Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Miejsce:
Poznań, Szyperska Office Center, ul. Szyperska 14
Data:
7 marca 2020
Cena:
od 330 zł
Rejestracja:
https://www.pozytron.pl

POZYTRON Radiologia Medyczna

7 marca 2020 r.

 

Wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Obowiązek ten dotyczy m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Obowiązek ten dotyczy m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 884) w związku z art. 11 Prawa Atomowego z dnia 13.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 tekst jednolity) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 7 do w/w rozporządzenia.

 

Koszt szkolenia:

I WARIANT:
430 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line oraz udziałem w 3 h repetytorium podsumowującym w dniu egzaminu) – regularny koszt wariantu dla osób niezrzeszonych w WIL wynosi 480 zł.  

II WARIANT:
280 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line) – regularny koszt wariantu dla osób niezrzeszonych w WIL wynosi 330 zł

Każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia w dniu szkolenia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję powołaną zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Koszt uczestnictwa w egzaminie zgodnie z RMZ z dnia 18.02.2011 r. na podstawie §13.1 wynosi 140 zł.

Nawiązując do zapisu w §13.1 RMZ całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej wynosi:

Dla uczestników, którzy zarejestrują się przed 17.02.2020 r. cena szkolenia wynosi:

I WARIANT – 570 zł

II WARIANT – 420 zł

Dla uczestników, którzy zarejestrują się po 17.02.2020 r. cena regularna szkolenia wynosi:

I WARIANT – 620 zł

II WARIANT – 470 zł

 

Osobom uczestniczącym w ubiegłych latach w szkoleniu z ORP organizowanym przez POZYTRON, klientom abonamentowym firmy POZYTRON oraz członkom WIL oferujemy odbycie szkolenia w I Wariancie – 570 zł, a w II Wariancie w cenie 420 zł bez względu na termin rejestracji.

Za szkolenie przyznane jest 7 punktów edukacyjnych.

 

Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 7 do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

 

Prosimy dokonywać rejestracji poprzez link do wydarzenia.

Informacji odnośnie szkolenia można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@pozytron.pl
bądź telefonicznie:

Marcin Fryśny
tel.: +48 505 440 173

Magdalena Wieczorek
Tel: +48 502 268 684

 

PRZEJDŹ DO WYDARZENIA >>