Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Miejsca rezydenckie

Brak komentarzy | Publikacja:
Miejsca rezydenckie

Miejsca rezydenckie

Bartosz Arłukowicz (minister zdrowia) podczas konferencji prasowej podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące rezydentur. Jak podkreślił – w sesji wiosennej jest ich zawsze mniej, ale w jesiennej (zgodnie z zapowiedzią Arłukowicza) – będzie ich dużo więcej.

Do tej pory na wiosnę przyznawano ok. 500 miejsc rezydenckich, a w tym roku będzie ich 1612. A zatem – zdaniem Arłukowicza – jest to znaczący wzrost. Co więcej – premier Ewa Kopacz – zapowiada, że w 2015 r. zostanie w sumie przyznanych o 3527 rezydentur niż dotychczas – co podkreślał Arłukowicz. Jeśli deklaracje te zostaną wprowadzone w życie – w tym roku rozpocznie kształcenie ok. 6500 młodych lekarzy.

Miejsca rezydenckie Ministerstwo Zdrowia podzieliło na 4 grupy – zostały one dostosowane do priorytetów resortu zdrowia:

1. onkologia (przyznano 247 miejsc rezydenckich – pokryło to 100 % zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów). Jednocześnie B. Arłukowicz zapowiedział, że zostanie sfinansowane leczenie każdego patomorfologa i zachęcał do wyboru tej właśnie specjalizacji;

2. geriatria – przyznano 284 miejsca rezydenckie w następujących specjalizacjach: geriatria, reumatologia, ortopedia, diabetologia i rehabilitacja medyczna;

3. pediatria – ministerstwo odpowiedziało na 100% zapotrzebowania w dziedzinach takich jak: pediatria, kardiologia dziecięca, choroby płuc, nefrologia, chirurgia, pediatria metaboliczna, gastrologia, neonatologia, endokrynologia, neurologia, otolaryngologia, onkologia i hematologia dziecięca. W przypadku psychiatrii dziecięcej, podobnie jak w przypadku patomorfologii, przyznano więcej miejsc, niż zgłoszone zapotrzebowanie wojewodów (zgłoszono zapotrzebowanie na 35 rezydentur, przyznano 67);

4. szeroko pojmowane zdrowie publiczne wraz ze specjalizacjami, które są związane z tą dziedziną – przyznano 634 rezydentury dotyczące takich specjalizacji jak: zdrowie publiczne, endokrynologia, alergologia. Odpowiedziano na wszystkie zapotrzebowania zgłoszone w dziedzinie stomatologii. Przyznano także rezydentury w medycynie ratunkowej, anestezjologii, psychiatrii oraz medycynie rodzinnej i chorobach wewnętrznych.

Dodatkową zachętą dla lekarzy, którzy decydują się na wybór specjalizacji, mają być zróżnicowanie wynagrodzania rezydentów – będzie ono korzystniejsze w dziedzinach priorytetowych: 3600 zł (brutto) w pierwszych dwóch latach specjalizacji i 3890 zł (brutto) w kolejnych latach. W dziedzinach innych niż priorytetowe, wynagrodzenie jest odpowiednio mniejsze: 3170 zł (brutto), a po dwóch latach 3460 zł (brutto).
Kolejna pula rezydentur zostanie zaproponowana w sesji jesiennej (we wrześniu br.)

Liczba miejsc rezydenckich (1-31 marca 2015 roku) jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Większa liczba rezydentur niż w 2015 r. pociągnie za sobą koszt ok. 60 mln zł. W 2016 roku przeznaczonych będzie na ten cel dodatkowych 180 mln zł. W sumie – około 700 mln zł.

Ważne: resort nie zabronił zmiany specjalizacji. Jeżeli ze względów medycznych czy losowych lekarz będzie musiał zmienić specjalizację, będzie mógł to zrobić – poinformował Bartosz Arłukowicz. Podkreślił jednak, że młody lekarz może zmienić miejsce specjalizacyjne, ograniczona będzie jedynie możliwość dowolnego zmieniania rezydentur, aby uniknąć sytuacji nagminnego ich zmieniania już po ich rozpoczeciu.

BZ

Źródło: Gazeta Lekarska


Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji