Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Lekarz w Unii Europejskiej – w pierwszej lidze?

Brak komentarzy | Publikacja:

Lekarz w Unii Europejskiej – w pierwszej lidze?

Najwięcej oczekiwań Polacy wiążą ze swobodnym przepływem osób w Unii Europejskiej. Możliwość podejmowania pracy w dowolnie wybranym państwie wzbudza spory entuzjazm lekarzy. W ostatnich latach nie wszędzie byli chętnie widziani i zatrudniani.

Niektóre państwa utrudniają nostryfikację lekarskich dyplomów. Na nieprecyzyjne i niejasne kryteria uznawania ich kwalifikacji skarżą się lekarze polscy praktykujący w Niemczech. Uciążliwe procedury nostryfikacyjne najboleśniej odczuwają dentyści. Są zaskakiwani coraz to bardziej szczegółowymi wymogami.

Niejednokrotnie są im odbierane już wcześniej przyznane prawa wykonywania zawodu. Ich wiedza i umiejętności są kwestionowane przez urzędy państwowe i organizacje zawodowe. Są zmuszani do trudnych egzaminów teoretycznych i praktycznych. Te ostatnie konstruowane są w taki sposób, aby poprzeczkę ustawić jak najwyżej.

Kłopoty w Niemczech

„Na terenie Niemiec od lat zaostrzano dyskryminujące przepisy dla cudzoziemskich lekarzy stomatologów spoza Unii Europejskiej. Mimo wielu lat pracy w Niemczech, tutejsze władze nie chcą mi obecnie przedłużyć pozwolenia na wykonywanie zawodu” – mówi Katarzyna Maciejewska, polska lekarka zamieszkała w Niemczech. W takiej sytuacji znajduje się znaczne grono polskich lekarzy.

Inna polska dentystka z Niemiec przytacza swoją historię. W połowie lat siedemdziesiątych ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie. W 1981 r. osiedliła się w Niemczech, a w 1983 r. otrzymała pozwolenie na pracę, ale niesamodzielną, tzn. pod nadzorem innego lekarza. Mówi, że wykształcenie polskich lekarzy dentystów jest wszechstronne i nasi specjaliści dobrze sobie radzą w pracy za granicą. Znają języki obce.

Rozmówczyni pracowała w Niemczech do połowy lat dziewięćdziesiątych. W 1995 r. wyszło zarządzenie, które znacznie ograniczyło prawa praktykujących w Niemczech dentystów ze Wschodu. Zobowiązało ono lekarzy z państw Europy Środkowo-Wschodniej do złożenia egzaminów w celu potwierdzenia kwalifikacji.

Wielu Polaków straciło wówczas prawo wykonywania zawodu już nabyte w Niemczech. Ograniczone prawo cofnięto też tej lekarce. Do tej pory tego prawa nie odzyskała. Przeszła wiele bardzo uciążliwych procedur i egzaminów. Sprawa oparła się o sąd. Teraz jest zmęczoną i załamaną kobietą. Dosadnie wyraża to takimi słowami: „Jestem psychicznie zniszczonym człowiekiem. Nie mam już sił dochodzić swoich praw”. Zastanawia się czy ma jakieś szanse na ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu po zjednoczeniu Polski z Unią.

Także Katarzyna Maciejewska zapytuje jaka jest jej sytuacja prawna obecnie i jaka będzie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Co zmieni się w przepisach dotyczących nostryfikacji dyplomów? Lekarka podkreśla, że nie chce rezygnować na stałe ani na dłuższy czas z życia zawodowego.

Radykalna poprawa?

Polska nie jest jeszcze członkiem Wspólnoty Europejskiej. Nie może zatem być stosowane prawo unijne w stosunku do jej obywateli. Ale sytuacja ulegnie gruntownej zmianie po integracji. Kwestię tę stara się wyjaśnić resort zdrowia.

