Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Warsztaty - Zarządzanie zespołem / Skuteczne i efektywne zarządzanie placówkami stomatologicznymi.

Prowadzący:
Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk
Miejsce:
Hotel Spichrz / Toruń
Data:
21 listopada 2020
Punkty edukacyjne:
12
Prowadzący: Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk
Miejsce: Hotel Spichrz / Toruń
Data: 21-22.11.2020
 
Punkty edukacyjne: 12
 
Na warsztacie zajmiemy się najważniejszymi aspektami, które wpływają na jakość pracy kliniki, ponieważ osiągnięcie celu jest ściśle powiązane ze współpracą całego zespołu. Położymy nacisk na wprowadzenie zmian w procedurach i skupimy się na ich monitorowaniu. Wskażemy jakie zadania powinien delegować właściciel/menedżer a jakie wciąż powinny zostać po jego stronie. Zasymulujemy trudne rozmowy z personelem a także każdy uczestnik otrzyma przykładowe procedury związane z prowadzonym zespołem i wiele, wiele więcej!
 
Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:
– Dowiedzą się jak budować zespoły i na co uważać ptzy ich tworzeniu,
– Poznają znaczenie i formy prowadzenia zebrań z personelem,
– Zdobędą umiejętności dotyczące najważniejszych funkcji menedżera takich jak stawianie celów, delegowanie, monitorowanie oraz rozliczanie
– Pogłębią umiejętności związane z zarządzaniem konfliktem i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich,
– Otrzymają gotowe propozycje regulaminu premiowania,
– Otrzymają przykładowe procedury związane z zarządzaniem zespołem,
– Nauczą się tworzyć powtarzalne grafiki pracy.
 
Plan warsztatów:
1. Rola menedżera,
2. Formy zatrudnienia menedżera (przykładowe umowy),
3. Formy zatrudnienia lekarzy (przykładowe umowy),
4. Formy zatrudnienia personelu średniego (przykładowe umowy),
5. Karta urlopów,
6. Planowanie urlopów,
7. Urlopy lekarzy a umowa,
8. Rekrutacja pracowników,
9. Zakresy obowiązków,
10. Dokumenty niezbędne podczas zatrudniania personelu w stomatologii,
11. Standardy obsługi i obowiązaujące procedury,
12. Czas pracy pracowników,
13. Motywowanie,
14. Nagrody i kary,
15. Zebrania personelu,
16. Komunikacja przełożony-pracownik,
17. Konsekwencja w zarządzaniu personelem,
18. Grafiki pracy,
19. Szkolenia personelu,
20. Zebrania,
21. Wdrażanie zmian,
22. Wdrażanie nowych pracowników,
23. Procedura leczenia rodzin i pracowników,
24. Regulamin wewnętrzny placówki,
25. Kultura organizacji,
26. Hierarchia,
27. Proporcjonalność wynagrodzeń,
28. Budowanie autorytetu – czy menedżer może być lubiany?
 
Informacje dodatkowe
 
Godziny:
1 dzień: 9:00-17:00
2 dzień: 9:00-15:00
 
12 punktów edukacyjnych Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

W trakcie kursu zapewniamy:
-materiały dydaktyczne, 
-certyfikaty, 
-przekąski, lunch i napoje.
 
REJESTRACJA:
Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie: http://medycznydommedialny.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/
Kontakt telefoniczny: 790 273 500