Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Sąd Lekarski ukarał dentystkę

Brak komentarzy | Publikacja:
Sąd Lekarski ukarał dentystkę

Sąd Lekarski ukarał dentystkę

Zawieszenia prawa wykonywania zawodu na pięć lat – to wyrok, jaki usłyszała dentystka oskarżona o nieetyczne postępowanie wobec pacjentki podczas leczenia i wadliwe wykonanie pracy protetycznej.

Obok odpowiedzialności karnej i cywilnej istnieje szczególny rodzaj odpowiedzialności, której podlegają jedynie przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, do których – jak wiemy – należą również lekarze dentyści. Odpowiedzialnością tą jest odpowiedzialność zawodowa, rozumiana jako przestrzeganie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza oraz zasad wymienionych w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Podstawy prawne odpowiedzialności zawodowej wskazuje ustawa z 2009 r. o izbach lekarskich. To właśnie ten akt prawny określa wszystkie kwestie związane z postępowaniem przed Sądem Lekarskim – między innymi wskazuje, za jakie czyny lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności i jakie kary może orzec Sąd Lekarski.

Postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej jest najczęściej wszczynane na skutek skargi na lekarza złożonej przez pacjenta lub jego rodzinę – tak właśnie stało się w przypadku dentystki ukaranej pięcioletnim zakazem wykonywania zawodu.

Leczenie protetyczne, którego podjęła się dentystka, miało obejmować wykonanie uzupełnień w postaci koron i mostów porcelanowych na podbudowie cyrkonowej. Przeprowadzone zostało oszlifowanie zębów i pojedyncze uzupełnienia protetyczne, jednak proces leczenia się przedłużał i nie został zakończony po dwóch latach. Tymczasem zdaniem powołanego biegłego, powinien trwać maksymalnie miesiąc, a nawet krócej.

Ten sam biegły określił dotychczasowe leczenie jako nieprawidłowe. Przewlekające się leczenie zmusiło pacjentkę do szukania pomocy u innego lekarza i ponoszenia dodatkowych kosztów. Zaznaczyć należy, że pokrzywdzona pacjentka zapłaciła cały koszt świadczenia w wysokości 19 000 zł.

Proces, wszczęty na wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, potwierdził zarzuty pacjentki. W trakcie postępowania sędziowie uznali, że doszło do nieprawidłowego leczenia poprzez wadliwe wykonanie dotychczasowej pracy protetycznej, tj. naruszenia art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 8 KEL. W ich opinii miało miejsce również nieetyczne postępowania wobec pacjentki podczas leczenia, polegające na jego nieuzasadnionym wydłużeniu i przewlekaniu, co naraziło pacjentkę na stres i dolegliwości bólowe, tj. naruszenie art. 1, pkt 2 i 3 KEL.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił także, że dentystka była wcześniej kilkukrotnie karana za podobne przewinienie zawodowe i nie wyciągnęła z nałożonych kar żadnych wniosków. Zwrócił również uwagę na fakt, iż obwiniona nie podjęła współpracy z samorządem lekarskim – nie stawiała się na wezwania Rzecznika, nie dostarczyła dokumentacji medycznej i nie pojawiła się przed Sądem Lekarskim, ustanawiając jedynie swojego reprezentanta w osobie obrońcy.

Podobnie jak sądy cywilne Sąd Lekarski zobowiązany jest respektować, znaną z prawa karnego zasadę, że wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść obwinionego. Niestety, obwiniona nie skorzystała z szerokich uprawnień lekarza, który podlega postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, sprowadzając swoją aktywność do unikania jakichkolwiek kontaktów i współpracy z organami je prowadzącymi.

– Stąd wyższa i dotkliwie wysoka kara za kolejne przewinienie – skomentował wyrok Wojciech Łącki, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego. Wyraził również nadzieję, że czas zawieszenia w wykonywaniu zawodu powinien stać się dla skazanej okazją do głębokiej refleksję, pogłębienia swojej wiedzy oraz doskonalenia zawodowych umiejętności.

 

B.Sz.

Źródło: Gazeta Lekarska


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Ogólnopolski Dzień Szczepień - Dentonet.pl
Samorząd lekarski: musimy zebrać 100 tysięcy podpisów Lekarz

- Do końca kwietnia musimy zebrać 100 tysięcy podpisów popierających projekt naszej nowelizacji ustaw. W praktyce, po odliczeniu czasu potrzebnego na liczenie i sprawdzanie list, podpisy możemy zbierać do połowy kwietnia. 26.04.2019 musimy złożyć pod...

e-zdrowie - Dentonet.pl
Obowiązkowa e-recepta od 2020 r. – samorząd lekarski ma obawy Lekarz

26 lipca br. odbyło się posiedzenie prezydium NRL. Jednym z jego punktów było spotkanie z wiceministrem Januszem Cieszyńskim, poświęcone omówieniu kwestii e-zdrowia, m.in. wdrożenia e-recepty i elektronicznej dokumentacji medycznejWprowadzenie e-rece...

egzamin PES - Dentonet.pl
Samorząd lekarski apeluje: jesienne PES tylko pisemne Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował do wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko o zwolnienie lekarzy przystępujących w sesji jesiennej do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z części ustnej tego egzaminu. Przypomnijmy –...

ROZWIŃ WIĘCEJ
NIL konferencja
Samorząd lekarski wygrywa proces sądowy z Newsweekiem Lekarz

- Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekazał Naczelnej Izbie Lekarskiej wielomilionową dotację z budżetu państwa. W tym samym czasie Izba bez konkursu zlecała remonty jego szwagrowi - tak zaczyna się reportaż "Książę" autorstwa Michała Krzymowski...

COVID-19 - Dentonet.pl
Samorząd lekarski o szerokim dostępie do testów na koronawirusa Lekarz

Wraca dyskusja na temat dostępu lekarzy i lekarzy dentystów do finansowych przez państwo testów wykrywających COVID-19. Pojawił się poselski projekt ustawy w tym temacie. Jakie zdanie na ten temat ma samorząd lekarski? - W ocenie Prezydium Naczeln...

zapisy na LDEK - Dentonet.pl
Samorząd lekarski pyta o wodę i kanapki w trakcie LDEK Lekarz

Całkowity zakaz spożywania jedzenia i napojów podczas trwania egzaminu LEK i LDEK? Takie sygnały docierają do Naczelnej Izby Lekarskiej. Wiadomości z taką informacją mają otrzymywać osoby przygotowujące się do egzaminu. Prezes NRL zwrócił się do dyr...

Kształcenie podyplomowe lekarzy
Samorząd lekarski o kształceniu podyplomowym dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska na nadzwyczajnym posiedzeniu rozpatrywała propozycje poprawek do przedstawionego przez ministra zdrowia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będącego efektem prac zespołu utworzonego w celu opracow...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji