Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Rozwiązywanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora. (I stopień artykulacji)

Prowadzący:
tech. dent. Przemysław Rajczak
Miejsce:
Gdańsk
Data:
3 czerwca 2023
Cena:
850 PLN
Punkty edukacyjne:
7 pkt.
Rejestracja:
https://courses.natrodent.pl/kurs/artykulacja
Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy oraz techników, którzy chcą nabyć umiejętności wykorzystania łuku twarzowego oraz artykulatorów i dzięki temu udoskonalić swoja pracę (min. uniknąć korekt) w celu zapewnienia pacjentowi indywidualnie dopasowanej pracy.

Po szkoleniu każdy lekarz nabędzie umiejętności praktycznego wykorzystania łuku twarzowego do rejestracji relacji szczękowo-czaszkowej oraz rejestracji Centralnej Relacji i pobrania dynamicznych rejestratów indywidualnych pacjenta. Technik zamontowania w artykulatorze modeli wg rejestracji indywidualnej oraz zaprogramowania artykulatora wg parametrów indywidualnych lub średnich.

Celem kursu jest ukierunkowanie na możliwość eliminacji przyczyn problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza i technika.

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych.

PROGRAM WYDARZENIA

10:00 – Przywitanie, krótki wstęp

10:15 –Wykład teoretyczny:
zasady artykulacji, teoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowo- czaszkowych i szczękowo-stawowych, sposoby rejestracji parametrów stawowych pacjenta (omówienie systemów analogowych i elektronicznych), przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji.

12.15 – Przerwa kawowa

12.30 – Praca praktyczna (część kliniczna):
rejestracja pacjenta łukiem twarzowym, Pobranie dynamicznych rejestracji indywidualnych pacjenta – kąty Bennetta, kąt nachylenia toru drogi stawowej, Sliding guide- deprogramacja mięśni pacjenta, rejestracja Centralnej Relacji, porównanie relacji zębowej i stawowej, pomiar wysokości zwarcia.

14.30 – Przerwa na lunch

15:15 – Praca praktyczna cd. (część laboratoryjna):
zamontowanie modeli gipsowych w artykulatorze wg rejestracji z łuku twarzowego i CR, porównanie montażu modeli wg rejestracji indywidualnej i wg parametrów średnich (teoria Bonvilla), analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelach gipsowych, programowanie artykulatora wg indywidualnych parametrów stawowych.

18:15 – Dyskusja, zakończenie szkolenia

Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie ze sobą swojego własnego kompletu modeli góra i dół z gipsu IV klasy (supertwardego).