Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Likwidacja stażu podyplomowego

Brak komentarzy | Publikacja:
Likwidacja stażu podyplomowego

Likwidacja stażu podyplomowego

Argumenty przeciwko likwidacji stażu podyplomowego wysunął samorząd lekarski podczas prac legislacyjnych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dowodzi, że zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz decyzja, by zlikwidować staż podyplomowy i zastąpić go dwusemestralnym praktycznym nauczaniem w dziedzinach klinicznych, które realizowane jest w trakcie ostatniego roku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jest błędna.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nalega, by odpowiadające za to organy przyjrzały się skutkom podjętej w tym względzie decyzji (biorąc pod uwagę jakość kształcenia młodych lekarzy, ale i prawo pacjentów do korzystania z usług medycznych świadczonych przez osoby o odpowiednich ku temu kwalifikacjach).

Odbywanie przez młodych lekarzy stażu podyplomowego przez wiele lat sprawdzało się w Polsce i odnosiło pozytywny skutek. Prowadziło to również (podobnie, jak i w innych krajach) do samodzielnego wykonywania zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów. Co więcej – samorząd lekarski jest zdania, że staż podyplomowy to niezbędne narzędzie do uzupełniania wiedzy (w szczególności zaś umiejętności praktycznych).
Natomiast dwusemestralne nauczanie praktyczne w rzeczywistości skraca studia w ujęciu teoretycznym, a to negatywnie wpływa na jakość tego rodzaju kształcenia. Prowadzi ono także do odejścia od zwyczaju nabywania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa pod okiem doświadczonych już lekarzy.
Osoba, która realizuje staż podyplomowy posiada już tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty (uzyskuje się go w konsekwencji ukończenia studiów), posiada też ograniczone prawo do wykonywania zawodu (a zatem ocenione zostało, czy spełnia ona wymóg nienagannej postawy etycznej). System dwusemestralnego praktycznego nauczania zakłada, że do kontaktu z pacjentem może być dopuszczona osoba, która nie posiada prawa do wykonywania zawodu i której etyczna postawa nie jest zbadana. Co więcej – lekarze i lekarze dentyści na stażu ponoszą odpowiedzialność zawodową za naruszenie zasad etyki lekarskiej i przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, której to nie ponoszą studenci.

Dlatego Naczelna Rada Lekarska postuluje za utrzymaniem w Polsce stażu podyplomowego, choć z pewnością nie jest on też pozbawiony wad i słabych punktów. Jednakże samorząd lekarski jest gotowy na podjęcie modyfikacji zasad odbywania stażu. Jak łatwo się domyśleć NRL sceptycznie podchodzi do dwusemestralnego praktycznego nauczania na ostatnim roku studiów, gdyż nie daje ono wystarczającej gwarancji, że realizacja kształcenia praktycznego przebiegnie prawidłowo.
Co więcej – nowy system szkolenia wymaga też odpowiedniego finansowania, by zapewnić studentom odpowiednie standardy nauczania i uzyskiwania kompetencji. Jednocześnie aktualny status prawny studentów wzbudza wiele wątpliwości, stąd pewne kwestie wymagają regulacji:
– zakres, w którym student uprawniony jest do udzielania świadczeń zdrowotnych – które czynności może wykonywać, których mu nie wolno wykonywać, a do których wykonania potrzebuje bezpośredniego nadzoru;
– zakres, w którym student ma prawo wglądu w dokumentację medyczną i w dane, które objęte są tajemnica lekarską;
– zakres, w jakim pacjent ma prawo, by nie zgodzić się na udział studenta w badaniu;
– kwestia prawa pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec udziału studenta podczas gdy udzielane jest mu świadczenie zdrowotnego;
– zakres, w którym studentowi odbywającemu nauczanie praktyczne przysługuje ochrona z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone pacjentowi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych (ochrona taka przysługuje osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę).


Źródło: nil.org.pl
 

BZ


POWIĄZANE ARTYKUŁY

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Podział stażu podyplomowego dentystów? NRL przeciwko Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyliło się do opinii komisji stomatologicznej NRL-u o konieczności pozostawienia stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej. Podział stażu dentystów zaproponował pod koniec ubiegłego roku ze...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Jakie wynagrodzenie dla dentystów na stażu podyplomowym? Lekarz

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, od 1 lipca 2020 r. lekarz i lekarz dentysta na stażu podyplomowym będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2900 zł brutto. NIL domaga się podwyższenia tej kwoty. Zgodnie z projektem rozporządzenia...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety - Dentonet.pl
Czy szkolnym gabinetom stomatologicznym grozi likwidacja? Lekarz

Zdaniem posłanki Katarzyny Osos, wielu szkolnym gabinetom stomatologicznym, z takim trudem tworzonych przez samorządy, szkoły i lekarzy dentystów, grozi likwidacja. Pytanie, jak zamierza temu zapobiegać ministerstwo zdrowia. Jak podkreśla posłanka w...

dolary - Dentonet.pl
Stomatologia w USA: wyższe ceny, zwolnienia, likwidacja Lekarz

Miliony Amerykanów wciąż opóźniają wizyty u dentysty lub z nich całkowicie rezygnują z powodu obaw przed zakażeniem koronawirusem. Może to prowadzić do wzrostu cen w praktykach stomatologicznych, redukcji zatrudnienia, a nawet upadku części gabinetów...

edukacja higienistka
W Gdańsku budują ośrodek kształcenia podyplomowego Lekarz

Prace budowlane mają zakończyć się w 2022 roku. - W 2023 będziemy mieli wiele pracy z wypełnieniem tej formy treścią, tak aby rzeczywiście, w wieloraki sposób służyła ona obecnym i następnym pokoleniom lekarzy w szeroko pojętej edukacji podyplomowej....

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji