Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jutro ostatni dzień grudnia – czas na remanent!

Publikacja:
Jutro ostatni dzień grudnia – czas na remanent!

Jutro ostatni dzień grudnia – czas na remanent!

Dla wszystkich przedsiębiorców (a więc również i dla stomatologów) koniec roku stanowi graniczny termin dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości. Jednym z takich obowiązków jest inwentaryzacja, zwana potocznie remanentem.


W jakim celu sporządzany jest remanent?
Remanent służy do zweryfikowania zapisów księgowych po to, aby sprawozdanie rocznie rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawiało sytuację finansową oraz majątkową przedsiębiorcy. Mówiąc w pewnym uproszczeniu – głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku danej firmy. Z tego też powodu inwentaryzacją należy objąć wszystkie składniki aktywów i pasywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego.
W zależności od rodzaju składników aktywów i pasywów stosuje się następujące sposoby inwentaryzacji:
– spis z natury,
– potwierdzenie prawidłowości sald,
– porównanie stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami.
Dwa ostatnie rodzaje remanentu są dokonywane głównie przez księgowych i w odróżnieniu od spisu z natury nie angażują bezpośrednio przedsiębiorcy.


Na czym polega spis z natury?
Spis z natury sprowadza się do fizycznego pomiaru liczby składników majątkowych. Powołany przez kierownictwo firmy zespół, niezależny od osób, które na co dzień sprawują pieczę nad tymi składnikami, powinien policzyć, zważyć oraz zmierzyć wszystkie znajdujące się w firmie składniki majątkowe. Są to:
 – towary handlowe,
– materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
– półwyroby, produkcja w toku, usługi w toku, wyroby gotowe, braki i odpady,
– aktywa pieniężne,w tym waluty zagraniczne (z wyjątkiem jednak pieniędzy na rachunkach bankowych),
– papiery wartościowe w postaci materialnej (weksle, czeki, dokumenty akcji). Należy jednak w tym miejscu przypomnieć, że akcje spółek w publicznym obrocie są zdematerializowane, nie podlegają więc spisowi z natury.
Spis z natury powinien obejmować również towary obce znajdujące się w zakładzie przedsiębiorcy oraz towary stanowiące własność przedsiębiorcy, a znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza jego siedzibą.
Przedsiębiorcy, których domeną jest świadczenie usług, powinni w spisie z natury ująć wartość usług niezakończonych według kosztu ich wytworzenia. W związku z tym przedsiębiorca powinien przejrzeć faktury zakupu z ostatnich miesięcy i spisać z nich te pozycje i wartości, które nie zostały jeszcze wykorzystane do wykonania niezakończonych usług do dnia 31 grudnia.
W spisie z natury sporządzanym na koniec roku nie ujmuje się wyposażenia i środków trwałych (tę pozycję należy uwzględniać raz na 4 lata).


W dalszej fazie czynności inwentaryzacyjnych spis z natury jest uzupełniany wyceną spisanych składników majątku, porównaniem wartości z danymi wpisanymi do ksiąg rachunkowych i wyprowadzeniem na tej podstawie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych, które należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.
Ponieważ ustawa o rachunkowości formułuje jedynie ogólne zasady inwentaryzacji, dlatego sposób jej przeprowadzenia oraz użyte podczas remanentu formularze pozostają w gestii poszczególnych przedsiębiorców. Warto jednak dokładniej omówić niektóre procedury oraz pozycje, które muszą znaleźć się obowiązkowo w arkuszu spisowym, dlatego zapraszamy naszych Czytelników do lektury jutrzejszego artykułu „Praktyczne wskazówki, jak sprawnie przeprowadzić roczną inwentaryzację”.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

KME 1
Pierwsza Konferencja Medycyny Estetycznej już jutro! Lekarz

To ostatni dzień, by dołączyć do grona uczestników Konferencji Medycyny Estetycznej - wyjątkowego wydarzenia edukacyjnego skierowanego zarówno do lekarzy dentystów, jak i lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych wprowadzeniem do swoich praktyk u...

elektroniczne L4 - Dentonet.pl
To już jutro! Jak być gotowym na obowiązki EDM? Lekarz

Dzień przed wejściem w życie obowiązków nałożonych przez art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (raportowanie zdarzeń medycznych i wymiana dokumentów EDM) porozmawiamy o praktycznych aspektach wprowadzanych zmian. Na spotkaniu z eksp...

ROZWIŃ WIĘCEJ
podatek dochodowy - Dentonet.pl
Ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania działalności Lekarz

W poniedziałek 21 lutego mija termin na ostateczną decyzję o wyborze formy opodatkowania PIT (skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym przez lekarzy dentystów....

zwolnienie z ZUS - Dentonet.pl
To ostatni dzień na złożenie wniosku o zwolnienie z ZUS-u Lekarz

Dzisiaj (30 czerwca) upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przypom...

egzamin PES - Dentonet.pl
Ostatni dzień zapisów na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Lekarz

Poniedziałek 2 sierpnia jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2021 r. W związku z tym, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu ...

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
COVID: ostatni dzień zapisów na szczepienia dla medyków Lekarz

Dziś kończy się przedłużony przez ministerstwo zdrowia czas przyjmowania zgłoszeń personelu medycznego i niemedycznego do szczepień przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych, szpitalach niewęzłowych, uzdrowiskach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. ...

Dzień Dentysty - Dentonet.pl
5 marca – jedyny taki dzień w kalendarzu, czyli Dzień Dentysty Lekarz

Swój dzień mają liczne zjawiska naturalne i społeczne, mają też wydarzenia historyczne. Szczególny dzień w roku upamiętnia także wiele profesji, w tym tkaczki, gazowników, spedytorów, pracowników skarbówki czy stylistów paznokci. Twórcy kalendarzy, n...

Asysdent 2020 2
Ogólnopolska konferencja ASYSDENT 2021 - to już jutro! Asysta

Już jutro, w sobotę 4 września, do Łodzi przyjadą asystentki i higienistki stomatologiczne z całej Polski. Cel? VIII Ogólnopolska Konferencja Asystentek i Higienistek Stomatologicznych ASYSDENT 2021! Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Asys...

AIDS - Dentonet.pl
1 grudnia - Światowy Dzień AIDS Lekarz

Od 1988 r. – z inicjatywy WHO – 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Szacuje się, że w Polsce z wirusem HIV żyje około 30-35 tys. osób, z czego duża część nie wie o swoim zakażeniu i może nieświadomie zakażać innych. Dlatego lekarz dentysta...

KOD2 1
To już ostatni dzień 2. Konferencji Dentonet Online Lekarz

Wtorek jest czwartym, ostatnim dniem 2. Konferencji Dentonet Online, w całości poświęconym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w gabinecie stomatologicznym. W ramach 2. Konferencji Dentonet Online przez cztery dni (od 24 do 27 kwietnia) uczestniko...