Dentonet
BLOGOSFERA
BLOGOSFERA
E-mail

Komfortowe użytkowanie uzupełnień protetycznych przez pacjentów bezzębnych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
BRAK NOWSZYCH WPISÓW
Komfortowe użytkowanie uzupełnień protetycznych przez pacjentów bezzębnych

Komfortowe użytkowanie uzupełnień protetycznych przez pacjentów bezzębnych

Czy jest szansa dla pacjentów bezzębnych na komfortowe użytkowanie uzupełnień protetycznych?

dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Oczywiście, że tak! Od lat z powodzeniem stosowane są metody umożliwiające poprawę utrzymania protez całkowitych w bezzębnych warunkach podłoża protetycznego z wykorzystaniem wszczepów dentystycznych. W literaturze szeroko dyskutowana jest zarówno liczba implantów wymagana do utrzymania uzupełnień, jak i rodzaje użytych elementów retencyjnych. Projektowanie rekonstrukcji pełnych łuków zębowych uzależnione jest od wielu czynników wpływających na powikłania natury mechanicznej, a przez to – na długofalowe powodzenie leczenia.

Protezy overdenture wsparte na implantach są bardzo przewidywalną metodą uzupełnienia bezzębnej szczęki i żuchwy. Odpowiednia diagnoza i plan leczenia są niezbędne, kiedy podejmujemy decyzję o uzębieniu resztkowym, o które pacjenci często bardzo „walczą”. To od nas powinni się dowiedzieć o zagrożeniach wynikających z utrzymywania zębów będących źródłem ognisk zakażenia i przyczyną utraty kości, która jest tak ważna przy planowanym leczeniu implantoprotetycznym. Protezy overdenture zapewniają pacjentom znaczną poprawę komfortu życia, są przy tym najtańszą z możliwych metod odbudowy na wszczepach dentystycznych. Jest wiele algorytmów postępowania stosowanych przy wykonaniu tego rodzaju rekonstrukcji, różniących się liczbą wszczepionych implantów oraz rodzajem zastosowanych elementów utrzymujących. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia powikłań mechanicznych, komfort użytkowania uzupełnienia przez pacjenta oraz czynniki ekonomiczne, należy rozważyć dostosowanie metody leczenia do indywidualnych warunków pola protetycznego.

W bezzębnej szczęce warto rozważyć wszczepienie czterech implantów ze względu na charakterystykę kości i możliwość powikłań okołoimplantacyjnych. W żuchwie użycie dwóch wszczepów wydaje się być najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, które nie wpływa na zwiększenie możliwości wystąpienia powikłań ani na zmniejszenie satysfakcji pacjenta. W sytuacji bardzo dużego zaniku wyrostka zębodołowego oraz nierównolegle pogrążonych implantów najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie belki jako elementu retencyjnego do protezy typy overdenture. Z kolei przy niewielkim zaniku wyrostka zębodołowego o dobrze zachowanej anatomii i równolegle wszczepionych implantach najbardziej odpowiednim algorytmem postępowania wydaje się być zastosowanie systemu Locator.

Dla prawidłowego funkcjonowania protez nakładowych niezwykle ważne jest odpowiednie ustalenie warunków okluzyjnych, pozwalające na równomierne rozłożenie siły nacisku na protezę i elementy retencyjne. Ponadto bardzo istotnym zadaniem lekarza jest dokładny instruktaż użytkowania protezy oraz higieny uzupełnienia, ponieważ wypracowane przez pacjenta nawyki są istotną składową długofalowego powodzenia leczenia. Dobry plan leczenia to również odpowiedni dobór implantów i – w następnym etapie leczenia – dobór elementów retencyjnych protez overdenture

Wierzę, że podczas mojego wykładu w czasie Konferencji Mistrzów uda mi się zainspirować Państwa i przekonać, że warto planować protezy overdenture na implantach. Zatem do zobaczenia w Łodzi!

Wasiluk

 

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji