Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Podstawy implantologii

Prowadzący:
dr n. med. Rafał Zagalak
Miejsce:
DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Data:
17 października 2020
Punkty edukacyjne:
14

Data: 17-18 października 2020

Prowadzący: dr n. med. Rafał Zagalak
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem pacjenta do leczenia implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie części warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego na modelach fantomowych.

Program szkolenia:

 1. Zjawisko osteointegracji, a gojenie kostne – mechanizm, czynniki regulujące, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
 2. Budowa kości szczęki i żuchwy, zjawisko zaniku kostnego.
 3. Budowa implantów, wymagania materiałowe, problematyka certyfikacji i bezpieczeństwa.
 4. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.
 5. Metody badań pacjenta.
 6. Planowanie leczenia – od protetyki do chirurgii.
 7. Komunikacja z pacjentem, prawne wymagania zgody na zabieg.
 8. Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie sukcesu w leczeniu.
 9. Omówienie głównych zestawów instrumentarium implantologicznego MIS.
 10. Procedury zabiegowe referencyjne dla poszczególnych typów implantów.
 11. Zajęcia praktyczne – zapoznanie z instrumentarium poszczególnych systemów MIS.
 12. Instrumentarium chirurgiczne – zasady doboru i warunki stosowania.
 13. Instrumentarium implantologiczne – rekomendowane procedury preparacji łoża kostnego oraz implantacji.
 14. Materiały szewne i wspomagające gojenie.
 15. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – premedykacja, znieczulenie.
 16. Szczegółowe omówienie techniki zabiegu implantacji i odsłonięcia implantów.
 17. Opieka pozabiegowa.
 18. Ćwiczenia fantomowe: implantacja w różnych typach braków zębowych, pokaz narzędzi chirurgicznych i zestawów implantologicznych.
 19. Omówienie powikłań leczenia implantologicznego oraz metod postępowania.
 20. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 21. Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu implantoprotetycznym.
 22. Ćwiczenia z technik szycia chirurgicznego na preparatach zwierzęcych.