„W tej chwili polski lekarz jest zdany tylko i wyłącznie na wewnętrzne prawodawstwo niemieckie. Cały proces nostryfikacji jest uznaniowy. Dotychczas weryfikacja kwalifikacji przebiegała różnie. Mam opinie kolegów, którzy proces ten już przeszli. Wielu z nich na swojej drodze napotkało olbrzymie przeszkody ze strony niemieckiej w uznawaniu kwalifikacji – przyznaje Bogusław Suski, z-ca dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Zdrowia. Utrudniające procedury nie będą miały miejsca w przyszłości, a nieprzyjemne i zaskakujące sytuacje nie będą się zdarzały”.

I następnie dodaje: „Sytuacja polskiego lekarza praktykującego za granicą zmieni się radykalnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

Jakie są źródła pewności i optymizmu ministerialnego dyrektora? Czy istnieją gwarancje na to, że dentyści nie będą za granicą szykanowani?

„Od pierwszego dnia zjednoczenia polski lekarz w krajach członkowskich będzie chroniony także prawodawstwem unijnym. Jeśli napotka przeszkody, które wykroczą poza dopuszczalne unijnym prawem wspólnotowym wymogi, będzie miał pełne prawo do dochodzenia swoich racji przed unijnymi instytucjami prawnymi. Łącznie z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości” – wyjaśnia resortowy ekspert.Sytuacja Katarzyny Maciejewskiej do 1 maja 2004 r. zgodnie z postanowieniem władz niemieckich jest niesatysfakcjonująca. Lekarka nie ma pozwolenia na wykonywanie zawodu. Ale jej położenie zmieni się gruntownie w dniu wejścia naszego kraju do Wspólnoty.

Dentystce automatycznie zostanie przyznane prawo wykonywania zawodu. Podstawą będzie dyplom ukończenia polskiej akademii medycznej. Do takiego jednoznacznego i bezproblemowego postępowania upoważnia ją dyrektywa sektorowa i tablice adaptacyjne, które określają zasady uznawania dyplomów uczelni wyższych w przypadku m.in. zawodu lekarza medycyny i lekarza dentysty. Dokumenty te stworzą nową sytuację prawną na obszarze całej Unii Europejskiej, w tym w Niemczech.

Jednolite zapisy będą obowiązywały w 25 państwach Europy. O uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy nie będą decydowali urzędnicy kraju przyjmującego. Nie będzie procedur nostryfikacyjnych. Nie będzie egzaminów sprawdzających kwalifikacje. I np. urzędnicy niemieccy czy upoważnieni przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych nie będą mieli prawa kwestionowania kwalifikacji polskich lekarzy dentystów.

Egzaminy dla niepraktykujących

Inna jest natomiast sytuacja drugiej lekarki, która od 1996 r. nie praktykuje. Przekroczyła dopuszczalną przerwę w uprawianiu zawodu. Zatem straciła prawo jego wykonywania, także w Polsce byłaby zmuszona do egzaminu przywracającego jej ponownie to prawo. Maksymalny czas pozostawania poza zawodem lekarskim wynosi u nas pięć lat. Wydaje się, że w Niemczech jest podobnie.

Zbigniew Kostecki, prezes Kongresu Polonii Niemieckiej mówi tak: „Jeżeli lekarz nie ma pięcioletniej przerwy w pracy i to udowodni, to nie powinien tracić prawa wykonywania zawodu”. W przeciwnym razie postępowanie może być różne. Odpowiednie władze mogą zaproponować dodatkowe kursy. Mogą zażądać egzaminów. Mogą także odesłać do Polski w celu ewentualnego przywrócenia prawa wykonywania zawodu według naszych procedur.

Katarzyna Maciejewska stawia jeszcze takie pytania: „Co zostało wynegocjowane w sprawie polskich stomatologów wykształconych przed datą przystąpienia do Unii i chcących pracować w Niemczech po wejściu Polski do Unii w 2004 r. Czy będą jakieś ograniczenia, okresy przejściowe lub specjalne wymagania?”

