Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce:
Gorlice
Data:
21 października 2022
Cena:
3500 zł
Rejestracja:
www.wojciechbednarz.pl

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

Dwudniowe szkolenie praktyczne z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na materiale zwierzęcym

Prowadzący szkolenie:

dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

                  DZIEŃ PIERWSZY (piątek) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

  1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne
  2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno – zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
  3. Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych

PRZERWA KAWOWA

Część zabiegowa – (z udziałem pacjenta z przekazem video na salę  seminaryjną)

  1. Pokrycie pojedynczej recesji dziąsłowej.
  2. Pokrycie mnogiej recesji dziąsłowej.

                  DZIEŃ DRUGI (sobota) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

  1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
  2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia
  3. Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: prezentacja przypadków własnych

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna – (ćwiczenia na materiale zwierzęcym)

Pokrycie pojedynczej i mnogiej recesji dziąsłowej

Ćwiczenia pobierania przeszczepów FGG, PDFGG, CTG

                 Termin kursu PERIO VI: 21-22.10.2022 r. Godz. 9.00-16.00

                                                    Koszt uczestnictwa:   3500 zł

 

Dla uczestników wszystkich sześciu kursów w danym roku – kurs PERIO VI w cenie 2500 zł

Zgłoszenia: www.wojciechbednarz.pl zakładka SZKOLENIA