Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Podstawowe postępowanie lecznicze w chorobach dziąseł i przyzębia

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce:
Gorlice
Data:
23 lutego 2024
Cena:
3500 PLN
Rejestracja:
http://www.wojciechbednarz.pl/

Dwudniowe szkolenie praktyczne z udziałem pacjentów i ćwiczeniami praktycznymi

PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE LECZNICZE W CHOROBACH DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA

DZIEŃ PIERWSZY (23.02.2024 – piątek) – 09.00 – 16.00
Część teoretyczna:
1. Anatomia i fizjologia tkanek przyzębia
2. Etiopatogeneza chorób przyzębia
3. Diagnostyka chorób przyzębia
4. Wstępne postępowanie profilaktyczno-lecznicze
5. Leczenie niechirurgiczne powtarzane
6. Farmakoterapia chorób przyzębia
7. Postępowanie w nagłych przypadkach periodontologicznych

PRZERWA KAWOWA

Demonstracja procedur w warunkach klinicznych z udziałem pacjenta
1. Instruktaż higieny jamy ustnej, zasady dobierania przyborów higienicznych
2. Scaling i piaskowanie nad- i poddziąsłowe, root planning
3. Unieruchomienie zębów przy zastosowaniu szyny zewnątrz- lub wewnątrzzębowej

DZIEŃ DRUGI (24.02.2024 – sobota) – 09.00 – 16.00
Część teoretyczna:
1. Podstawowe instrumentarium periodontologiczne
2. Unieruchamianie zębów rozchwianych w przebiegu choroby przyzębia
3. Szyny zewnątrz- i wewnątrzzębowe
4. Instruktaż higieny jamy ustnej w okolicach unieruchomionych zębów

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna na modelach:
1. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej unieruchamiającej zęby
2. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej dla odbudowy zęba brakującego przy użyciu korony zęba własnego pacjenta i materiału nanokompozytowego
3. Scaling i root planning przy użyciu kiret Gracey