Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NRL chce zmian wzorów świadectw z egzaminów LEK i LDEK

2 komentarze | Publikacja:
NRL chce zmian wzorów świadectw z egzaminów LEK i LDEK

NRL chce zmian wzorów świadectw z egzaminów LEK i LDEK

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował o zmianę wzorów świadectw złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w taki sposób, aby wskazywały, w jakim języku składany był egzamin i czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny.

Jak podkreślono w komunikacie, obowiązujący obecnie wzór świadectwa potwierdza jedynie fakt przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i wskazuje osiągnięty wynik. Treść wydawanego przez Centrum Egzaminów Medycznych zaświadczenia nie określa, w jakim języku dana osoba zdawała LEK czy LDEK. Tymczasem informacja o tym, w jakim języku egzamin był składany ma –zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego – duże znaczenie, gdyż określa, czy dana osoba jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Zgodnie z obwieszczeniem, pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK składanego w języku polskim jest potwierdzeniem dostatecznej znajomości języka polskiego, która zwalnia od obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską. W rezultacie osoba, która na podstawie obwieszczenia chce skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z języka polskiego, będzie musiała przedłożyć we właściwej okręgowej izbie lekarskiej nie tylko świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK lub LDEK, ale także będzie musiała uzyskać odrębne zaświadczenie wydawane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzamin LEK lub LDEK był składany w języku polskim.

– W ocenie Naczelnej Izby Lekarskiej konieczność wydawania niektórym zdającym egzaminy dwóch zaświadczeń, które dopiero łącznie będą dawały prawo do zwolnienia z egzaminu z języka polskiego, jest niepotrzebnym utrudnieniem zarówno dla lekarzy, który ten egzamin zdali, jak i dla samego Centrum Egzaminów Medycznych – podkreślono. Maciej Hamankiewicz zaznaczył również, że uważa za celowe zamieszczenie w jednym zaświadczeniu obu tych informacji, które są istotne dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty lekarza bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

W zaświadczeniu informacja o wyniku

Do treści zaświadczenia – zdaniem prezesa NRL – powinna zostać również wprowadzona informacja, czy osoba egzaminowana uzyskała wynik pozytywny. Sama informacja o uzyskanej liczbie punktów czy procencie prawidłowych odpowiedzi wydaje się niewystarczająca. – Informacja, jaki procent poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK jest wprawdzie zawarta w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale nie ma potrzeby, aby za każdym razem sięgać do przepisów ustawy, aby potwierdzić, czy dana osoba złożyła egzamin LEK i LDEK z wynikiem pozytywnym. Informacja ta powinna być zawarta w samym zaświadczeniu potwierdzającym wynik osoby egzaminowanej – zaznaczono.

Zamieszczenie informacji o tym, czy egzamin LEK lub LDEK był złożony z wynikiem pozytywnym wydaje się szczególnie istotne dla osób, które będą chciały się wylegitymować zdanym egzaminem LEK lub LDEK poza granicami Polski. Władze innych krajów unijnych mogą nie mieć łatwego dostępu do informacji, jaki procent pozytywnych odpowiedzi na egzaminie LEK i LDEK daje pozytywny wynik egzaminu.

Poruszone w komunikacie NRL kwestie zostały omówione również z dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych, który potwierdził, iż w chwili obecnej zaświadczenia wydawane przez CEM nie zawierają informacji ani o języku, w jakim zdawano egzamin, ani o pozytywnym bądź negatywnym wyniku egzaminu. – Wprowadzenie postulowanych zmian powinno znacznie ułatwić młodym lekarzom i lekarzom dentystom ubieganie się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w Polsce bądź o uznanie w innych państwach kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce – podsumowano.

Jaka jest zdawalność egzaminu LDEK przy pierwszym, drugim i trzecim podejściu? Według jakiego klucza układane są pytania do testów? Odpowiedzi na te pytania w naszym minireportażu.

AF na podst. NIL

Fot. stevepb, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

telefoniczna informacja pacjenta - Dentonet.pl
Samorząd chce opracowania standardów dla udzielania teleporad Lekarz

- Pandemia koronawirusa COVID-19 ukazała, jak istotna dla systemu opieki zdrowotnej, w tym dla ochrony pacjentów oraz personelu medycznego, jest możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łąc...

Dentonet - dentyści na Wyspach zaniepokojeni Brexitem
Polscy dentyści w Wielkiej Brytanii po Brexicie - bez zmian Lekarz

General Medical Council (brytyjski urząd rejestrujący lekarzy i sprawujący nadzór na wykonywaniem zawodu) jest zainteresowany tym, aby lekarze europejscy mogli nadal wykonywać zawód w Wielkiej Brytanii. Takie zapewnienia przekazał dyrektor generalny ...

jawność pytań - Dentonet.pl
RPO: tajne pytania z egzaminów lekarskich - niekonstytucyjne Lekarz

Według obowiązujących przepisów, pytania z egzaminów lekarskich mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej dopiero po 5 latach od ich przeprowadzenia. Według Rzecznika Praw Obywatelskich takie przepisy są niekonstytucyjne. To opi...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety - Dentonet.pl
Witnica chce u siebie szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski chce stworzyć gabinety dentystyczne w szkołach. Gmina złożyła już wniosek do ministerstwa zdrowia o dofinansowanie uruchomienia w tym roku trzech gabinetów stomatologicznych dla dzieci w gminie.– Gabinety w szkołach...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

egzamin - PES - Dentonet.pl
Są terminy egzaminów specjalizacyjnych PES ze stomatologii Lekarz

Na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych pojawiły się terminy egzaminów PES ze specjalizacji stomatologicznych. Jako pierwszy odbędzie się egzamin ze stomatologii dziecięcej (11 marca), ostatni – ze stomatologii zachowawczej z endodoncją ...

postulaty NIL - Dentonet.pl
Postulaty samorządu lekarskiego do ministra zdrowia bez zmian Lekarz

Samorząd lekarski podkreślił, że pomimo podpisanego porozumienia między rezydentami a ministrem zdrowia, aktualność zachowują postulaty NIL-u dotyczące zmian w publicznej służbie zdrowia.Przypomnijmy – 8 lutego doszło do porozumienia między lekarzami...

RTG - Dentonet.pl
Co z zezwoleniami na stosowanie RTG? NRL chce uproszczenia procedur Lekarz

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zaapelował o odstąpienie od żądania od lekarzy i lekarzy dentystów przedkładania dokumentacji projektowej pracowni RTG zatwierdzonej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, gdyż wymóg taki nie znajduje o...

kursy specjalizacyjne - Dentonet.pl
Znane terminy na składanie wniosków do egzaminów PES Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało o terminach dotyczących możliwości składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioski do PES należy składać w dniach od 8 sierpnia 2020 r. do 21 sie...

leczenie implantoprotetyczne - Dentonet.pl
Kto chce leczyć w gminie Łyse? Konkurs NFZ-u Lekarz

Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych w gminie Łyse.Harmonogram postępowań konkursowych:Ogłoszenie postępowania – 25.03.2019 r.Termin s...

Dodaj komentarz (2 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

ZOBACZ KOMENTARZE
Oceń komentarz:     0: : 0 Odpowiedz
Oceń komentarz:     0: : 0 Odpowiedz