Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Jutro ostatni dzień grudnia – czas na remanent!

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Jutro ostatni dzień grudnia – czas na remanent!

Jutro ostatni dzień grudnia – czas na remanent!

Dla wszystkich przedsiębiorców (a więc również i dla stomatologów) koniec roku stanowi graniczny termin dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości. Jednym z takich obowiązków jest inwentaryzacja, zwana potocznie remanentem.


W jakim celu sporządzany jest remanent?
Remanent służy do zweryfikowania zapisów księgowych po to, aby sprawozdanie rocznie rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawiało sytuację finansową oraz majątkową przedsiębiorcy. Mówiąc w pewnym uproszczeniu – głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku danej firmy. Z tego też powodu inwentaryzacją należy objąć wszystkie składniki aktywów i pasywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego.
W zależności od rodzaju składników aktywów i pasywów stosuje się następujące sposoby inwentaryzacji:
– spis z natury,
– potwierdzenie prawidłowości sald,
– porównanie stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami.
Dwa ostatnie rodzaje remanentu są dokonywane głównie przez księgowych i w odróżnieniu od spisu z natury nie angażują bezpośrednio przedsiębiorcy.


Na czym polega spis z natury?
Spis z natury sprowadza się do fizycznego pomiaru liczby składników majątkowych. Powołany przez kierownictwo firmy zespół, niezależny od osób, które na co dzień sprawują pieczę nad tymi składnikami, powinien policzyć, zważyć oraz zmierzyć wszystkie znajdujące się w firmie składniki majątkowe. Są to:
 – towary handlowe,
– materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
– półwyroby, produkcja w toku, usługi w toku, wyroby gotowe, braki i odpady,
– aktywa pieniężne,w tym waluty zagraniczne (z wyjątkiem jednak pieniędzy na rachunkach bankowych),
– papiery wartościowe w postaci materialnej (weksle, czeki, dokumenty akcji). Należy jednak w tym miejscu przypomnieć, że akcje spółek w publicznym obrocie są zdematerializowane, nie podlegają więc spisowi z natury.
Spis z natury powinien obejmować również towary obce znajdujące się w zakładzie przedsiębiorcy oraz towary stanowiące własność przedsiębiorcy, a znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza jego siedzibą.
Przedsiębiorcy, których domeną jest świadczenie usług, powinni w spisie z natury ująć wartość usług niezakończonych według kosztu ich wytworzenia. W związku z tym przedsiębiorca powinien przejrzeć faktury zakupu z ostatnich miesięcy i spisać z nich te pozycje i wartości, które nie zostały jeszcze wykorzystane do wykonania niezakończonych usług do dnia 31 grudnia.
W spisie z natury sporządzanym na koniec roku nie ujmuje się wyposażenia i środków trwałych (tę pozycję należy uwzględniać raz na 4 lata).


W dalszej fazie czynności inwentaryzacyjnych spis z natury jest uzupełniany wyceną spisanych składników majątku, porównaniem wartości z danymi wpisanymi do ksiąg rachunkowych i wyprowadzeniem na tej podstawie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych, które należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.
Ponieważ ustawa o rachunkowości formułuje jedynie ogólne zasady inwentaryzacji, dlatego sposób jej przeprowadzenia oraz użyte podczas remanentu formularze pozostają w gestii poszczególnych przedsiębiorców. Warto jednak dokładniej omówić niektóre procedury oraz pozycje, które muszą znaleźć się obowiązkowo w arkuszu spisowym, dlatego zapraszamy naszych Czytelników do lektury jutrzejszego artykułu „Praktyczne wskazówki, jak sprawnie przeprowadzić roczną inwentaryzację”.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Termin przeglądu kasy fiskalnej w gabinecie można odroczyć Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo finansów, z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, podatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej. Należy to jednak zrobić przed upływem tego terminu. Przypomnijmy...

opłata epidemiologiczna - Dentonet.pl
UOKiK sprawdza dodatkowe opłaty za usługi medyczne Lekarz

Nawet 350 zł wynosi tzw. opłata covidowa w niektórych prywatnych placówkach medycznych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny apeluje do przedsiębiorców o uczciwość i rzetelne informowanie konsumentów o cenach i opłatach przed realizacją usług. Inspekcja Ha...

inansowanie świadczeń - Dentonet.pl
"Finansowanie świadczeń medycznych wymaga modyfikacji" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z ponownym apelem do ministra zdrowia i prezesa rady ministrów o zmianę zasad finansowania świadczeń – również stomatologicznych – w okresie pandemii koronawirusa. Pierwszy apel w tej sprawie został w...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Zawieszać przyjęcia czy nie? Są już rekomendacje KS NRL Lekarz

- Poprzez brak jednoznacznych wskazówek uwzględniających specyfikę rodzajów świadczeń pozostawieni jesteśmy jako środowisko sami z tak znacznym problemem - ocenia Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej. Komisja podkreśla, że decyzja o zawi...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres