Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Kształcenie dentystów pod lupą Naczelnej Rady Lekarskiej

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Kształcenie dentystów pod lupą Naczelnej Rady Lekarskiej

Kształcenie dentystów pod lupą Naczelnej Rady Lekarskiej

Kształcenie dentystów – zarówno przed-, jak i podyplomowe – powinno znaleźć się pod szczególną uwagą ministerstwa zdrowia – uważa Naczelna Rada Lekarska, która wystosowała w tej sprawie dwa stanowiska.

Naczelna Rada Lekarska od wielu lat zwraca uwagę na problemy dotyczące kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów. W tej kwestii należy wskazać m.in. na stałe podnoszenie przez ministra zdrowia limitów przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym. – Zwiększanie limitu przyjęć następuje bez pogłębionej analizy co do możliwości finansowych i dydaktycznych uczelni w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia oraz należytej realizacji programów praktycznego nauczania. Jednocześnie, zwiększanie limitu przyjęć nie przekłada się na zwiększenie bazy sprzętów naukowych, umożliwiających praktyczne kształcenie studentów. Ustalane limity przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny nie uwzględniają także faktycznego zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku studiów – poinformowano w komunikacie.

NRL podkreśliła, że praktyka zawodowa jest niezbędnym elementem procesu kształcenia w przypadku kierunków akademickich, a takim niewątpliwie jest kierunek lekarsko-dentystyczny. Uczelnia powinna zapewniać wszystkim studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, w oparciu o swoją bazę kliniczną. Student nie powinien natomiast ponosić dodatkowych kosztów z tytułu realizacji programu kształcenia wynikającego z obowiązującego go planu studiów. – Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że finansowanie kształcenia studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, w tym realizowanych przez studentów procedur medycznych, powinno następować z budżetu państwa. Sytuacja, w której od studentów pobiera się opłaty za obywanie przez nich obowiązkowych praktyk ujętych w programie zajęć praktycznych, jest nie do przyjęcia. W tym kontekście, w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej, konieczne jest stworzenie jasnych ram prawnych dla wykonywania przez studentów zabiegów diagnostyczno-leczniczych i związanych z tym wszelkich zobowiązań (również tych o charakterze majątkowym i prawnym), wynikających z relacji z pacjentem zarówno w toku realizacji studiów, jak i w czasie praktyk wakacyjnych – zaznaczono.

Podyplomowe kształcenie dentystów także wymaga zmian

Jeśli chodzi o podyplomowe kształcenie dentystów, zdaniem NRL w pierwszej kolejności należy podnieść problem braku odpowiedniej liczby miejsc specjalizacyjnych oraz niewystarczającej liczby jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne. – W celu poszerzenia bazy jednostek akredytowanych prowadzących szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów konieczne jest wprowadzenie zmian, które zachęcą podmioty prywatne, czyli indywidualne i grupowe specjalistyczne praktyki lekarsko-dentystyczne do włączenia się w realizację szkolenia specjalizantów. Możliwe będzie to tylko wówczas, gdy zmianom ulegną standardy akredytacyjne, a także sama organizacja i sposób finansowania specjalizacji – podkreślono.

Zdaniem NRL, konieczna jest głęboka analiza przepisów określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji, pod kątem eliminacji z tych przepisów wymogów, które nie są konieczne do realizacji programu specjalizacji, a utrudniają ubieganie się o status jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Wskazane bariery w sposób istotny ograniczają dostępność miejsc szkoleniowych, a w konsekwencji prowadzą do systematycznego zmniejszania liczby specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych.

Dążenie do zwiększenia dostępu do specjalizacji powinno się odbywać przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby rezydentur oraz zapewnienie finansowania z budżetu państwa. Akredytowane ośrodki prowadzące szkolenie specjalizacyjne powinny być dofinansowane z budżetu państwa na poziomie umożliwiającym prowadzenie danej specjalizacji. Dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych.

Ważnym czynnikiem motywującym do prowadzenia staży specjalizacyjnych i szkoleń byłoby z pewnością wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, możliwość odliczenia kosztów szkolenia od podatku oraz zagwarantowanie urlopu szkoleniowego specjalizantom. Uproszczeniu muszą również ulec zasady rozliczeń poprzez wprowadzenie zasady bezzwłocznego przesyłania jednostkom szkolącym umów i środków na finansowanie rezydentury.

Samorząd lekarski dostrzega również konieczność zmian w samych programach specjalizacyjnych. Istnieje potrzeba ich urealnienia. Szkolenie specjalizacyjne powinno być silnej ukierunkowane na praktyczną wiedzę i umiejętności obejmujące konkretną specjalizację lekarsko-dentystyczną. Aby było to możliwe, wymagane procedury ujęte w programach specjalizacji powinny być finansowane z budżetu państwa.

Jakie są opinie lekarzy dentystów na temat obowiązku zbierania punktów edukacyjnych? Sprawdźcie w naszym materiale filmowym.

AF

Fot. oswaldoruiz, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Europejski Tydzień Szczepień - Dentonet.pl
NRL: szczepienia na grypę dla wszystkich dentystów! Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o rozszerzenie akcji szczepienia przeciw grypie na wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, w tym również wykonujących zawód poza systemem pu...

Covid-19 - Dentonet.pl
Druga fala epidemii – są zalecenia rady ekspertów przy RPP Lekarz

W połowie czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie rady ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. Podczas spotkania dyskutowano o obecnej sytuacji dotyczącej koronawirusa oraz o zagroże...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta - Dentonet.pl
Co z pomocą dla dentystów współpracujących z NFZ-em? Lekarz

Posłanka Barbara Dolniak wystosowała kolejną interpelację w sprawie sytuacji branży stomatologicznej w czasie pandemii koronawirusa. Tym razem posłanka pyta o sytuację gabinetów stomatologicznych posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia....

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres