Dentonet
E-mail

Zmiany w stażach podyplomowych dla lekarzy dentystów

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Zmiany w stażach podyplomowych dla lekarzy dentystów

Zmiany w stażach podyplomowych dla lekarzy dentystów

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zmian w stażu podyplomowym dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zmieni się m.in. program stażu oraz wynagrodzenia stażystów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, dotychczasowy program stażu podyplomowego lekarzy dentystów zostanie rozszerzony o szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia zakażeń HCV, a w dziedzinie medycyny ratunkowej – o kurs z zakresu ratownictwa medycznego. Staż lekarzy dentysty obejmie również szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego, profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu.

Jeśli chodzi o skierowanie lekarza i lekarza dentysty na staż, okregowa rada lekarska ma uwzględniać w kolejności i preferencji co do miejsca odbycia stażu lekarzy, którzy posiadają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, a w szczególności – na terenie powiatu, w którym znajduje się preferowany podmiot prowadzący staż i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią ocen uzyskaną w okresie studiów.

W rozporządzeniu określono także wysokość zasadniczego wynagrodzenia otrzymywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy. Od 1 lipca 2017 r. jest to 2100 zł, od 1 stycznia 2018 r. – 2249 zł, zaś od 1 stycznia 2019 r. – 2369 zł. Ustalono również, że stażysta w trakcie stażu pełni dwa dyżury w tygodniu w wymiarze nie większym niż 5 godzin.

Obecnie lekarze, którzy odbywają staż podyplomowy, otrzymują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł brutto. Staż lekarza trwa 13 miesięcy, n


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
NRL oczekuje podwyżek pensji lekarzy Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oczekuje od ministerstwa zdrowia podejmowania dalszych działań zmierzających do stopniowego podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy rezydentów.W opublikowanym przez NRL pod koniec ubiegłego tygodnia stanowisku p...

samorząd lekarski
Samorząd pisze do ministra w sprawie staży podyplomowych Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz apeluje do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych związanych ze stażami podyplomowymi. M.in. chce, aby od 1 lipca 2018 r. zapewnić osobom odbywającym staż podyplomowy podwyżkę wynagrodz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wynagrodzenia rezydentów - Dentonet.pl
NIL: wynagrodzenia rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego Lekarz

26 stycznia Naczelna Rada Lekarska złożyła wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją i Kodeksem Pracy przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i le...

Trybunal Konstytucyjny (2)
Pensje lekarzy rezydentów w Trybunale Konstytucyjnym Lekarz

 - Naczelna Rada Lekarska uznała, że rozporządzenie bezzasadnie różnicuje podmioty, które powinny być traktowane równo wobec prawa. W rozporządzeniu rozróżniono wysokość wynagrodzenia przyznanego lekarzom rezydentom w zależności od tego, w którym pos...

wynagrodzenia stażystów - Dentonet.pl
Podwyższono wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów na stażu Lekarz

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.W nowelizacji rozporządzenia znalazły się wyższe kwoty dla lekarzy stażystów...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres