Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Rehabilitacja pacjentów bezzębnych w żuchwie z wykorzystaniem metody overdenture.

Prowadzący:
lek. stom.: Ryszard Górkiewicz
Miejsce:
Dentim Clinic – Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej Curie 33
Data:
12 września 2020
Cena:
1 230 zł z VAT – wczesna rejestracja do 31.07.2020 r
Punkty edukacyjne:
6 punktów

Termin:  12.09.2020 (sobota)

Godziny: 9:00 – 17:00

Lokalizacja:  Dentim Clinic – Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej Curie 33

                      https://dentim.pl/o-nas/zespol-ekspertow-bydgoszcz/

Prowadzący: lek. stom.: Ryszard Górkiewicz

Koszt: 1 500 zł z VAT

            1 230 zł z VAT – wczesna rejestracja do 31.07.2020 r

Ilość punktów edukacyjnych: 6 punktów

 

Założenia szkolenia: Szkolenie przygotowane jest dla osób, które mają podstawową wiedzę z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz protetyki oraz minimalne doświadczenie w implantologii i chciałyby wprowadzić do swojej praktyki prosty i powtarzalny protokół rehabilitacji pacjentów bezzębnych. Wprowadzić procedury, które w znacznym stopniu poprawią komfort pacjentów korzystających z protez całkowitych. Wyróżnić się na rynku proponując znacznie większą wygodę i utrzymanie uzupełnień protetycznych. Szkolenie ma na celu przeprowadzić kursanta przez cały proces leczniczy od dnia konsultacji do dnia oddania protezy na lokatorach, dzięki czemu lekarz będzie gotowy zaplanować i wykonać takie leczenie samodzielnie.

Umiejętności, które powinien posiadać zainteresowany aby w pełni skorzystać z kursu:

 • prosta implantacja
 • podstawy wykonawstwa protezy całkowitej

Umiejętności, które uczestnik nabędzie w trakcie kursu:

 • diagnostyka i kwalifikacja pacjenta do leczenia metodą overdenture w żuchwie
 • przygotowanie pacjenta oraz farmakoterapia
 • przeprowadzenie w sposób przewidywalny procedur chirurgicznych i protetycznych od etapu konsultacji do etapu oddania protetyki
 • znajomość narzędzi, materiałów i komponentów potrzebnych do przeprowadzenia leczenia

 

Plan kursu:

Część teoretyczna (9:00 – 13:00)

 

 1. Wstęp

–  metody rehabilitacji pacjentów bezzębnych w żuchwie

 1. a) proteza całkowita
 2. b) protetyka ruchoma na implantach
 3. c) protetyka stała na implantach

–  ile implantów? lokatory, zaczepy kulowe czy belka?

–  zalety i wady leczenia metodą overdenture na lokatorach w żuchwie

– wykorzystanie lokatorów przy protezach częściowych szkieletowych

 

 1. Diagnostyka i planowanie leczenia

– wywiad oraz badanie kliniczne, na co zwrócić uwagę

–  kwalifikacja uzębienia resztkowego do ekstrakcji

– diagnostyka radiologiczna, analiza CBCT

– badania dodatkowe

– pacjent idealny- od jakiego przypadku zacząć?

– plan leczenia:

 1. a) dla pacjenta bezzębnego
 2. b) dla pacjenta z resztkowym uzębieniem

– farmakoterapia i przygotowanie pacjenta do zabiegu, proteza tymczasowa.

 

 1. Część chirurgiczna

– zasady aseptyki chirurgii jamy ustnej

– narzędzia i komponenty potrzebne do przeprowadzenia leczenia

– zasady projektowania i wykonywania płata

– uwarunkowania anatomiczne implantacji w przednim odcinku żuchwy

 1. a) lokalizacja i ochrona ujścia nerwów bródkowych
 2. b) anatomia i ochrona okolicy podjęzykowej

– uwarunkowania kliniczne implantacji w przednim odcinku żuchwy

 1. a) gęstość kości, czy zawsze D1?
 2. b) osteoplastyka
 3. c) krwawienie śródzabiegowe
 4. d) protokół implantacji
 5. e) metody pozycjonowania implantów

– uwarunkowania implantacji natychmiastowej w zębodół poekstrakcyjny

– omówienie kasety ICX pod kątem zabiegu chirurgicznego

– metody szycia

– podścielenie protezy tymczasowej na miękko

– zalecenia i opieka pozabiegowa

– schemat wizyt kontrolnych

– odsłonięcie implantów oraz zarządzanie tkankami miękkimi przy implantach

 1. a) metody odsłonięcia implantów
 2. b) co zrobić gdy dziąsła rogowaciejącego jest za mało?
 3. c) co zrobić gdy dziąsła rogowaciejącego jest za dużo i przerasta lokatory?

– najczęstsze błędy procedury chirurgicznej, naprawa powikłań

– implanty tymczasowe

 

 1. Część protetyczna

– materiały potrzebne do leczenia protetycznego

– omówienie kasety protetycznej ICX oraz klucza do lokatorów

– omówienie komponentów zestawu locator

– procedura protetyczna wykonania protezy na lokatorach

 1. a) wycisk pod łyżkę indywidualną
 2. b) wycisk z poziomu implantów oraz z poziomu lokatorów, blokowanie transferów, montaż analogów
 3. c) przymiarka struktury metalowej oraz zwarcie
 4. d) przymiarka ustawki
 5. e) oddanie
 6. f) wymiana gumek i podścielenie protezy

– samodzielny montaż matryc w protezie

 

 1.  

– komunikacja z technikiem oraz najczęstsze błędy

– zalecenia oraz schemat wizyt kontrolnych

Przerwa na lunch (13:00 – 14:00)

Część praktyczna (14:00 -17:00)

Warsztat 1:

– implantacja

– przykręcenie lokatorów

Warsztat 2:

  Nauka szwu ciągłego

Warsztat 3:

 • wycisk z poziomu lokatorów
 • samodzielne osadzenie matryc w protezie.

 

Zapisy:

Akademia 3Z

Tel.: 605 461 012

Mail: j.gierejko@3z.pl