Negocjacje lekarsko-dentystyczne dotyczyły Wspólnoty Europejskiej jako całości. Dla żadnego państwa nie poczyniono prawnych wyjątków. Nikogo prawnie nie wyróżniono ani nie uprzywilejowano. Wszystkie nowe regulacje prawne dotyczą przyszłych 25 unijnych członków, w tym także Niemiec.

Nie będzie żadnych ograniczeń, tam i barier dla polskich dentystów. Nie będzie żadnych okresów przejściowych ani specjalnych wymagań w procesie uznawania kwalifikacji lekarzy dentystów i lekarzy medycyny. Negocjatorzy unijny czynili nam trudności dotyczące stomatologów. Domagali się pięcioletniego okresu przejściowego dla dostosowania polskich programów kształcenia lekarzy dentystów do programów unijnych.

„Daliśmy pomysłom takim całkowity odpór. Zgoda nasza na te 5 lat mogłaby doprowadzić do wyłączenia polskich dentystów z unijnych rynków pracy. Nasza determinacja uniemożliwiła podjęcie tak niekorzystnych dla dentystów rozwiązań – poinformował Bogusław Suski. Kwestionowane programy zostały całkowicie zaakceptowane i uznane, a dyplomy lekarzy dentystów znalazły się w tablicach adaptacyjnych. Kwalifikacje dentystów po przedstawieniu dyplomu będą automatycznie uznawane w Unii Europejskiej”.

Praca z poślizgiem

Kwestią trudniejszą pozostaje zatrudnienie lekarzy i dentystów w państwach Unii Europejskiej. Nie od razu będą mogli podjąć pracę w ramach środków publicznych. Tutaj wprowadzono okresy przejściowe. Dotyczą one wszystkich pracowników polskich. Całkowite i bezwarunkowe zatrudnienie Polaków, w tym lekarzy i dentystów nastąpi po siedmioletnim okresie przejściowym. Takie są zapisy prawne. Praktyka będzie łagodniejsza. Niektóre państwa zrezygnowały bowiem z tej obopólnej dyskryminacji. Otworzą swoje rynki pracy dla Polaków od pierwszego dnia naszej przynależności do Wspólnoty. Zatem także lekarze i dentyści znajdą w nich pracę. Są to: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Dania i Szwecja.

Nie będzie poślizgu ani okresu przejściowego przy samozatrudnianiu się. „Lekarz wykonuje wolny zawód. Jeśli będzie chciał otworzyć swój gabinet prywatny nie powinien natrafić na bariery. Ale mogą mieć miejsce problemy innej natury. Lekarz taki będzie zdany na własne siły i na zdobycie własnych pacjentów, którzy będą chcieli mu płacić” – konkluduje dyrektor Suski.

Wynegocjowane warunki dla lekarzy dentystów są dobre. Takie same jak dla lekarzy medycyny. Ale na początku zatrudnienie nie wszędzie będzie łatwe. Niemcy przeżywają kryzys w ochronie zdrowia. Politycy dążą tam do obniżenia składki zdrowotnej. Już obecnie coraz częściej wprowadzają ograniczenia w wydatkach m.in. na badania specjalistyczne, także na leki. Niemcy mają 300 tys. lekarzy. Zapewne jest wśród nich grupa, która niechętnie patrzy na przybyszy ze Wschodu, w tym z Polski.

Praktycznie sytuacja polskich lekarzy w Niemczech i kandydatów do pracy w tym kraju unormuje się po kilku latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prawdopodobnie trudne do rozwiązania będą obecne nie unormowane przypadki indywidualne. Takie, w których zainteresowane strony są mocno skonfliktowane. Podpisy na traktacie akcesyjnym nie rozwiążą w sposób łagodny i automatyczny nabrzmiałych i nie uregulowanych spraw.

