Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Zmieńmy system szkolenia podyplomowego, zanim zabraknie specjalistów

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Zmieńmy system szkolenia podyplomowego, zanim zabraknie specjalistów

Zmieńmy system szkolenia podyplomowego, zanim zabraknie specjalistów

W dniu 28 listopada 2015 roku Komisja Stomatologiczna zwróciła się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w sprawie zmian w systemie szkolenia podyplomowego w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych.

Głównym postulatem Komisji Stomatologicznej jest ułatwienie lekarzom dentystom dostępu do kształcenia specjalizacyjnego. Komisja Stomatologiczna zwraca uwagę, że w chwili obecnej znaczny odsetek lekarzy dentystów specjalistów znajduje się w wieku emerytalnym.

Na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Lekarzy, Centrum Egzaminów Medycznych, CMKP i Departamentu Nauki Ministerstwa Zdrowia już teraz można stwierdzić, że lekarzy specjalistów wkrótce będzie zbyt mało, aby zapewnić pacjentom odpowiedni poziom leczenia.

Specjalizacje w liczbach

– W ciągu ostatnich 10 lat tytuły specjalistów uzyskiwało rocznie średnio 3616 lekarzy i 177 lekarzy dentystów.

– Średni wiek lekarza uzyskującego tytuł specjalisty wyniósł 37,6 lat, lekarza dentysty – 34,3 lat.

– Łącznie lekarzy dentystów, którzy są specjalistami, jest 15 162 i stanowią oni 44% wśród 34 850 lekarzy dentystów wykonujących zawód. Większość – czyli 19 688 – praktykujących dentystów nie posiada specjalizacji.

– Średni wiek lekarza wykonującego zawód w Polsce wynosi 49,5 lat, zaś średni wiek lekarza posiadającego specjalizację i wykonującego zawód to 54,5 lat. Natomiast wśród lekarzy dentystów średnia wieku wynosi 47,1 lat, a średnia wieku lekarza dentysty posiadające go specjalizację wynosi – tak samo jak wśród lekarzy – 54,5 lat.

W swoim apelu Komisja Stomatologiczna proponuje usprawnienie systemu kształcenia podyplomowego stomatologów poprzez dokonanie zmiany przepisów akredytacyjnych dla jednostek wyrażających chęć prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych – szczególnie dotyczy to możliwości realizowania tego kształcenia w indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskich. To rozwiązanie pozwoli na celu poszerzenie bazy akredytowanych jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje.

Komisja dostrzega również konieczność zmian w samych programach specjalizacyjnych i ich urealnienie. Zdaniem KS programy specjalizacyjne w dużej mierze pokrywają się z programami nauczania w trakcie studiów, a zatem obejmują wiedzę i umiejętności, które lekarz dentysta powinien nabyć w trakcie studiów. Szkolenie specjalizacyjne powinno być silnej ukierunkowane na praktyczną wiedzę i umiejętności obejmujące konkretną specjalizację lekarsko-dentystyczną.

 

B.Sz.

Źródła: NRL, Romuald Krajewski "Lekarze specjaliści i lekarze dentyści specjaliści 2015"


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: nowe zasady specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty....

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
"Zmiana ustawy nie rozwiązuje problemów stomatologów" Lekarz

11 lutego sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Obecny na posiedzeniu wiceprezes NRL Andrzej Cisło podkreślił, że ustawa nadal nie rozwiązuje problemu niedostatecznego dostępu leka...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
staż podyplomowy - Dentonet.pl
"Zarobki nieadekwatne do charakteru pracy i wykształcenia" Lekarz

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2700 zł brutto dla lekarza i lekarza dentysty w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatne do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy, a także odpowiedzialności spoczywającej na osobach wy...

podatek dochodowy - Dentonet.pl
NRL: przychody emerytowanych dentystów bez podatku Lekarz

NRL zaapelowała do ministra finansów o zwolnienie z podatku dochodowego przychodów lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po przejściu na emeryturę kontynuują wykonywanie zawodu lub ponownie podejmują pracę w zawodzie.Jak podkreślono w apelu, w polskim ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres