Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Brak bólu i stresu podczas leczenia – fikcja czy rzeczywistość?

Publikacja:
Brak bólu i stresu podczas leczenia – fikcja czy rzeczywistość?

Brak bólu i stresu podczas leczenia – fikcja czy rzeczywistość?

Jednym z największych i najtrudniejszych wyzwań nowoczesnej medycyny jest eliminacja lub maksymalna redukcja lęku, stresu i bólu związanego z leczeniem stomatologicznym. Dolegliwości te są powszechne i dotyczą w różnym stopniu zaawansowania praktycznie wszystkich pacjentów. Strach przed leczeniem stomatologicznym jest drugim najczęstszym lękiem, zaraz po strachu związanym z publicznymi wystąpieniami. U 5–15% populacji powszechnie odczuwany strach przed wizytą u dentysty przybiera bardziej zaawansowaną i niebezpieczną formę określaną jako dentofobia. Jest to złożona i bardzo trudna do leczenia choroba, gdyż wdrożenie samego leczenia stomatologicznego jest nie tylko bardzo trudne, lecz także niewystarczające. W przypadku pacjentów z zaawansowaną dentofobią leczeniem przyczynowym będzie wdrożenie specjalistycznego protokołu postępowania obejmującego dodatkowe procedury medyczne oraz modyfikację konwencjonalnie stosowanych schematów leczenia stomatologicznego.

Bardzo często wymaga to indywidualnego podejścia do pacjenta i przeprowadzenia analizy przyczyn obecnego stanu. W wielu sytuacjach konieczne jest wdrożenie leczenia wielospecjalistycznego, prowadzonego przez zespół lekarzy i psychoterapeutów. Konsekwencje nieleczonej dentofobii stanowią realne zagrożenia dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach życia pacjenta (np. bakteryjne zapalenie wsierdzia na skutek zakażenia odogniskowego w rejonie nieleczonych zębów w jamie ustnej). Pacjenci z dentofobią nie podejmują leczenia stomatologicznego aż do momentu, kiedy wszystkie „domowe” sposoby kontroli bólu nie zawiodą. Praktycznie jedynym czynnikiem zmuszającym ich do podjęcia jakiegokolwiek leczenia stomatologicznego jest silny ból zęba, nieustępujący po ogólnie dostępnych lekach przeciwbólowych. Analizując skutki zdrowotne oraz społeczne takiego zachowania, należy także wziąć pod uwagę znacznie wyższy poziom stresu u samych stomatologów, którzy podejmują próby udzielenia pomocy takim pacjentom. Według badań Kahna i wsp. ponad 57% dentystów stwierdziło, że największym stresem i źródłem frustracji w ich życiu zawodowym jest leczenie pacjentów z dentofobią. Z kolei analizując ten problem z punktu widzenia pacjenta, najczęściej wymieniane oczekiwania pacjentów wobec stomatologów właściwie ograniczają się do dwóch najważniejszych parametrów:

1) bezbolesnego wykonania znieczulenia,

2) bezbolesnego przebiegu całego leczenia.

Oczywiście pacjenci wskazują także na inne czynniki wpływające na poziom bólu i strachu, ale żaden z nich nie ma takiego znaczenia jak te dwa wyżej wymienione. Z kolei na podstawie badań klinicznych wiadomo, że około 18% pacjentów deklaruje częstsze wizyty u stomatologa, przy założeniu ograniczenia strachu i stresu z tym związanym. Ignorowanie odczuć pacjenta związanych z wykonywanym leczeniem stomatologicznym nie spowoduje, że problem ten zniknie, a wręcz przyczyni się do zwiększenia ryzyka powikłań oraz narazi zarówno lekarza, jak i pacjenta na niepotrzebny dodatkowy stres. Przy obecnym poziomie zaawansowania stomatologii problem nadmiernego strachu, stresu, czy wręcz dentofobii, może być stosunkowo łatwo i przewidywalnie ograniczony, a bardzo często zupełnie wyeliminowany.

Sedacja (uspokojenie) jest to obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych lub metodami niefarmakologicznymi bez wyłączenia świadomości (możliwe jest jednak częściowe jej ograniczenie). Dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością i efektem przeciwbólowym. Ponieważ sedacja często samoistnie ma też działanie przeciwbólowe lub świadomie jest łączona z innymi metodami eliminacji bólu, w powszechnym użyciu jest także termin sedoanalgezja. Jest to połączenie działania przeciwlękowego z przeciwbólowym i jest wysoko pożądane w leczeniu stomatologicznym. (…)

To fragment artykułu dr. n. med. lek. stom. Krzysztofa Gończowskiego, w którym autor omawia poszczególne metody zwalczania lęku, stresu i bólu związanego z leczeniem stomatologicznym. Artykuł dostępny jest w 62. numerze „e-Dentico”.

