Dentonet
BLOGOSFERA
BLOGOSFERA
E-mail

Pełna rehabilitacja w szczęce. Opis przypadku

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Pełna rehabilitacja w szczęce. Opis przypadku

Pełna rehabilitacja w szczęce. Opis przypadku

W codziennej praktyce stosowanie cyfrowej technologii w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym staje się coraz popularniejsze już nie tylko na poziomie badań, takich jak CBCT, lecz również w postaci tworzenia uzupełnień, które są projektowane po zeskanowaniu powierzchni zębów pacjenta. Wsparciem, bez którego byłoby to trudne do zrealizowania, jest technologia CAD/CAM umożliwiająca wytworzenie odpowiedniego kształtu nadbudowy protetycznej.

Opisana poniżej koncepcja wykonania pełnej rehabilitacji w szczęce w postaci uzupełnienia ostatecznego umożliwia uzyskanie doskonałego efektu końcowego przy minimalnym nakładzie czasowym i z uwzględnieniem wszystkich parametrów protetycznych, a to wszystko dzięki … skanerowi wewnątrzustnemu.

1a

W tym przypadku bardzo istotne było szczegółowe zaplanowanie odbudowy protetycznej. Daleko posunięte zmiany w strukturze zębów przednich, brak symetrii, a także ich znaczna rotacja w szczęce i w żuchwie były dużym wyzwaniem w kontekście uzyskania zadowalających efektów estetycznych.

2a

Głównym celem było odtworzenie prawidłowej płaszczyzny zgryzowej z prowadzeniem kłowym oraz uzupełnienie brakującego zęba za pomocą implantu.

W pierwszym etapie pracy ustalono wykonanie licówek na zębach 13, 23 oraz koron na siekaczach górnych (od 12-22). W tym celu wykonano skan wewnątrzustny, który następnie przekształcono w wirtualny model.

W przypadku konwencjonalnego sposobu postępowania większość niepowodzeń powstaje na etapie pobierania wycisku. Wykorzystanie modelu wirtualnego już na początku pracy eliminuje wszelkie niedokładności, które mogły by pojawić się w metodzie tradycyjnej opartej na wykonywaniu modeli gipsowych. Nie ma tzw. „przeciągniecia” oraz skurczu masy wyciskowej, a także niedokładności gipsu.

3a

4

Do wykonania odbudowy w odcinku przednim użyto bloczków pełnoceramicznych EMPRESS MULTI A2, które umożliwiają uzyskanie bardzo naturalnych efektów. Odzwierciedlają naturalny układ kolorów począwszy od dentyny aż po brzeg sieczny. Ich cechą charakterystyczną jest również zbliżony do zębów naturalnych układ fluorescencji oraz doskonała biozgodność z tkankami przyzębia.

5a

Po zaznaczeniu granicy preparacji i ustaleniu optymalnego toru wprowadzania dla poszczególnych uzupełnień, rozpoczęto wykonywanie wirtualnego projektu pracy protetycznej.

6

7a

Wykonany w programie projekt skontrolowano pod względem ruchów dynamicznych żuchwy względem szczęki za pomocą artykulatora wirtualnego.

8

Zatwierdzony przez pacjentkę projekt został wyfrezowany z dokładnością ok. 25µm z bloczków empress multi A2. Niewątpliwą zaletą jest możliwość ustawiania uzupełnienia w przestrzeni bloczka na etapie wycinania, co pozwala nam decydować o rozłożeniu fluorescencji w zębie i uzyskaniu odpowiednich właściwości optycznych.

9a

Wycięta praca protetyczna była indywidualnie charakteryzowana przy pomocy frezów diamentowych i farbek.

10a

Kolejnym etapem pracy było wykonanie uzupełnień na zębach przedtrzonowych w szczęce (25,15- korony, 24- licówka, 14 –korona na implancie ). Użyto do tego celu materiału e.max.

LT występuje w postaci charakterystycznych niebieskawych bloczków. W tej formie jego wytrzymałość wynosi 130-150 MPa (twardość zbliżona do ceramik standardowych), natomiast po procesie krystalizacji (ok 23 min.) wzrasta do 360 MPA. Materiał ten jest nie tylko trwały, ale również bardzo estetyczny ze względu na przepuszczalność światła.

11

Dobre warunki i odpowiednie umiejscowienie implantu umożliwiły wykonanie korony pełnoceramicznej przykręcanej. Na pozostałych zębach przedtrzonowych wykonano korony (15,25) i licówki (24). Adekwatnie do pierwszego etapu bazę do wykonania uzupełnienia stanowił model wirtualny z dodatkowo zeskanowaną maską dziąsłową. (gingival mask), i łącznikiem (tzw. T-base), z czapeczką, która w systemie CAD CAM zastępuje nam transfer wyciskowy.

12

Praca protetyczna była projektowana z wykorzystaniem funkcji biogeneric inividual. Projektuje ona propozycję odbudowy w oparciu o kształt i charakter zębów sąsiednich, którą jednak możemy modyfikować przy użyciu licznych narzędzi systemowych.

13

14a

15

Zaprojektowane korony i licówkę wycinamy ze standardowych bloczków, natomiast koronę na implancie ze specjalnego bloczka z fabrycznie wyprofilowaną dziurką. Posiada ona element antyrotacyjny, dzięki któremu koronę po wycięciu i skrystalizowaniu możemy precyzyjnie zacementować na t- base, czyli bazę tytanową.

PRZED

16

PO

17a