Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy już 6 września

Publikacja:
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy już 6 września

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy już 6 września

Za tydzień – w środę 6 września – odbędzie się jesienny Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK). Potrwa on 4 godziny, a dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% punktów z testu.

Jak informuje Centrum Egzaminów Medycznych, do LDEK może przystąpić lekarz dentysta albo osoba, która ukończyła 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Polsce. Wnioski zgłoszeniowe do jesiennej edycji egzaminu można było składać do 15 lipca.

LDEK – najważniejsze zasady

Osoby zgłaszające się na LDEK są zobowiązane do przedstawienia zespołowi egzaminacyjnemu bezpośrednio przed egzaminem dokumentu potwierdzającego tożsamość. – W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się, nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty – informuje CEM.

Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa). Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez konsultantów krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% punktów z testu. Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM – nie przysługuje od niego odwołanie. Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.

W przypadku dyskwalifikacji – np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego – nie ma możliwości przystąpienia do LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu.

Osoba, która nie zdała egzaminu lub zdała go z niesatysfakcjonującym wynikiem, może przystąpić ponownie do LDEK w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.

W ostatnich latach Polskie Towarzystwo Stomatologiczne opublikowało szereg różnego rodzaju rekomendacji dotyczących wielu aspektów pracy lekarzy dentystów.  Czy w najbliższym czasie światło dzienne ujrzą następne tego typu wytyczne? – Planujemy kolejne dokumenty, m.in. dotyczący bisfosfonianów. W ubiegłym roku odbyło się spotkanie, podczas którego poruszono właśnie temat postępowania i leczenia przy terapii bisfosfonianami – powiedziała portalowi Dentonet.pl prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS-u.

Źródło: https://www.cem.edu.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny już 20 maja Lekarz

Już w sobotę 20 maja odbędzie się Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny w sesji wiosennej 2023 r. Egzamin LDEW jest przeznaczony dla osób, które uzyskały w państwie niebędącym członkiem UE dyplom lekarza dentysty, uprawniający w tym państwie d...

egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny 4 listopada Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się w sobotę 4 listopada 2023 r. Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie nieb...

LDEK 1
CEM: najbliższy egzamin LDEK już 6 września 2023 r. Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w sesji jesiennej został zaplanowany na 6 września 2023 r. Zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracow...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w sobotę 4 września Lekarz

Już jutro - w sobotę 4 września - odbędzie się Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Na stronie CEM pojawiły się związane z tym informacje sanitarne. CEM informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują pr...