Co więcej w omawianym numerze „e-Dentico”?

E-dentico 62W wydaniu 4(62)/2016 dr Pietruski i dr Podlewski piszą o implantacji natychmiastowej po urazowym złamaniu siekacza w szczęce. Dr Kłosek i dr Szymczak-Paluch opisują wpływ stresu na zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej. Zagadnienie leczenia pulpopatii zębów mlecznych zgłębiają autorki z ośrodka górnośląskiego. Wiedzą o właściwościach fizycznych materiały MTA dzielą się autorzy z łódzkiego UM. Rzadko podejmowany temat stanu higieny osób z dysfunkcjami wzroku bada dr Khaleel. Autorzy z PUM-u rzucają światło na przydatność próby paznokciowej i podpaznokciowej w nauczaniu siły nacisku podczas zgłębnikowania kieszonek.

W części pozamedycznej redakcja proponuje artykuł Mariusza Obody i Marty Stanickiej. Piszą oni o znaczeniu komunikacji niewerbalnej i jej implikacji w relacji z pacjentem. Na deser zaś wycieczka do coraz częściej odwiedzanego przez Polaków Bari – miasta położonego na „obcasie włoskiego buta”, z którym związane są sylwetki św. Mikołaja oraz królowej Bony. Do tego – jak w każdym wydaniu – krzyżówka z nagrodami.

Prenumeratę „e-Dentico” lub pojedynczy numer zamówić można pod numerami telefonu: 42 637 02 77 oraz 603 999 700.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

UM Białystok
UM Białystok: Wirtualna rzeczywistość w nauczaniu stomatologii Lekarz

Pracownicy Zakładu Propedeutyki Stomatologii oraz Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod koniec września w ramach stażu odwiedzili Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) w Amsterdamie. Pracowali tam na najnowszych...

wirtualna rzeczywistość - Dentonet.pl
Wirtualna rzeczywistość w nauczaniu stomatologii Lekarz

Centrum Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wzbogaciło się o symulator najnowszej generacji wykorzystujący wirtualną rzeczywistość VR do nauczania stomatologii. Symulator został zakupiony w ramach projektu „Wdrożenie program...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wirtualna rzeczywistość - Dentonet.pl
Wirtualna rzeczywistość podczas leczenia stomatologicznego Lekarz

Do szpitali i lekarskich gabinetów wkracza wirtualna rzeczywistość. Pomaga zmniejszyć ból pacjentom po operacjach, ludziom z chorobą Parkinsona pozwala poprawić sprawność, a dzieciom z autyzmem – pozbyć się lęków. Uprzyjemnia nawet wizytę u stomatolo...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

Klinika bez bólu - Dentonet.pl
"Klinika bez bólu" - to możliwe! Nowy program pod patronatem PTS-u Lekarz

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego rusza program "Klinika bez bólu". W ramach projektu przewidziane są m.in. wykłady i warsztaty praktyczne dla lekarzy dentystów. Jednym z poruszanych tematów będzie ekstrakcja zęba. Jak wyeliminow...

stomatologia - Dentonet.pl
"Wzrost nakładów na finansowanie stomatologii jest fikcją" Lekarz

Posłanka Monika Wielichowska skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania zmierzające do realnej poprawy stanu publicznej stomatologii w Polsce. – Wzrost nakładów na finansowanie stomatologii jest fikcją. Stomatolodzy alarmu...

wirtualna rzeczywistość - Dentonet.pl
Wirtualna rzeczywistość pomaga zwalczyć lęk przed dentystą Lekarz

Studenci stomatologii z Columbia University College of Dental Medicine uczą się, jak wykorzystywać zestawy okularów ze słuchawkami wirtualnej rzeczywistości (VR) do zmniejszania lęku pacjentów przed leczeniem stomatologicznym.Kurs prowadzi prof. Shan...

Septodont1a
Świat bez bólu Lekarz

Wywiad z Kamilą Wojtulewską - Hańczaruk, inicjatorką i pomysłodawczynią Programu Tu Nie Boli, Dyrektorem Generalnym Septodont, Europa Centralno-Wschodnia, Polska, kraje Bałtyckie, Rosja oraz CIS. Czy prawidłowo dbamy o zdrowie i higienę jamy ustnej?...

klinika bez bólu - Dentonet.pl
"Klinika bez bólu" – nowy program pod patronatem PTS-u Lekarz

75% pacjentów obawia się bólu podczas leczenia zębów — wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Aby zmienić postrzeganie leczenia stomatologicznego wśród społeczeństwa, PTS zorganizował program „Klinika b...