Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Współczesne metody leczenia recesji dziąsłowych

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce:
Gorlice
Data:
18 października 2024
Cena:
4500 PLN
Rejestracja:
http://www.wojciechbednarz.pl/

Dwudniowe szkolenie praktyczne z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na materiale zwierzęcym
WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

Prowadzący szkolenie: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

                  DZIEŃ PIERWSZY (18.10.2024 – piątek) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

 1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne
 2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno – zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
 3. Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych

PRZERWA KAWOWA

Część zabiegowa – (z udziałem pacjenta z przekazem video na salę  seminaryjną)

 1. Pokrycie pojedynczej recesji dziąsłowej.
 2. Pokrycie mnogiej recesji dziąsłowej.  

                  DZIEŃ DRUGI (19.10.2024 – sobota) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

 1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
 2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia
 3. Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: prezentacja przypadków własnych

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna – (ćwiczenia na materiale zwierzęcym)

 1. Pokrycie pojedynczej i mnogiej recesji dziąsłowej
  Ćwiczenia pobierania przeszczepów FGG, PDFGG, CTG


Termin kursu VI: 18-19.10.2024 godz. 9.00-16.00

Koszt uczestnictwa: 4500 zł
Dla uczestników wszystkich sześciu kursów w danym roku – KURS VI w cenie 3500 zł