Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

EFEKTYWNA RECEPCJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

Prowadzący:
psycholog, trener biznesu Świtalska Katarzyna
Miejsce:
Wrocław, ul. Pomarańczowa 8
Data:
30 marca 2019
Cena:
480 PLN

Budowanie wizerunku gabinetu poprzez kontakt osobisty i telefoniczny. Sylwetka pracownika recepcji. Sztuka autoprezentacji. Zarządzanie czasem i zadaniami w recepcji. Komunikacja z pacjentami i innymi członkami zespołu. Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje – jak sobie poradzić.

PROGRAM

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Pacjentem

 

10.00 – 16.00 –  wykład    11.30 – przerwa kawowa, 13.30 – lunch

Sylwetka pracownika recepcji. Reprezentacyjna i informacyjna funkcja pracownika. Zadania i obowiązki pracownika. Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem.

Sztuka autoprezentacji. Pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z Pacjentem.

Wygląd o zachowanie osoby będącej wizytówką recepcji.

Rola komunikacji niewerbalnej w obsłudze (mowa ciała). Spójność przekazu.

Zasady skutecznej komunikacji w recepcji

Podstawowe zasady obsługi Pacjenta, oczekiwania Pacjenta. Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta.

Poziomy obsługi Pacjenta, efektywność w kontaktach z Pacjentem.

Techniki wyłaniania potrzeb Pacjenta oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań

Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z Pacjentami.

Typologia Pacjentów i umiejętność dopasowania się do rozmówcy.

Skuteczna komunikacja w recepcji -sterowanie rozmową , kreatywny scenariusz rozmowy.

Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania.

Budowanie efektywnego kontaktu przez telefon. Prowadzenie telefonicznej rozmowy z Pacjentem.

Zbieranie i udzielanie informacji przez telefon, przekazywanie wiadomości.

Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje

Reakcja na obiekcje, zastrzeżenia i reklamacje i sposoby radzenia sobie z nimi.

Reakcja na krytykę lub odmowę, umiejętność dystansowania się i oddzielenie intencji od zachowań.

Zarządzanie czasem i zadaniami w recepcji

Organizacja czasu pracy, ustalanie priorytetów, planowanie zadań do wykonania          

 

Organizator:         ESDENT DENTAL EQUIPMENT, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 

tel. 071 353 83 51, 0 603 441 785

www.szkoleniadent.pl, szkolenia@ede.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać  na

konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 27 1050 1575 1000 0022 5454 2323

obowiązuje oplata rezerwacyjna