Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Pozioma i pionowa augmentacja Allograftem (ABA – Allogenic Bone Augmentation)

Prowadzący:
lek. stom. Walery Tarnawski
Miejsce:
Centrum Implantologii i Ortodoncji ROYAL DENTAL w Rybniku
Data:
19 września 2020
Cena:
2 500 zł

Termin:                19.09.2020 (sobota)

Miejsce:              Centrum Implantologii i Ortodoncji ROYAL DENTAL  w Rybniku  

Raciborska 69, Rybnik 44-200

Prowadzący:      lek. stom. Walery Tarnawski

Godziny:             9:00 – 18:00

Koszt szkolenia:  2 500 zł

 

Zapraszamy na zaawansowane szkolenie  z augmentacji allograftem (technika ABA – Allogenic Bone Augmentation). Na szkoleniu poznasz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zaawansowanej augmentacji, pracy z materiałem kostnym allogenicznym, pionowej i poziomej augmentacji wszystkich odcinków szczęki i żuchwy.

 

Program:

9:00 – 14:00  Teoria  ( z przerwą na kawę)

 1. Cel szkolenia.
 2. Etapy osteogenezy.
 3. Przegląd biomateriałów kościozastępczych.
 4. Porównanie ABA z innymi technikami oraz biomateriałami.
 5. Materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do ABA.
 6. Planowanie ABA.
 7. Linie cięcia w technice ABA.
 8. Przygotowanie miejsca biorczego oraz allograftu.
 9. Techniki pokrywania ABA tkankami miękkimi oraz protokół szycia rany.
 10. Farmakoterapia i zalecenia pozabiegowe.
 11. Prezentacja przypadków klinicznych w przednich i bocznych odcinkach szczęki i żuchwy z zastosowaniem techniki ABA.
 12. Omówienie błędów, które można popełnić przy zastosowaniu techniki ABA.
 13. Zalecenia co do wyboru systemu implantologicznego w miejscu ABA.
 14. Dyskusja z kursantami, omawianie przypadków klinicznych, które przywiozą ze sobą.

14:00 – 15:00  Przerwa na lunch.

15:00 – 18:00 Warsztaty praktyczne.

 

 

Zapisy:

Akademia 3Z:  https://akademia.3z.pl/rybnik-pozioma-i-pionowa-augmentacja-allograftem-aba-allogenic-bone-augmentation/

Tel.: 605 461 012

Mail: j.gierejko@3z.pl