Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Nie ma pieniędzy dla kierowników specjalizacji

Publikacja:
Nie ma pieniędzy dla kierowników specjalizacji

Nie ma pieniędzy dla kierowników specjalizacji

Prezes NRL domaga się wprowadzenia systemu adekwatnych wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji. Zdaniem urzędników Ministerstwo Zdrowia jest to niemożliwe, gdyż budżet Ministerstwa nie udźwignąłby tak dużego obciążenia.

Takie wyjaśnienie otrzymał Maciej Hamankiewicz od dr Jolanty Orłowskiej-Heitzman, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

W swoim piśmie do Prezesa NRL dr Jolanta Orłowska-Heitzman stwierdziła, że wynagrodzenie dodatkowej pracy związanej z kierowaniem specjalizacją nie jest możliwe, gdyż kierowników specjalizacji jest… zbyt wielu. Wypłata wynagrodzeń dla tak licznej grupy osób generowałoby więc zbyt wysokie koszty dla budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Zdaniem Macieja Hamankiewicza taka argumentacja jest kuriozalna. – Wynika z tego, że skoro koszty dodatkowej pracy osób pełniących funkcje kierowników specjalizacji są za wysokie do poniesienia przez Ministerstwo Zdrowia, to osoby te mają pełnić swe funkcje bez adekwatnego wynagrodzenia – pisze Prezes NRL liście do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji postulatów środowiska lekarskiego.

Przypomnijmy w tym miejscu, że lista zadań obowiązujących kierownika specjalizacji obejmuje 18 pozycji i są wśród nich między innymi takie wymogi, jak:
– ustalanie rocznych, szczegółowych planów odbywania specjalizacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
– konsultowanie i ocenianie proponowanych przez lekarza specjalizującego się badań diagnostycznych i ich interpretacji, rozpoznania choroby, planu i sposobu leczenia, rokowania i zaleceń dla pacjenta,
– bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, objętych programem specjalizacji  do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania,
– przeprowadzanie kolokwiów i sprawdzianów przewidzianych w programie specjalizacji,
– potwierdzanie uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywania określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji, w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych,
– wystawianie opinii zawodowej, w tym dotyczącej uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.

Wszystkie te czynności stanowią dla kierowników specjalizacji dodatkowe obciążenie (nie tylko czasowe!), dlatego środowisku lekarskiemu trudno jest zrozumieć, czemu miałyby być wykonywane pro publico bono.

Na ten fakt wskazuje również Maciej Hamankiewicz: – Oczekiwałbym od Ministerstwa Zdrowia działań zmierzających do zwiększenia środków budżetowych tak, aby choć częściowe wynagradzanie dodatkowej pracy kierowników specjalizacji było możliwe – pisze w swoim liście Hamankiewicz.

Obecnie ustawodawca nie przewidział dla kierownika specjalizacji żadnego wynagrodzenia, niezależnie od tego czy specjalizujący się odbywa staż w trybie rezydenckim czy pozarezydenckim. Nie przewidziano również żadnego źródła finansowania za pracę związaną z pełnieniem obowiązków kierownika specjalizacji.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

egzaminy PES - Dentonet.pl
Przystąpienie do PES możliwe na ostatnim roku specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że procedowane są przepisy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego, wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES. Zgodnie z treścią procedowanyc...

specjalizacje - Dentonet.pl
Aktualizacja specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Minister zdrowia zatwierdził zmiany w 315 programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w 43 programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. Zaktualizowane programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny zostaną opu...

specjalizacje - Dentonet.pl
Będzie mniej specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Jak poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, 8 listopada odbyło się spotkanie ministra zdrowia, samorządu lekarskiego oraz kilkudziesięciu konsultantów krajowych w sprawie zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy den...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: nowe zasady specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty....

specjalizacje - Dentonet.pl
Przymusowe miejsce specjalizacji? Na wszelki wypadek i w czasie epidemii Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Dariusza Jońskiego, który pytał, czy resort zamierza wycofać niekorzystne dla lekarzy i lekarzy dentystów przepisy, umożliwiające przymusowe kierowanie ich na specjalizację. – Przepisy umożliwi...

eczenie ortodontyczne - Dentonet.pl
Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na leczenie ortodontyczne? Pacjent

Leczenie ortodontyczne jest kosztowne – to nie ulega wątpliwości. Trudno jednoznacznie wskazać konkretne wydatki, ponieważ wiele zależy od stopnia zaawansowania problemu oraz wybranej kliniki. Koszty leczenia ortodontycznego – dane szacunkowe Jak p...