Zapisy prawne umożliwiają lekarzom i dentystom wejście do pierwszej ligi na unijnych rynkach pracy. Ale czy do niej wejdą? Nie wszyscy chętnie nas witają…

Grażyna Ciechomska – Gazeta Lekarska (4/2003)


POWIĄZANE ARTYKUŁY

plastik
Do 2021 r. koniec z jednorazowym plastikiem w Unii Europejskiej Lekarz

Reprezentanci Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE doszli do porozumienia w sprawie nowych przepisów, które mają ograniczyć liczbę plastikowych śmieci trafiających do mórz. W UE najpóźniej do 2021 r. zakazane będą m.in. plastikowe taler...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Co z zatrudnianiem dentystów spoza Unii Europejskiej? Lekarz

Jak czytamy na stronie internetowej NRL, 25 lutego 2020 r. odbyło się drugie – i ostatnie – posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych u...

e-zdrowie - Dentonet.pl
MZ: każdy lekarz w Polsce otrzyma przewodnik po e-zdrowiu Lekarz

W pierwszych dniach października do ponad 177 tys. lekarzy w Polsce trafi wraz z najnowszym numerem "Gazety Lekarskiej" poradnik "E-zdrowie. Przewodnik od A do Z", przygotowany przez ministerstwo zdrowia i CSIOZ. Znajduje się w nim wszystko, co lekar...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczepionka na koronawirusa - Dentonet.pl
COVID: personel medyczny szczepiony w pierwszej kolejności Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że na podstawie oceny ryzyka zakażenia, poważnego zachorowania, a także śmierci oraz włączając ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji, pracownicy sektora ochrony zdrowia będą szczepieni na COVID-19 w pier...

pacjent z SARS-Cov-2 w gabinecie - Dentonet.pl
Lekarz dentysta z Giżycka zakażony wirusem SARS-CoV-2 Lekarz

Ministerstwo Zdrowia każdego dnia podaje szczegółowe raporty dotyczące liczby zakażeń na koronawirusa w Polsce, a regionalne placówki sanitarne informują o szczegółach. We wtorek jednym z pacjentów z wynikiem dodatnim był stomatolog z Giżycka.  Po t...

pierwsza pomoc
Będą wytyczne dla stomatologów dotyczące pierwszej pomocy? Lekarz

Pomysłodawcą stworzenia wytycznych w zakresie "postępowania personelu gabinetów stomatologicznych z pacjentami w stanie ogólnoustrojowego bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego" jest prof. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczę...

plastik
Koniec z jednorazowym plastikiem w całej Unii Europejskiej Lekarz

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę, która wprowadza nowe restrykcje wobec niektórych produktów plastikowych jednorazowego użytku, takich jak słomki, jednorazowe sztućce czy patyczki kosmetyczne.Nowa dyrektywa nawiązuje do obowiązujących unijny...

koroner - Dentonet.pl
Lekarz dentysta stwierdzi zgon zakażonego koronawirusem? Lekarz

Coraz więcej wojewodów poszukuje lekarzy/lekarzy dentystów, którzy będą stwierdzać zgony osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. "Covidowi" koronerzy pracują już w województwie zachodniopomorskim i...

dentysta - Dentonet.pl
Sztum: lekarz dentysta dla więźniów poszukiwany Lekarz

Zakład karny w Sztumie poszukuje chętnego do współpracy lekarza dentysty, który dwa razy w tygodniu od 8:00 do 15:30 zajmie się leczeniem stomatologicznym osadzonych w placówce. Jak czytamy, przedmiotem konkursu ogłoszonego przez zakład karny w Sztu...

Tomasz Konopka
Bezzębie? Polska w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej Lekarz

Średnia liczba zębów u Polaków w wieku 65-74 lata to… 14. To jeden z najniższych wyników w Europie. Odsetek bezzębia w naszym kraju to aż 29%. - To pokazuje, że zupełnie inaczej niż np. w Norwegii powinniśmy prowadzić kształcenie studentów stomatolog...

debata1
Lekarz dentysta i wirusolog o drugiej fali pandemii Lekarz

Już w najbliższy piątek (16 października) o godz. 18:00 na Facebooku odbędzie się premiera dyskusji dr. n med. Łukasza Zadrożnego i dr hab. n. med. Tomasza Dzieciątkowskiego, którzy będą rozmawiać o drugiej fali pandemii koronawirusa z perspektywy le...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji