak seniorzy często mają szczególnie duże potrzeby w zakresie zdrowia jamy ustnej, a przy tym bariery w dostępie do opieki dentystycznej. W USA poważnym problemem społeczn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
e-skierowania - Dentonet.pl
E-skierowania? Są wątpliwości dotyczące ich wprowadzenia Lekarz

Ministerstwo Zdrowia informuje, że wciąż zdarzają się przypadki, że skierowania w formie elektronicznej nie są respektowane przez świadczeniodawców. Po otrzymanych zgłoszeniach dotyczących odmowy przyjęcia takich skierowań, resort przygotował komunik...

ubezpieczenie dla dentystów - Dentonet.pl
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia? Lekarz

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznyc...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres