Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Zupełny zakaz wykorzystywania wizerunku lekarzy w reklamach?

Brak komentarzy | Publikacja:
Zupełny zakaz wykorzystywania wizerunku lekarzy w reklamach?

Zupełny zakaz wykorzystywania wizerunku lekarzy w reklamach?

Naczelna Rada Lekarska wystosowała apel do ministra zdrowia, w którym domaga się podjęcia natychmiastowych prac legislacyjnych, prowadzących do całkowitego zakazu wykorzystywania wizerunku lekarzy oraz farmaceutów w reklamach żywności i wyrobów medycznych.

Jak podkreśliła NRL w apelu, reklamy żywności, suplementów diety oraz wyrobów medycznych przy wykorzystaniu wizerunku osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne są obecnie zjawiskiem masowym. Negatywnie wpływa ono na zdrowie publiczne w Polsce oraz szkodzi wizerunkowi zawodowemu lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów. Co więcej, nieuregulowana prawnie swoboda reklamowania tego typu produktów może prowadzić do ich nadmiernego stosowania lub rezygnacji z konsultacji medycznych oraz farmaceutycznych. – Udział w reklamie takich produktów osób z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym może sugerować odbiorcy, iż produkty te mają właściwości lecznicze – podkreślono w apelu.

Według Naczelnej Rady Lekarskiej, wykorzystywanie wizerunku osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne wprowadza konsumentów w błąd i łamie art. 16 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. W artykule tym określono, że bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów prawa żywnościowego, etykietowanie, reklama i prezentacja żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Analogicznie problem ten wygląda w przypadku wyrobów medycznych, które zgodnie z treścią art. 8 ustawy o wyrobach medycznych nie mogą być reklamowane w sposób, który może wprowadzać w błąd co do właściwości i działania wyrobu.

Problem dostrzega również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który już w 2014 r. sygnalizował potrzebę podjęcie stosownych działań legislacyjnych, odnoszących się do objęcia reklam wyrobów medycznych restrykcyjnymi wymogami. Dlatego też Naczelna Rada Lekarska domaga się podjęcia przez resort zdrowia natychmiastowych prac legislacyjnych, prowadzących do całkowitego zakazu wykorzystywania wizerunku lekarzy oraz farmaceutów w reklamach żywności oraz wyrobów medycznych.

AF
Fot. jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

ROZWIŃ WIĘCEJ
pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji