Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Rehabilitacja pacjentów bezzębnych w żuchwie z wykorzystaniem metody overdenture.

Prowadzący:
lek. stom. Ryszard Górkiewicz
Miejsce:
Warszawa
Data:
27 marca 2021
Cena:
2000 zł z VAT
Rejestracja:
https://akademia.3z.pl/warszawa-rehabilitacja-pacjentow-bezzebnych-w-zuchwie-z-wykorzystaniem-metody-overdenture/

Kurs dedykujemy lekarzom, którzy chcą wprowadzić do swojej praktyki prosty i powtarzalny protokół
rehabilitacji pacjentów bezzębnych. Wprowadzić procedury, które w znacznym stopniu poprawią
komfort pacjentów korzystających z protez całkowitych. Wyróżnić się na rynku proponując znacznie
większą wygodę i utrzymanie uzupełnień protetycznych.

Umiejętności, które powinien posiadać zainteresowany, aby w pełni skorzystać z kursu to prosta
implantacja oraz podstawy wykonawstwa protezy całkowitej.

 

Umiejętności, które uczestnik nabędzie w trakcie kursu:
– diagnostyka i kwalifikacja pacjenta do leczenia metodą overdenture w żuchwie,
– przygotowanie pacjenta oraz farmakoterapia,
– przeprowadzenie w sposób przewidywalny procedur chirurgicznych i protetycznych od etapu
konsultacji do etapu oddania protetyki,
– znajomość narzędzi, materiałów i komponentów potrzebnych do przeprowadzenia leczenia.

Prowadzący: lek. stom. Ryszard Górkiewicz
Lokalizacja: WARSZAWA
Termin: 27.03.2021
Koszt: 2000 zł z VAT
1750 zł z VAT – wczesna rejestracja do 15.02.2021

W PROGRAMIE SZKOLENIA:
Część teoretyczna (9:00 – 13:00)
1. Wstęp:
– Metody rehabilitacji pacjentów bezzębnych w żuchwie:
a) proteza całkowita,
b) protetyka ruchoma na implantach,
c) protetyka stała na implantach.
– Ile implantów? lokatory, zaczepy kulowe czy belka?
– Zalety i wady leczenia metodą overdenture na lokatorach w żuchwie.
– Wykorzystanie lokatorów przy protezach częściowych szkieletowych.

2. Diagnostyka i planowanie leczenia:
– Wywiad oraz badanie kliniczne, na co zwrócić uwagę.
– Kwalifikacja uzębienia resztkowego do ekstrakcji.
– Diagnostyka radiologiczna, analiza CBCT.
– Badania dodatkowe.
– Pacjent idealny- od jakiego przypadku zacząć?
– Plan leczenia:
a) dla pacjenta bezzębnego,
b) dla pacjenta z resztkowym uzębieniem.
– Farmakoterapia i przygotowanie pacjenta do zabiegu, proteza tymczasowa.

3. Część chirurgiczna:
– Zasady aseptyki chirurgii jamy ustnej.
– Narzędzia i komponenty potrzebne do przeprowadzenia leczenia.
– Zasady projektowania i wykonywania płata.
– Uwarunkowania anatomiczne implantacji w przednim odcinku żuchwy:
a) lokalizacja i ochrona ujścia nerwów bródkowych,
b) anatomia i ochrona okolicy podjęzykowej.
– Uwarunkowania kliniczne implantacji w przednim odcinku żuchwy:
a) gęstość kości, czy zawsze D1?
b) osteoplastyka,
c) krwawienie śródzabiegowe,
d) protokół implantacji,
e) metody pozycjonowania implantów.
– Uwarunkowania implantacji natychmiastowej w zębodół poekstrakcyjny.
– Omówienie kasety ICX pod kątem zabiegu chirurgicznego.
– Metody szycia.
– Podścielenie protezy tymczasowej na miękko.
– Zalecenia i opieka pozabiegowa.
– Schemat wizyt kontrolnych.
– Odsłonięcie implantów oraz zarządzanie tkankami miękkimi przy implantach:

a) metody odsłonięcia implantów,
b) co zrobić gdy dziąsła rogowaciejącego jest za mało?
c) co zrobić gdy dziąsła rogowaciejącego jest za dużo i przerasta lokatory?
– Najczęstsze błędy procedury chirurgicznej, naprawa powikłań.
– Implanty tymczasowe.

4. Część protetyczna:
– Materiały potrzebne do leczenia protetycznego.
– Omówienie kasety protetycznej ICX oraz klucza do lokatorów.
– Omówienie komponentów zestawu locator.
– Procedura protetyczna wykonania protezy na lokatorach:
a) wycisk pod łyżkę indywidualną,
b) wycisk z poziomu implantów oraz z poziomu lokatorów, blokowanie transferów, montaż
analogów,
c) przymiarka struktury metalowej oraz zwarcie,
d) przymiarka ustawki,
e) oddanie,
f) wymiana gumek i podścielenie protezy.

– Samodzielny montaż matryc w protezie.
– Komunikacja z technikiem oraz najczęstsze błędy.
– Zalecenia oraz schemat wizyt kontrolnych.

Przerwa na lunch (13:00 – 14:00)

Część praktyczna (14:00 -17:00)
Warsztat 1: implantacja, przykręcenie lokatorów.
Warsztat 2: nauka szwu ciągłego.
Warsztat 3: wycisk z poziomu lokatorów, samodzielne osadzenie matryc w protezie.

Zapisy:

Akademia 3Z – https://akademia.3z.pl/warszawa-rehabilitacja-pacjentow-bezzebnych-w-zuchwie-z-wykorzystaniem-metody-overdenture/

Tel: 605 461 012 , mail: j.gierejko@3z.pl

ZAPRASZAMY