Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

RÓŻNE RODZAJE KORON NA RÓŻNYCH PODBUDOWACH wskazania kliniczne, wykonanie – zajęcia warsztatowe.

Prowadzący:
lek. stom. Jerzy Pytko, lek. dent. Maciej Kurzyński
Miejsce:
Łódź, Centrum Dydaktyczne UM, ul. Pomorska 251, sala wykładowa
Data:
24 kwietnia 2021
Cena:
1980 zł
Rejestracja:
https://szkolenia.esdent.pl/course/order/838

Kurs przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie:

preparacji zębów przy wykonywaniu koron 

retrakcji dziąsła przy pomocy nici retrakcyjnych

rozpoznawania rodzaju wierteł zalecanych do szlifowania zębów

rodzajów mas wyciskowych i ich zastosowanie oraz możliwości popełnienia błędu

przygotowania i cementowania koron czasowych natychmiastowych 

ostatecznego osadzania i cementowanie koron ceramicznych na zębie

PROGRAM

WYKŁAD

Wykład omawiający wykonany zabieg szlifowania zębów , omówienie rodzajów stopni i preparacji zębów przy wykonywaniu  

koron ceramicznych; retrakcja dziąsła przy pomocy nici retrakcyjnych (dwie warstwy) przed pobraniem wycisku; rodzaje wierteł 

zalecanych do szlifowania zębów ze stopniem prostym i zaokrąglonym; rodzaje mas wyciskowych i ich zastosowanie oraz 

możliwości popełnienia błędu; omówienie zasad artykulacji; wykonanie koron czasowych natychmiastowych w jamie ustnej 

pacjenta; ostateczne osadzanie i cementowanie koron ceramicznych na zębie; podstawowe zasady współpracy z technikiem 

dentystycznym; Prawidłowa pozycja pracy – podstawowe zasady ergonomii; Szlifowanie zębów – pokaz live na fantomie; 

Wstępne omówienie rodzaju pracy, kształtu zębów i koloru zębów; Preparacja zębów; wstępne szlifowanie; zakładanie pierwszej 

warstwy nitki retrakcyjnej; ostateczne szlifowanie zębów pod koronę pełnoceramiczną ze stopniem prostym i założenie drugiej 

warstwy nici retrakcyjnej; odkażenie i zabezpieczenie zęba przed wpływami środowiska jamy ustnej; wyciski masami 

silikonowymi pola protetycznego i zębów przeciwstawnych masą alginatową; pomiary artykulacyjne; wykonanie koron 

natychmiastowych z mas kompozytowych i osadzenie ich na cement  tymczasowy 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Szlifowanie zębów na fantomach przez uczestników kursu , prawidłowa pozycja lekarza przy zabiegu protetycznym

                Wykorzystanie mikrosilnika elektrycznego z końcówką przyspieszającą i zalety jego stosowania

                Nauka podglądu pola protetycznego w lusterku stomatologicznym

        Podsumowanie zabiegów z dyskusją