Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Zjazd lekarzy w Toruniu zakończony

Publikacja:
Zjazd lekarzy w Toruniu zakończony

Zjazd lekarzy w Toruniu zakończony

W sobotę zakończył się Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy, przyjmując znowelizowany Kodeks Etyki Lekarskiej. Był to niewątpliwie najbardziej kontrowersyjny punkt programu zjazdu.

Lekarze w zdecydowanej większości nie przyjęli zmian, które wzbudzały najwięcej kontrowersji a dotyczyły badań prenatalnych i metod medycznie wspomaganej prokreacji.

Znowelizowany kodeks zakazuje też lekarzom uczestnictwa w klonowaniu ludzi dla celów terapeutycznych i reprodukcyjnych. Za przyjęciem nowelizacji było 251 lekarzy przy 18 przeciw i 16 wstrzymujących się od głosu.

Nowy kodeks zawiera rozdział dotyczący relacji lekarza z przemysłem. Zakazuje on medykom przyjmowania korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego, jeśli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii lub podważyć zaufanie do zawodu. Lekarze będą mogli, zgodnie z kodeksem, przyjąć zapłatę od producenta leków lub sprzętu medycznego za pracę, prowadzenie badań lub szkoleń, jeśli jest ona "współmierna do wkładu pracy lekarza".

Obradujący lekarze zmienili artykuł dotyczący relacji pomiędzy lekarzami i zachowania się w przypadku dostrzeżenia przez lekarza błędu popełnionego przez innego lekarza.

Obecnie uchwalony kodeks nakazuje lekarzom okazywanie sobie wzajemnego szacunku i zaleca "szczególną ostrożność" w formułowaniu opinii o działalności innego lekarza. W przypadku dostrzeżenia błędu lekarz ma poinformować o nim przede wszystkim autora błędu.

Jeśli natomiast ta interwencja okaże się nieskuteczna lub błąd powoduje poważną szkodę, lekarz ma obowiązek poinformowania o nim izbę lekarską. Kodeks zawiera też nakaz podjęcia działania dla odwrócenia skutków błędu.

 

(tch) na podstawie Onet.pl i PAP


POWIĄZANE ARTYKUŁY

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna – tylko u lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Według samorządu, ważne jest uściślenie definicji pojęcia świadczenia zdrowotnego, m.in. w kontekście zabiegów medycyny estetycznej, które powinny b...

Andrzej Matyja
Zbliża się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Będą wybory władz Lekarz

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że w dniach 12-14 maja  odbędzie się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy z głosem doradczym - niebędący delegatami członkami ustępujących organów Naczelnej I...

specjalizacje
Krajowy Zjazd Lekarzy: potrzebny przegląd specjalizacji Lekarz

Krajowy Zjazd Lekarzy uważa, że konieczny jest przegląd specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, a także powiązanie kształcenia specjalizacyjnego z certyfikacją umiejętności. Tymczasem wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapowiada m.in. prz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 chorobą zawodową lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia uznało Covid-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynni...